Nadja
Pahor Bizjak

guvernerka 2019-2020

“Različnost nas bogati!”

Spoštovane članice, spoštovani člani Lions in Leo klubov!

Spoštovani obiskovalci spletne strani!

Zahvaljujem se vam, da ste mi na Zboru članov v Novi Gorici zaupali guvernerski mandat za leto 2019-2020. Veselim se sodelovanja z vami in prijatelji lionizma.

Da prisluhnem človeku, ko potrebuje pomoč, mi je bilo položeno v zibelko. Da je prav, da se aktivno vključujemo in prostovoljno delujemo v domačem okolju, so bile vrednote mojega otroštva in odraščanja. Tako so nas vzgajali in s tem sem odraščala. Od mladih nog sem bila vedno del neke prostovoljne organizacije, vedno se je nekaj dogajalo in premikalo stvari naprej. Nikoli nisem delala velikih korakov, a vendarle, vedno s svojimi dejanji puščala pozitive sledi. Ko sem postala članica Lions kluba Dobrovo, smo skupaj lahko pisali daljše in globlje zgodbe dobrodelnosti. Dotaknili smo se življenja številnih ljudi. Povezali smo se s klubi v coni in s klubi v sosednji, italijanski coni. Spoznavali smo se in sodelovali. Skupaj smo lahko izpeljali večje akcije, se povezovali in ozaveščali. Skupaj smo pomagali ljudem. Postajali bolj prepoznavni v lokalnem okolju. Kajti en človek lahko premika ovire, a skupaj lahko premaknemo gore. Moč NAS, ljudi. Moč lionov, ljudi, ki spreminjamo življenja, našo družbo na bolje.

Z večino predstavnikov novih vodstev smo se srečali na 19. konvenciji Zveze Lions klubov Slovenije v Novi Gorici. Poleg izobraževanja smo se predvsem medsebojno spoznavali, predstavljali svoje delo in delili primere dobre prakse. Kadar se povežemo med klubi, v coni, z lokalno skupnostjo, drugimi organizacijami, so sledi večje, globlje in bolje vidne. Večerna druženja so pripomogla k navezovanju tesnejših stikov, skupaj smo izvedli dve dobrodelni akciji in s tem izpolnjevali naše poslanstvo – pomagamo.

Zavedajmo se, da smo del Lions Clubs International, del največje prostovoljne humanitarne organizacije na svetu. Letošnja, 102. mednarodna konvencija, je četrtič v zgodovini potekala v Evropi in čisto blizu nas, v Milanu v Italiji. Pozitivna energija in zanos domače konvencije se je prelil preko meje in številni ste izkoristili priložnost bližine tega edinstvenega dogodka. Ponosna sem, da se je celotne konvencije, parade narodov in ostalih dogodkov udeležilo največ slovenskih Lions in Leo članov do sedaj. Naša delegacija je štela preko sto Lions in Leo članov, od tega pet prejšnjih guvernerjev, in je slovenske barve predstavila s ponosom in navdihom. Že pogled na pisano množico lionov s celega sveta je pripovedoval barvito zgodbo pestrosti našega združenja. Preko 1,4 milijona članic in članov ne le pomaga svetu, mi svet predstavljamo. Bližina nam je omogočila, da smo organizirali slovenski sprejem, kjer smo predstavili temperament naše male domovine, kulinarične dobrote in vrhunska vina. Gostje iz sosednjih distriktov, Evrope, nekaj pa tudi iz daljnih dežel, so ob klepetu z našimi člani spoznali distrikt 129 – distrikt srčnih ljudi.

