DONIRAJTE 10 EUR PREKO SMS ZA POMOČI POTREBNE:

Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo Pomagamo10 na številko 1919 in prispevali boste 10 EUR za dobrodelno pomoč, ki jo humanitarnim upravičencem nudijo Lions klubi in Zveza Lions klubov, distrikt 129, Slovenija.

V času med 16. in 31. majem prispevate 10 EUR za OTROKE IN STAROSTNIKE, KI JIM ŽIVLJENJE NE PRIZANAŠA. Več informacij najdete na spletni strani: lions-zarja.si, pod zavihkom Združeni za prijaznejši jutri.

Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, A1, Telemacha in T-2.

Splošno navodilo:

Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo Pomagamo10 na številko 1919 in prispevali boste 10 EUR  za za dobrodelno pomoč, ki jo humanitarnim upravičencem nudijo Lions klubi in Zveza Lions klubov, distrikt 129, Slovenija.

Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, A1, Telemacha in T-2.

Pravila in pogoji za sodelovanje pri storitvi SMS-donacija so objavljeni na spletni strani www.lions.si.

Veljajo naslednja pravila in pogoji uporabe:

Splošni povzetek pogojev uporabe storitve SMS donacija POMAGAMO10

  1. HUMANITARNA AKCIJA

Ti pogoji določajo način uporabe storitve SMS donacija v humanitarni akciji SMS Donacija »POMAGAMO10«. Namen storitve SMS donacija je vsem zainteresiranim donatorjem, ki so predplačniški ali naročniški uporabniki storitev mobilne telefonije Telekoma Slovenije, Telemacha, A1 in T-2 (v nadaljevanju: operater) z vključeno možnostjo pošiljanja/prejemanja SMS sporočil, omogočiti preprost in zanesljiv način zbiranja sredstev za dobrodelen namen. Cilj zbiranja sredstev je za dobrodelno pomoč, ki jo humanitarnim upravičencem nudijo Lions klubi in Zveza Lions klubov, distrikt 129, Slovenija

Organizator humanitarne akcije je Zveza Lions klubov, distrikt 129, Slovenija, v sodelovanju s svojimi člani, Lions klubi v Sloveniji. Organizator je odgovoren za pravilno izvedbo humanitarne akcije.

Kontaktni podatki organizatorja:

Zveza Lions klubov, distrikt 129, Slovenija

Prešernova 10, 1000 Ljubljana

epošta: tajnistvo@lions.si

  1. POSTOPEK – NAVODILO

Uporabnik donira sredstva tako, da pošlje SMS sporočilo s ključno besedo POMAGAMO10 na številko 1919 (odhodno SMS sporočilo), ki se uporabniku zaračuna po ceniku operaterja. V primeru, da je poslano SMS sporočilo v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena ustrezno prejeto na strani operaterja, uporabnik dobi na svoj mobilni telefon SMS sporočilo z zahvalo o donaciji (dohodno SMS sporočilo), ki se uporabniku zaračuna 10 EUR.

Donacija se naročniku obračuna na mesečnem računu, predplačniškemu uporabniku pa se odšteje od dobroimetja na predplačniškem računu. V primeru, da stanje predplačniškega dobroimetja ne zadošča za donacijo, donacija ni mogoča.

  1. DONIRANA SREDSTVA

Operater bo organizatorju humanitarne akcije doniral vsa sredstva, zbrana iz dohodnih SMS sporočil, poslanih uporabniku v zahvalo za poslano SMS sporočilo s ključno besedo POMAGAMO10  na  številko 1919.

  1. VAROVANJE ZASEBNOSTI

Družbe Telekom Slovenije, Telemach, A1 in T-2 varujejo zasebnost naročnikov in uporabnikov storitev. S sodelovanjem v humanitarni akciji pod pogoji teh Navodil udeleženec dovoljuje Telekomu Slovenije, Telemachu, A1 ali T-2  obdelovanje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zbrani bodo naslednji podatki, ki se lahko štejejo kot osebni: MSISDN številka pošiljatelja, število poslanih sporočil.

