Radovan Pušnar

guverner 2022-2023

“Ostanimo ZDRUŽENI V MIRU IN PRIJATELJSTVU”

Drage lionke in lioni !

Z velikim veseljem in odgovornostjo sem 1. julija prevzel vodenje Distrikta 129 – Slovenija kot vaš Guverner za lionistično leto 2022/23. Na mednarodni konvenciji v Montrealu sem bil prisoten ob izvolitvi mednarodnega predsednika Briana Sheehana iz Minnesote (ZDA), ki si je za svoje vodilo izbral geslo » Together we can – together we will (Skupaj lahko – skupaj bomo) ». Prepričan sem, da smo skupaj resnično močnejši in bomo skupaj zmogli izpolnjevati naše poslanstvo POMAGATI. V naši družini lionizma nas je skupaj okrog 1.400.000, ki delujemo v preko 50.000 Lions klubih po svetu. Z izvolitvijo mednarodnega predsednika pa smo bili potrjeni tudi vsi izvoljeni guvernerji na nacionalnih konvencijah. Trenutek, ki ga je potrebno doživeti, trenutek, ki ti ostane nepozabno zapisan in ki ti da novo energijo za bodoče dobrodelno delovanje.

Lionsi Slovenije smo del te,  največje svetovne humanitarne organizacije, ki  je prisotna na vseh celinah in v vseh demokratičnih državah sveta. Trenutno nas je preko 1.400 in smo združeni v Zvezi 57 –tih Loins klubov Slovenije. Naše osnovno vodilo »Pomagamo« uresničujemo že od leta 1990, torej že 32 let. Z vztrajnostjo in prepoznavnimi akcijami si moramo slovenski Lionsi še bolj utrditi naše mesto v slovenski družbi. Prisluhniti človeku, ki potrebuje pomoč, aktivno delovati tako lokalno kot globalno, morajo postati vrednote, po katerih nas bo družba prepoznala.

Spoštovani Lions, skupaj smo vstopili v leto, ki bo polno izzivov in sprememb. Epidemija Covida-19 v tisti najhujši obliki je, vsaj tako upam, za nami. Čeprav napovedi za jesen niso najbolj obetavne pa vseeno mislim, da je obdobje popolnih karanten, obdobje policijskih ur in omejenega gibanja za nami. Še vedno bomo morali biti pazljivi in predvsem odgovorni do sočloveka in do sebe. A hkrati verjamem, da bodo naša druženja in srečevanja » v živo« bistveno pogostejša. Sestanke preko spleta bomo ohranili le še za posebne priložnosti. Ob kovidu, je tudi vojna v Ukrajini popolnoma spremenila poglede na globalno varnost in mir v Evropi. Vse nove okoliščine zagotovo vplivajo tudi na našo dobrodelnost. A skupaj bomo zmogli.

Tako bom v tem mandatu deloval predvsem na naslednjih področjih:

Skrb za članstvo v slovenskem Distriktu.

Član je temelj vsake organizacije, saj organizacije brez članstva ni.  Skrb za članstvo (GMT- Global Membership Team)  je zato naša stalna naloga. Želimo si močnih Lions klubov, ki bodo uspešni v svojem lokalnem okolju in bodo prispevali k uspešnosti Zveze Lions klubov. Pomembnosti tega se zaveda tudi naša mednarodna organizacija, ki je v tem letu uvedla poseben program (GMA – Global Membership Approach), s katerim želimo širše spremljati in spodbujati rast članstva. Osnovna celica pa je Lions klub. Če bo počutje članov znotraj kluba dobro, če bodo člani z veseljem prihajali na klubske sestanke, če bodo člani motivirani za sodelovanje, potem nam uspeh ne more izostati.

V preteklih dveh letih smo člani komunicirali predvsem na daljavo. To nas je tudi malo »polenilo«, vendar dolgoročno to ni dobro. Ljudje smo družabna bitja in rabimo pogovor, očesni kontakt , občutek prisotnosti in ne nazadnje objem. Zato bom v naslednjem letu posvetil več pozornosti druženju. Kako lepo se je družiti smo spoznavali tudi na letošnji nacionalni konvenciji v Bovcu konec maja. Zelo dobro obiskan izobraževalni seminar v petek in soboto, ogromno pozitivne energije na sobotnem večernem druženju, pa tudi uspešna skupščina Zveze Lions klubov v nedeljo so dobra popotnica za prihajajoče leto. Izkoristimo ta pozitivni naboj.