Praznovanja in imenovanja so za nami, priznati moram, da so bila vsa zelo čustveno obarvana, od Nove Gorice do Milana. Vsa ta pozitivna energija, ki jo prejemam od vas, dragi Lions in Leo člani, predstavlja še večjo odgovornost, ki jo čutim ob tem imenovanju. Vstopamo v leto, ob zaključku katerega bomo praznovali 30. obletnico ustanovitve prvega Lions kluba v Sloveniji in s tem tri desetletja humanitarnega Lions delovanja na slovenskem. V tem obdobju se je izoblikovala nam lastna organizacijska kultura in identiteta. Naš način delovanja se je prilagodil našemu okolju – tradiciji, vrednotam, potrebam in zmožnostim. Z ostalimi lioni sveta in našo mednarodno organizacijo nas druži skupno poslanstvo, vizija, cilji, etična načela in prisega. Prepoznavamo potrebe v lokalnem okolju, dejavno pa se vključujemo tudi v globalne izzive na svetovni ravni: vid, diabetes, okolje, otroški rak in lakota. Zvesti ostajamo uveljavljenim projektom, ki uspešno potekajo v domačem okolju: Donirana hrana, Izmenjava in tabor mladih, Plakat miru, Tečem, da pomagam, Otroci rešujejo življenja, Srčni zastoj, Specialna olimpijada, Zgodnja obravnava slepih in slabovidnih otrok.

Obletnice nas običajno ženejo k temu, da se ozremo na preteklo obdobje, da to obeležimo in proslavimo. Zaznamujmo našo obletnico tudi mi, zaznamujmo jo predvsem z izpolnjevanjem našega poslanstva – aktivnega delovanja in spreminjanja naših ožjih in širših okolij na boljše. V skoraj treh desetletjih delovanja smo slovenski Lions premaknili veliko kamenčkov v mozaiku slovenske družbe. Posebno skrb smo posvečali in še vedno posvečamo ranljivim skupinam, predvsem slepim in slabovidnim, posameznikom in družinam na socialnem robu, mladim, skratka vsem, do katerih življenje ni bilo vedno prijazno. Koliko socialnih stisk in praznih krožnikov je na slovenskih mizah, je pokazal projekt Donirana hrana, ki je že davno prerasel okvire prostovoljstva in kliče po institucionalni ureditvi.

Pred vas postavljam dva izziva, katerim želim v tem mandatu posvetiti največ pozornosti – to sta naše OKOLJE in STAROSTNIKI. Za ti dve področji sta letos imenovana pooblaščenca, ki bosta nudila podporo klubom.

Ne samo kot lioni ampak tudi v našem vsakdanjem življenju doma, v službi, v klubu, lahko naredimo nekaj dobrega za ta svet, ki nam je bil zaupan, da ga čuvamo za naše zanamce. Skrb za okolje je tudi eden izmed petih globalnih ciljev humanitarnosti. V lanskem letu se je uspešno zaključil dolgoletni projekt pristopa Slovenije k sporazumu o Antarktiki.  Naše okoljevarstveno delovanje po klubih nadaljujemo tudi v tem letu.

Daljšanje življenjske dobe in nizka nataliteta neizogibno vodita v smer staranja prebivalstva. Staranje prebivalstva bo prineslo nove izzive v naše družbo. Starostniki so v našem okolju, doma ali v domovih za upokojence. Po eni strani imamo veliko skupino aktivnih starostnikov, po drugi strani vedno večje število ljudi, ki potrebujejo delno ali popolno oskrbo in nego. Imamo starostnike na socialnem robu, osamljene, doma ali v domovih za starejše. Tej tematiki bomo posvetili več pozornosti, tudi z organizacijo tematskega posveta.