  1. OMEJITVE

Uporabniki razumejo in se strinjajo, da v skladu z uporabljeno tehnologijo, standardi, prenosom in drugimi omejitvami, ki so glede varnosti in zanesljivosti lastni sistemu za pošiljanje SMS sporočil,  sistem za pošiljanje SMS sporočil ni absolutno varen oz. zanesljiv. Operater ne zagotavlja uspešne dostave SMS sporočil, ali takojšnje dostave po pošiljanju, saj je dostava sporočila odvisna od dejavnikov, ki so izven nadzora operaterja (npr. ugasnjen mobilni terminal, izpad električne energije, nedosegljivost naslovnika ipd.). V primeru da sporočilo ne doseže uporabnika, se operater zaveže, da bo poskušal sporočilo dostaviti se 72 ur po prvem poizkusu, po preteku tega roka pa Telemach sporočilo zavrže. Operater se bo vsako nedelovanje ali omejeno delovanje storitve trudil odpraviti v najkrajšem možnem času.

Uporabnik se odpoveduje vsem in vsakršnim zahtevkom za povračilo škode, ki bi nastala kot posledica uporabe sistema za pošiljanje SMS sporočil. Za prenos SMS sporočil se smiselno uporabljajo splošni pogoji poslovanja oz. uporabe, ki se nanašajo na nudenje elektronskih komunikacijskih storitev operaterja.

  1. REKLAMACIJE

Operater vodi  morebitne reklamacijske in druge postopke v zvezi z delovanjem elektronskega komunikacijskega omrežja in zaračunavanjem SMS sporočil v skladu splošnimi pogoji poslovanja oz. uporabe, ki se nanašajo na nudenje elektronskih komunikacijskih storitev operaterja. Reklamacije morajo biti v pisni obliki in poslane operaterju, najkasneje v roku 15 dni od prejema računa oz. 15 dni od reklamacijskega dogodka, če gre za predplačniške uporabnike.

Za reševanje vsebinskih reklamacij glede storitve oz. Akcije je odgovoren Organizator.

  1.   SPREJEM POGOJEV

Vsak sodelujoči s sodelovanjem v tej humanitarni akciji sprejema pravila in pogoje teh navodil.

Od 1. do 15. maja 2024 ste lahko prispevali 10 EUR ob 15 letnici LK Ljutomer. Lions in Leo klub Ljutomer zbirata sredstva za pomoč družinam in dijakom ter za ureditev taktilnih oznak za slepe v vrtcu Cven (za našega Oskarja).

Od 27. januarja do 10. februarja 2024 stee prispevali po 10 EUR za pomoč v lanskoletnih poplavah prizadetim gospodinjstvom na Koroškem. Akcijo pomoči v okviru Humanitarnega koncerta NAJ NASMEH IZBRIŠE SKRBI izvaja Lions klub Slovenj Gradec.

Od 3. maja do 4. junija 2023 ste prispevali po 10 EUR za ustvarjalne dejavnosti otrok iz ranljivih družin v okviru humanitarne akcije / koncerta »Ujemi svoje sanje«. Akcijo pomoči izvaja Lions klub Izola Isola.

Od 16. do 26. februarja 2023 ste prispevali po 10 EUR za Letovanje otrok iz socialno šibkejših družin v doživljajskem taboru Črjanski raj. Akcijo pomoči izvaja Lions klub Slovenj Gradec.

Med 1. in 15. februarjem 2023 ste prispevali po 10 EUR za nakup invalidskega vozička Mojci v okviru humanitarne akcije pod vodstvom Lions kluba Kranj.

Med 20. novembrom in 9. decembrom 2022 zbrana sredstva je Lions klub Kranj v okviru Miklavževanja namenil Inštitutu Zlata pentljica, otroci z rakom.