Pozornost za razvoj in izobraževanje vodstev Lions klubov ( GLT – Global Leadership Team) bo na vseh nivojih. Osnovno izobraževanje ( ELLI) , kot tudi izobraževanje za nove predsednike, tajnike in zakladnike smo izvedli že v Bovcu, sledilo bo izobraževanje za conske predsednike, za aktualne bodoče vodje (RLLI) in vsa izobraževanja na mednarodnem nivoju- tako za 1. Viceguvernerko, kot tudi za 2. Viceguvernerja. Ob tem velja angažiranost tudi na izobraževanju LEO vodstev.

Dobrodelnost

Naš osrednji moto je  »We serve« – Pomagamo.  Poslanstvo dobrodelnosti (GST – Global Service Team) bomo uresničevali tako v našem lokalnem okolju kot tudi globalno.

Večina dobrodelnost povezuje z donacijami oziroma zbiranjem denarja. Res je, veliko je ranljivih skupin na robu preživetja, ki potrebujejo tako vrsto pomoči. Ne smemo pa pozabiti, da  so nekateri potrebni tudi samo nasmeha, trenutka pozornosti, pomoči v obliki dobrega dela . Tudi takim namenimo svoj čas.  Kabinet guvernerja je sestavljen iz pooblaščencev, ki skrbijo za posamezna področja. Bodo pa nekatera področja združena znotraj komisij  (GST – Global Service Team). Tako namenjamo vso svojo pozornost vidu, diabetesu, okolju, lakoti, mladim, raku pri otrocih, starostnikom, gluhosti in vsem ranljivim skupinam, ki so potrebne naše pomoči.

Posebna skrb bo namenjena našim najuspešnejšim projektom. Donirana hrana, kjer že dve leti zapored zberemo in razdelimo preko 1000 ton hrane , ki bi sicer končala v smeteh je akcija, ki je opažena tudi v mednarodnem okolju. Plakat miru, ki je vsako leto zajel večje število mladih ustvarjalcev je bil kronan z  mednarodnim priznanjem najboljšega plakata na svetu. Pa še bi lahko naštevali.

Fundacija LCIF, kot globalna dobrodelna velesila,  si je za svoj cilj zadala pred tremi leti, da bo za svetovne katastrofe zbrala 100 Mio US$,. Na konvenciji v Montrealu je bilo objavljeni, da je zbranih preko 300 Mio US$, ki bodo porabljeni za ublažitev lakote v Afriki, sanacijo tajfunov in orkanov v Ameriki in Aziji, za pomoč Ukrajini…. Lepo je , če lahko pomagaš.

Komunikacija

Za dobro delovanje in transparentnost je ključna učinkovita tako notranja, medsebojna, kot tudi zunanja komunikacija z različnimi javnostmi. Notranjo komunikacijo bomo utrdili s tradicionalnim PR seminarjem in tedenskim Lions novičnikom ter jo aktivno spodbujali med klubi in med conami z različnimi aktivnostmi. Da bomo pri tem čim bolj učinkoviti, pozivam vse člane, ki še niso dostavili GDPR soglasja, da to čimprej storijo.

Komuniciranje z zunanjimi javnostmi je pomemben element naše prepoznavnosti in ugleda. V ta namen se bo naš PR odbor okrepil. Več naših članic bo delalo na komunikaciji z družbenimi omrežji in pri oblikovanju spletne strani ter še naprej gradilo učinkovit odnos z mediji. Pri komunikaciji z zunanjim svetom, še posebej preko družbenih omrežij, vas prosim, da imate pri vedno v vidu, kaj je naše poslanstvo in da se zavedate moči fotografij, ki jih objavljamo.

Dragi Lonsi.  Hvala za izkazano zaupanje ob izvolitvi za letošnjega guvernerja Distrikta 129.

Živimo v turbulentnih časih. V preteklih letih so nas zaznamovali, pandemija, karantene, osamitve in na koncu tudi vojna v Evropi.

Lionsi smo tisti, ki smo poklicani k povezovanju  in združevanju. Zato vas pozdravljam z geslom, ki sem si ga izbral za moje leto: “Ostanimo ZDRUŽENI V MIRU IN PRIJATELJSTVU”

Radovan Pušnar

Guverner Disrtikta 129 Slovenija  2022-23

POMAGAMO

 