Ne smemo pa pozabiti tudi nase, na člane. Najpomembnejši členi naše organizacije smo člani, brez članov ni organizacije. Delujemo v matičnih Lions klubih, vsak s svojo klubsko organizacijsko kulturo, od zelo formalne do sproščene. Način delovanja je avtonomna odločitev kluba, vendar smo kot člani Lions organizacije dolžni spoštovati skupna pravila, simbole in način delovanja Lions organizacije. Nosimo Lions značko s ponosom! Ta značka in naš način delovanja nas loči od drugih humanitarnih organizacij. Naš osrednji moto delovanja je »We serve« – pomagamo. Čeprav so potrebe in načini humanitarnega delovanja v različnih okoljih različni, ostaja osrednja točka našega delovanja »servis« – nudenje pomoči, storitev, izvajanje vsakršnih aktivnosti za izboljševanje ožjega in širšega okolja. Vsak lion in vsak Lions klub spreminja življenja ljudi, tako v majhnih, kot tudi velikih stvareh. Nuditi pomoč drugemu je osebno potovanje, ki vpliva na ljudi, ki služijo, in na ljudi, ki jim služimo. Ko aktivno delujemo, spreminjamo stvari na bolje in pridobimo oboji. Nekaj dati pomeni vedno tudi nekaj prejeti. Pa naj bo to nasmeh, osebna pomoč, materialna ali finančna donacija. Vloženi napori se povrnejo ob uspehu akcije, kajti uspešno izvedena akcija nas nagradi z občutkom zadovoljstva in zavedanja, da smo naredili nekaj dobrega. Da spreminjamo stvari na bolje. Zaradi nas Lionov se svet spreminja na bolje.

Med lione smo večinoma vstopili iz dobrodelnih razlogov, želeli smo pomagati, biti del te velike humanitarne družine. Vsako leto naše vrste zapusti okrog sto članov. So se utrudili, jim je zmanjkalo motivacije, izstopajo zaradi osebnih razlogov, neizpolnjenih pričakovanj? Ko govorimo o različnosti, upoštevajmo, da smo tudi člani med seboj različni. Prihajamo iz različnih okolij in pripadamo različnim generacijam. Ojačajmo naše klube za sedanjost in prihodnost s povabilom mladim, a tudi starejšim, da se nam pridružijo. Odgovorno spremljajmo in nudimo podporo novim članom. Medgeneracijsko sodelovanje znotraj kluba naj pomaga pri združevanju ljudi, deljenju spretnosti in veščin. Klub naj bo privlačen prostor delovanja za vse. Druži nas zavezanost lionizmu. Prevetrimo delovanje naših klubov, posvetimo se odnosom med člani, naredimo nekaj zase.

Vsak klub je v obdobju svojega delovanja zapustil sledi v svojem okolju. Lions smo sočutni in skrbni. Bogatimo življenja ljudi po svetu. Dejanja prijaznosti so lahko majhna, osebna, velika, globoka. Skupaj lahko posežemo po zvezdah, ko delujemo skupaj in dobronamerno. Povezani smo močnejši. Negujmo naše delo, odnose in sodelovanje še naprej. Lions klubi po Sloveniji vlagate ogromno časa, energije in denarja z namenom izpolnjevanja našega poslanstva, a kljub temu se razlikujemo. Vsak je malce drugačen. Pripadamo različnim generacijam, okoljem in kulturam. Ta različnost pa ni ovira, temveč naša prednost, zato sem izbrala geslo – RAZLIČNOST NAS BOGATI.

Pred vami je imenik članov za lionistično leto 2019/20. V njem najdete podatke o vodstvih Lions in Leo klubov ter distrikta 129. V imeniku so navedeni vsi člani, ki so oddali soglasje z dovoljenjem objave podatkov v imeniku na dan 31. avgust 2019. Naj vam bo v pomoč pri delovanju kluba in navezovanju stikov.

Vsem želim obilo osebnega zadovoljstva ob izpolnjevanju našega poslanstva. Pomagamo!

Nadja Pahor Bizjak,

guvernerka 2019-2020

“Različnost nas bogati!”

LIONIZEM V SLOVENIJI

Poslanstvo vsakega Lions kluba na svetu je ustvarjanje in krepitev sporazumevanja med ljudmi vsega sveta, človekoljubnost, prostovoljna pomoč lokalno in širše, kjerkoli se pojavi potreba za pomočjo in zmožnost kluba, da pomaga. O samih začetkih lionizma v svetu je več v zavihku LCI, o začetkih in razvoju v Sloveniji pa spodaj.