Od konca junija do konca avgusta 2022 zbrana sredstva smo namenili za mlade perspektivne športnike iz socialno šibkih družin. Akcijo pomoči je izvajal Lions klub Konjice v okviru dobrodelne akcije Mladi športni upi.

Dne 20. junija 2022 ste prispevali 10 EUR za  pomoč ukrajinskim otrokom. Pomoč je organiziral Lions klub Ljubljana Ilirija v okviru dobrodelne akcije Kresna noč 2022.

V času med februarjem in majem 2022 ste prispevali 10 EUR za pomoč beguncem iz Ukrajine, predvsem ženskam in otrokom, ki so pred vojno zbežali v sosednje države. Pomoč je organizirala Zveza Lions klubov Slovenije v sodelovanju z Lions iz Poljske v okviru dobrodelne akcije SMS pomoč za ukrajinske begunca.

V času med 20. novembrom in 20. decembrom 2021 ste prispevali 10 EUR za  šolanje, izobraževanje in usposabljanje žensk. Pomoč organizira Lions klub Ljubljana Viva okviru dobrodelne akcije Donacije za Vivin sklad.

V času med 1. in 14. septembrom 2021 ste prispevali 10 EUR za nov prenosni prometni poligon za otroke. Pomoč je organiziral Lions klub Vrhnika v okviru dobrodelne akcije Aktivni za varnost otrok v prometu.

V času med 1. in 14. majem 2021 ste prispevali 10 EUR za opremo sobe devetletnega avtističnega otroka v socialnem stanovanju, ki ga mati samohranilka ne more opremiti otroku primerno. Pomoč so organizirali Lions klubi Postojna Proteus, Koper Capodistira, Izola – Isola, Portorož Zarja, Ankaran Istra in Sežana v okviru dobrodelne akcije Bodi AKTIVEN ZA DOBER NAMEN.

V času med 25. marcem in 8. aprilom 2021 ste prispevali 10 EUR za družino z bolno mamo, katere otroci so gojenci zavoda Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož. Pomoč organizira Lions klub Portorož Zarja v okviru dobrodelne akcije Migam, da doniram.

V času med 22. in 24. februarjem 2021 ste prispevali 10 EUR za pomoč družini Krznar iz Zgornje Ložnice, ki jim je do tal pogorela hiša. Pomoč je organiziral Leo klub Slovenska Bistrica v okviru dobrodelnega online stand-upa Resnica ali Laž.

V času med 1. in 14. februarjem 2021 ste prispevali 10 EUR za pomoč pri izobraževanju in razvoju otrok v okviru dobrodelne tombole Lions kluba Ljubljana Vega.

V času med 1. in 22. januarjem 2021 ste prispevali 10 EUR za tričlansko družino (oče in mati, oba invalida, ter petnajstletni sin) za adaptacijo njihove več kot 400 let stare hiše, ki je brez kopalnice in stranišča, ter jim tako izboljšali pogoje za bivanje. Pomoč sta organizirala Lions klub Konjice Vita in Leo klub Konjice v okviru akcije Pomoč za družino Dular.

V času med 18. in 31. decembrom 2020 ste prispevali 10 EUR za pomoč bratoma najstnikoma, ki sta se znašla v hudi življenjski stiski. Pomoč je organiziral Lions klub Celje Mozaik v okviru akcije Tečem, da pomagam.

V času med 4. in 16. decembrom 2020 ste prispevali 10 EUR za Vivin sklad, iz katerega je Lions klub Ljubljana Viva podprl obisk tečajev, vpisnine v izobraževalne programe, donacije tehnične opreme in ostale izobraževalne aktivnosti, ki jih izbrane ženske ali otroci ne zmorejo pokriti z lastnimi sredstvi ali drugimi oblikami donacij in štipendiranj.

Stran postavil in vzdržuje Madbox