Sestava kabineta ZLKS D129 2021/2022

DG Radovan Pušnar

guverner

predsednik GAT      

rpusnar@gmail.com

IPDG Nino Maletič

lanski guverner

nino.maletic@gmail.com

VDG I  Breda Pečovnik

prva vice guvernerka

predsednica 1. regije

breda.pecovnik@cd-cc.si

VDG II Vladimir Bahč

drugi vice guverner

predsednik 2. regije

v.bahc-ml@tpv.si

Tomaž Podlesnik

tajnik ZLKS D129

tomaz.podlesnik@siol.net

Petra Zlatoper

zakladničarka ZLKS D129

petra.zlatoper@gmail.com

PDG Lorena Hus

koordinatorka GLT

lorena.hus@nlzoh.si

Nadja Pahor Bizjak

koordinatorka GMT                  

pooblaščenka za mednarodne odnose

nadjapahor@gmail.com

Jože Smolič

koordinator GST

joze.smolic@petrol.si

Aleš Lipnik

koordinator za LCIF

ales.lipnik@gmail.com

Aleš Polajnko

predsednik 1. cone v 1. regiji

ales.polajnko@tend.si

Gregor Karlovšek

predsednik 2. cone v 1. regiji

a123g90@gmail.com

Primož Stošicki

predsednik 3. cone v 1. regiji

primoz.stosicki@samps.si

Vesna Valentinčič

predsednica 4. cone v 1. regiji

vesna@sanmartin.si

Igor Bordon

predsednik 5. cone v 1. regiji

igor.bordon@gmail.com

Andrej Lešnjak

predsednik 1. cone v 2. regiji

andrej.lesnjak@qtechna.si

Bojana Kmetec Rošic

predsednica 2. cone v 2. regiji

bojana.kmetec@gmail.com

Miroslava Borko Prelog

predsednica 3. cone v 2. regiji

mira.borko@gmail.com

Štefi Videčnik

predsednica 4. cone v 2. regiji

stefi.videcnik@gmail.com

Vlado Gobec

predsednik 5. cone v 2. regiji

vlado.gobec@pro-bit.si

Maja Krušič 

pooblaščenka za odnose z javnostmi, vodja PR tima

maja.krusic.sega@gmail.com

Igor Miljavec

pooblaščenec za slepe in slabovidne

igor.miljavec@gmail.com

Zdenko Šalda

pooblaščenec za diabetes in srčni zastoj in rak 

pri otrocih

zdenko.salda@gmail.com

Marja Dolamič

pooblaščenka za gluhe in gluho slepe

marja.dolamic@gmail.com

Marjana Kamnik

pooblaščenka za medgeneracijsko sodelovanje

marjana.kamnik@kor-dom.si

Mateha Hochstatter

pooblaščenka za ALERT

mateja.medo@gmail.com

Cvetka Sreš

pooblaščenka za projekt Last Aid

cvetka.sres@gmail.com

Zdenko Podlesnik 

pooblaščenec za Donirano hrano,
urednik tiskane izdaje imenika

podlesnik.zdene@gmail.com

PDG Dorijan Maršič

Coordinating Lion to Montenegro

pooblaščenec za Mediteranski observatorij solidarnosti

dorijan.marsic@gmail.com

PDG Danilo Tomšič

koordinator za Lions Quest

danilo.tomsic@gmail.com

Karmen Vidmar

pooblaščenka za Plakat miru

karmen.vidmar@media-nepremicnine.si

Marko Javornik

pooblaščenec za IT

marko.javornik@gmail.com

Primož Punčuh

pooblaščenec za Leo klube primoz.puncuh@gmail.com

Mirijam Noč

pooblaščenka za izmenjavo mladih

lions.ye.slovenia@gmail.com

Marko Kužner

pooblaščenec za Tabor mladih

marko.kuzner@gmail.com

LIONIZEM V SLOVENIJI

Poslanstvo vsakega Lions kluba na svetu je ustvarjanje in krepitev sporazumevanja med ljudmi vsega sveta, človekoljubnost, prostovoljna pomoč lokalno in širše, kjerkoli se pojavi potreba za pomočjo in zmožnost kluba, da pomaga. O samih začetkih lionizma v svetu je več v zavihku LCI, o začetkih in razvoju v Sloveniji pa spodaj.