ZGODOVINA

Prvi v Sloveniji in takratni Jugoslaviji je bil 18. maja 1990 ustanovljen Lions klub Ljubljana. Po večmesečnih pripravah in ob botrstvu LC Klagenfurt Carinthia ga je ustanovil Borut Miklavčič.

miklavcic_borut2_150
"Bilo je leto 1990, ko smo ustanavljali prvi slovenski Lions klub. To je čas, v katerem smo sprejeli žlahtno idejo lionizma. Napolnili smo jo s humanostjo in bogato vsebino v prijateljstvu in z občutkom za tedanji, sedanji in jutrišnji trenutek." Borut Miklavčič

SLOVENSKI LIONSI DANES

V tridesetih letih delovanja so slovenski Lionsi v človekoljubne namene zbrali več kot 10 milijonov evrov, ogromno je tudi opravljenih ur prostovoljnega. Sredstva so namenjena posameznikom, največkrat kot pomoč slepim in slabovidnim ali drugače zdravstveno prizadetim, odrinjenim na družbeni in socialni rob, kot tudi organizacijam, v večini za nabavo pripomočkov za boljšo kakovost življenja.

Zveza Lions klubov, Distrikt 129, Slovenija oziroma lions klubi v zvezi so člani Lions Clubs International, ki po svetu združuje več kot 200 klubov z več kot 1.463.000 člani.
Zveza Lions klubov Slovenije, Distrikt 129 Slovenija združuje 57 lions klubov z okoli 1.500 člani. Zemljepisno je slovenska zveza razdeljena na 2 regiji in 10 con. Slovenija je​ med državami z največjo gostoto članov LK na število prebivalcev.

Cilji

 • Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta.
 • Podpirati državnike in državljane pri njihovem delu v korist skupnosti.
 • Zavzemati se za javno, kulturno, socialno in moralno blaginjo.
 • Povezovati klube v prijateljstvu, zdravem tovarištvu in medsebojnem razumevanju.
 • Omogočati odkrito obravnavo vseh vprašanj, vendar brez politične, strankarske in verske nestrpnosti.
 • Uveljavljati v zasebnem in javnem življenju visoka etična načela ter spodbujati ljudi k prostovoljnemu delu za skupnost.

Osnovni cilj lionizma je pomagati vsem, ki so pomoči potrebni. Temeljni program lionizma, skrb za slepe in slabovidne, se dopolnjuje s pomočjo slušno prizadetim, podpira socialnim programom, boj proti drogam, pomoč pri nabavi medicinske opreme, varovanje okolja, pomoč otrokom in mladim. Klubi se dnevno v okviru svojih zmožnosti odzivajo na potrebe pomoči potrebnih.

Naše poslanstvo

Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta za človekoljubne potrebe in prostovoljno pomagati v ožjih in širših skupnostih.

Prisega

PRISEŽEM:

 • da bom spoštoval pravila in statut kluba, distrikta in Mednarodne zveze Lions klubov

 • da se bom udeleževal klubskih srečanj

 • da bom sodeloval pri dejavnostih kluba in se zavzemal za njegove cilje

 • da bom moralno in denarno ter s svojim delom pomagal v klubu in si prizadeval za razvoj lionizma