LIONS, Distrikt 129, Slovenija

ZGODOVINA

Prvi v Sloveniji in takratni Jugoslaviji je bil 18. maja 1990 ustanovljen Lions klub Ljubljana. Po večmesečnih pripravah in ob botrstvu LC Klagenfurt Carinthia ga je ustanovil Borut Miklavčič.

miklavcic_borut2_150
"Bilo je leto 1990, ko smo ustanavljali prvi slovenski Lions klub. To je čas, v katerem smo sprejeli žlahtno idejo lionizma. Napolnili smo jo s humanostjo in bogato vsebino v prijateljstvu in z občutkom za tedanji, sedanji in jutrišnji trenutek." Borut Miklavčič

SLOVENSKI LIONSI DANES

V tridesetih letih delovanja so slovenski Lionsi v človekoljubne namene zbrali več kot 10 milijonov evrov, ogromno je tudi opravljenih ur prostovoljnega. Sredstva so namenjena posameznikom, največkrat kot pomoč slepim in slabovidnim ali drugače zdravstveno prizadetim, odrinjenim na družbeni in socialni rob, kot tudi organizacijam, v večini za nabavo pripomočkov za boljšo kakovost življenja. Letno pomagamo več kot 35 tisoč ljudem po vsej Sloveniji.

Zveza Lions klubov, distrikt 129, Slovenija, oziroma Lions klubi v zvezi so člani Lions Clubs International, ki po svetu, v več kot 200 državah in področjih, združuje okoli 48.000 klubov s skoraj 1,4 milijona članic in članov.
Zveza Lions klubov Slovenije, Distrikt 129 Slovenija združuje 58 Lions klubov s skoraj 1.500 člani. Zemljepisno je slovenska zveza razdeljena na 2 regiji in 10 con. Slovenija je med državami z največjo gostoto Lions članic in članov na število prebivalcev.

Cilji

Osnovni cilj lionizma je pomagati vsem, ki so pomoči potrebni. Temeljni program lionizma, skrb za slepe in slabovidne, se dopolnjuje s pomočjo slušno prizadetim, podpira socialnim programom, boj proti lakoti, boj proti drogam, pomoč pri nabavi medicinske opreme, varovanje okolja, pomoč otrokom in mladim ter pomoč na področju sladkorne bolezni in otroških rakov. Klubi se dnevno v okviru svojih zmožnosti odzivajo na potrebe pomoči potrebnih.

Naše poslanstvo

Opolnomočiti prostovoljce, da bodo lahko služili svojim skupnostim, sledili humanitarnim potrebam, spodbujali mir in promovirali mednarodno razumevanje skozi delovanje Lions klubov.

Prisega

PRISEŽEM:

  • da bom spoštoval-a pravila in statut kluba, distrikta in Mednarodne zveze Lions klubov

  • da se bom udeleževal-a klubskih srečanj

  • da bom sodeloval-a pri dejavnostih kluba in se zavzemal-a za njegove cilje

  • da bom moralno in denarno ter s svojim delom pomagal-a v klubu in si prizadeval-a za razvoj Lions gibanja

  • da bom zavzeto pomagal-a povsod, kjer potrebujejo pomoč, in

  • da se bom ravnal-a po etičnih načelih Mednarodne zveze Lions klubov

Geslo

We Serve - Pomagamo

Etična načela

LIONIZEM V SVETU

- LIONS CLUBS INTERNATIONAL

Lions Clubs internationa (LCI) je največja mednarodna prostovoljna humanitarna organizacija na svetu, deluje v več kot 200 državah in območjih sveta, ima skoraj 1,4 milijona članov, ki so združeni v 48.000 Lions klubih.

LIONS logo

POMEMBNEJŠI ZGODOVINSKI MEJNIKI

1917

Pobudnik in ustanovitelj je bil zavarovalničar Melvin Jones, ki je tedanje poslovneže iz Chicaga motiviral za delovanje v humanitarnih dejavnostih. Vprašal jih je: “Kaj če bi možje, ki so uspešni zaradi svoje volje, inteligence in ambicij, združili svoje talente v delu, ki bi izboljšalo njihovo okolje?” in nastala je organizacija Lions klubov. Prvi organizacijski sestanek je bil 7. junija1917 v Chicagu, Illinois, ZDA, že istega leta v oktobru pa prva konvencija v teksaškem Dallasu.

"What if these men," he asked, "who are successful because of their drive, intelligence and ambition, were to put their talents to work improving their communities?"
Melvin Jones​

1920

Tri leta po ustanovitvi se prične širitev delovanja v druge države. Tega leta je bil ustanovljen prvi klub v Kanadi, v Mehiki leta 1927, v petdesetih in šestdesetih pa se je lionizem razširil na vse celine.

1925

Prelomno leto v delovanju je pomenila konvencija v Cedar Pointu v Ohiu, ko je pred zbranimi nastopila Helen Keller, ameriška gluha in slepa pisateljica, ki je s svojim slovitim pronicljivim govorom dala lionizmu novo smer delovanja – boj proti slepoti.

Poimenovala nas je »Vitezi slepih v boju proti temi«.