 • da bom zavzeto pomagal povsod, kjer potrebujejo pomoč

 • da se bom ravnal po etičnih načelih

Geslo

We Serve - Pomagamo

Etična načela

 • Verjamem v vrednost svojega poklicnega dela in si poskušam pridobiti ugled dobrega delavca v korist skupnosti.
 • Prizadevam sibiti uspešen pri svojem poklicnem delu in pričakujem za to ustrezno povračilo, vendar ne za ceno samospoštovanja in kakovosti.
 • Zavedam se, da ne smem z uveljavljanjem samega sebe škodovati drugim in da moram spoštovati svoje sodelavce, stranke in samega sebe.
 • Nesebično rešujem dvome o pravicah ali etiki svojega položaja ali odnosa do drugih.
 • Vem, da je prijateljstvo cilj, ne pripomoček, in da pravo prijateljstvo ni v koristoljubju, temveč v pomaganju.
 • Spoštujem svoje dolžnosti do naroda, države in skupnosti in jim ostajam zvest v misli, besedi in dejanju ter jim nesebično namenjam svoj čas, delo in denar.
 • Pomagam bližnjim, jih tolažim v nesreči, jih podpiram v stiski in rešujem v revščini.
 • Gradim, ne podiram, sem obziren v kritiki in nesebičen pri pohvali.

LIONIZEM V SVETU - LCI

LCI je največja mednarodna prostovoljna humanitarna organizacija na svetu, deluje v največ državah sveta, ima preko 1,35 milijona članov, ki so združeni v 46.000 klubih.

POMEMBNEJŠI ZGODOVINSKI MEJNIKI

1917

Pobudnik in ustanovitelj je bil zavarovalničar Melvin Jones, ki je tedanje poslovneže iz Chicaga motiviral za delovanje v humanitarnih dejavnostih. Vprašal jih je: “Kaj če bi možje, ki so uspešni zaradi svoje volje, inteligence in ambicij, združili svoje talente v delu, ki bi izboljšalo njihovo okolje?” in nastala je organizacija Lions klubov. Prvi organizacijski sestanek je bil 7. junija1917 v Chicagu, Illinois, ZDA, že istega leta v oktobru pa prva konvencija v teksaškem Dallasu.

"What if these men," he asked, "who are successful because of their drive, intelligence and ambition, were to put their talents to work improving their communities?"
Melvin Jones​

1920

Tri leta po ustanovitvi se prične širitev delovanja v druge države. Tega leta je bil ustanovljen prvi klub v Kanadi, v Mehiki leta 1927, v petdesetih in šestdesetih pa se je lionizem razširil na vse celine.

1925

Prelomno leto v delovanju je pomenila konvencija v Cedar Pointu v Ohiu, ko je pred zbranimi nastopila Helen Keller, ameriška gluha in slepa pisateljica, ki je s svojim slovitim pronicljivim govorom dala lionizmu novo smer delovanja – boj proti slepoti.

Poimenovala nas je »Vitezi slepih v boju proti temi«.

Pomoč slepim in slabovidnim postane rdeča nit delovanja LCI. Lioni smo pomagali pri gradnji očesnih klinik, distribuciji zdravil, usposabljanju okulistov in omogočili nešteto operacij sive mrene. Lions klubi pomagajo globalno in lokalno, tako z nakupom tehničnih naprav, izboljšavo bivanjskih pogojev v ustanovah, s pomočjo njihovim društvom, z ureditvijo urbanih okolij, posebej opremljenih pločnikov in prehodov za pešce, parkov in vrtov, opremo spomenikov  z napisi v brajici, ali pa s pomočjo ob obisku koncertov.

»You have heard how through a little word dropped from the fingers of another, a ray of light from another soul touched the darkness of my mind and I found myself, found the world, found God. It is because my teacher learned about me and broke through the dark, silent imprisonment which held me that I am able to work for myself and for others. It is the caring we want more than money. The gift without the sympathy and interest of the giver is empty. If you care, if we can make the people of this great country care, the blind will indeed triumph over blindness. The opportunity I bring to you, Lions, is this: To foster and sponsor the work of the American Foundation for the Blind. Will you not help me hasten the day when there shall be no preventable blindness; no little deaf, blind child untaught; no blind man or woman unaided? I appeal to you Lions, you who have your sight, your hearing, you who are strong and brave and kind. Will you not constitute yourselves Knights of the Blind in this crusade against darkness?«
Helen Keller

1945

Ideja združevanja narodov, mirnega sožitja, kulture dialoga ter izmenjave mnenj je bila vodilo naše organizacije že odzačetkov delovanja, v letu 1945 pa je LCI podprl ustanovitev Organizacije združenih narodov, istega leta je dobila v njej tudi posvetovalni status.

1957

Organizacija se začne vse bolj posvečati mladim in z ustanovitvijo Leo klubov ozavešča mlade o potrebah družbe ter jim nudi priložnost za osebni razvoj skozi prostovoljsko delo. Sedaj Leo klubi delujejo v 139 državah sveta, v približno 5.700 klubih je preko 144.000 članov. Lions klubi zavzeto delujemo za ohranjanje miru, zavedamo pa se pomembnosti ozaveščanja otrok, kot nosilcev bodočnosti, o pomenu miru kot osnovna vrednote človeškega bivanja. Kot eden od projektov tega poslanstva poteka tudi vsakoletni projekt Plakat miru, v katerem otroci umetniško izražajo svoje vizije miru v svetu.  
Del govora generalnega sekretarja OZN Ban Ki-moon-a ob obeležitvi 31. letnega Lions dneva v Združenih narodih, New York, 13. marca 2009 

“It is a pleasure to join you for this thirty-first annual Lions Day at the United Nations. The Lions has a long and proud history of supporting the world Organization.  You were present at our founding conference in 1945. You have stood by our side ever since. We share the same goals. Foremost among them is peace. 

I particularly welcome the theme of this year’s Lions Peace Poster Contest. “Peace Begins with Me” expresses a fundamental truth that needs to be continually stressed. Each of us, every single individual around the world, has a contribution to make to the great global project of building a more peaceful world.”

1968

LCI ustanovi svoj sklad – Lions Clubs International Foundation – LCIF, ki je namenjen oblikam pomoči, ki presegajozmožnosti posameznega kluba, regije ali celo distrikta. V njem so programi za pomoč slepim, osebam z telesnimi okvarami, otrokom in mladostnikom ter za urgentno pomoč ob naravnih in drugih katastrofah. Tako sklad nudi takojšnjo pomoč ob večjih naravnih katastrofah s takojšnjo zagotovitvijo hrane, vode, oblačil ter zdravil in zdravstvenih pripomočkov, po zagotovitvi najnujnejšega pa pomaga pri obnovi. Raziskava časopisa The Financial Times iz leta 2007 je ugotovila, da je LCIFnajvečji nevladni mednarodni sklad za pomoč.

1990

Skozi dolga leta delovanja na področju pomoči slepim in slabovidnim Lionsi pridobimo številne izkušnje in znanja, tega leta ustanovimo program Sight First. Z njim smo pomagali pri gradnji očesnih klinik, distribuciji zdravil, usposabljanju okulistov in omogočili nešteto operacij sive mrene. V programu smo prispevali prek 346 mio USD, v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo pa zasnovali globalno pobudo boja proti otroški slepoti, tako danes po vsem svetu deluje prek 35 centrov za nego otrok, ki imajo težave z vidom.

LCI DANES

Danes ideja lionizma živi v preko 46.000 klubih iz 208držav sveta, v njih se združuje preko 1,35 milijona članov, ki delujejo v svojih okoljih in po vseh kotičkih sveta. Ob tradicionalnih dejavnostih, kot so pomoč pri raznih zdravstvenih težavah, reševanju socialnih neenakosti, pomoči pri težavah mladih in starostnikov, pri varovanju okolja, boju proti odvisnostim, pomoči pri naravnih katastrofah ter zavzemanju za mir na Zemlji, Lionsi širimo svoje delovanje na številna nova področja.

"You can't get very far until you start doing something for somebody else"
Melvin Jones​