Pomoč slepim in slabovidnim postane rdeča nit delovanja LCI. Lioni smo pomagali pri gradnji očesnih klinik, distribuciji zdravil, usposabljanju okulistov in omogočili nešteto operacij sive mrene. Lions klubi pomagajo globalno in lokalno, tako z nakupom tehničnih naprav, izboljšavo bivanjskih pogojev v ustanovah, s pomočjo njihovim društvom, z ureditvijo urbanih okolij, posebej opremljenih pločnikov in prehodov za pešce, parkov in vrtov, opremo spomenikov  z napisi v brajici, ali pa s pomočjo ob obisku koncertov.

»You have heard how through a little word dropped from the fingers of another, a ray of light from another soul touched the darkness of my mind and I found myself, found the world, found God. It is because my teacher learned about me and broke through the dark, silent imprisonment which held me that I am able to work for myself and for others. It is the caring we want more than money. The gift without the sympathy and interest of the giver is empty. If you care, if we can make the people of this great country care, the blind will indeed triumph over blindness. The opportunity I bring to you, Lions, is this: To foster and sponsor the work of the American Foundation for the Blind. Will you not help me hasten the day when there shall be no preventable blindness; no little deaf, blind child untaught; no blind man or woman unaided? I appeal to you Lions, you who have your sight, your hearing, you who are strong and brave and kind. Will you not constitute yourselves Knights of the Blind in this crusade against darkness?«
Helen Keller

1945

Ideja združevanja narodov, mirnega sožitja, kulture dialoga ter izmenjave mnenj je bila vodilo naše organizacije že odzačetkov delovanja, v letu 1945 pa je LCI podprl ustanovitev Organizacije združenih narodov, istega leta je dobila v njej tudi posvetovalni status.

1957

Organizacija se začne vse bolj posvečati mladim in z ustanovitvijo Leo klubov ozavešča mlade o potrebah družbe ter jim nudi priložnost za osebni razvoj skozi prostovoljsko delo. Sedaj Leo klubi delujejo v 139 državah sveta, v približno 5.700 klubih je preko 144.000 članov. Lions klubi zavzeto delujemo za ohranjanje miru, zavedamo pa se pomembnosti ozaveščanja otrok, kot nosilcev bodočnosti, o pomenu miru kot osnovna vrednote človeškega bivanja. Kot eden od projektov tega poslanstva poteka tudi vsakoletni projekt Plakat miru, v katerem otroci umetniško izražajo svoje vizije miru v svetu.  
Del govora generalnega sekretarja OZN Ban Ki-moon-a ob obeležitvi 31. letnega Lions dneva v Združenih narodih, New York, 13. marca 2009 
“It is a pleasure to join you for this thirty-first annual Lions Day at the United Nations. The Lions has a long and proud history of supporting the world Organization.  You were present at our founding conference in 1945. You have stood by our side ever since. We share the same goals. Foremost among them is peace. 
I particularly welcome the theme of this year’s Lions Peace Poster Contest. “Peace Begins with Me” expresses a fundamental truth that needs to be continually stressed. Each of us, every single individual around the world, has a contribution to make to the great global project of building a more peaceful world.”

1968

LCI ustanovi svoj sklad – Lions Clubs International Foundation – LCIF, ki je namenjen oblikam pomoči, ki presegajo zmožnosti posameznega kluba, regije ali celo distrikta. V njem so programi za pomoč slepim, osebam z telesnimi okvarami, otrokom in mladostnikom ter za urgentno pomoč ob naravnih in drugih katastrofah. Tako sklad nudi takojšnjo pomoč ob večjih naravnih katastrofah s takojšnjo zagotovitvijo hrane, vode, oblačil ter zdravil in zdravstvenih pripomočkov, po zagotovitvi najnujnejšega pa pomaga pri obnovi. Raziskava časopisa The Financial Times iz leta 2007 je ugotovila, da je LCIF največji nevladni mednarodni sklad za pomoč.

1990

Skozi dolga leta delovanja na področju pomoči slepim in slabovidnim Lionsi pridobimo številne izkušnje in znanja, tega leta ustanovimo program Sight First. Z njim smo pomagali pri gradnji očesnih klinik, distribuciji zdravil, usposabljanju okulistov in omogočili nešteto operacij sive mrene. V programu smo prispevali prek 346 mio USD, v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo pa zasnovali globalno pobudo boja proti otroški slepoti, tako danes po vsem svetu deluje prek 35 centrov za nego otrok, ki imajo težave z vidom.

LCI DANES

Danes ideja lionizma živi v preko 48.000 klubih iz 220 držav sveta, v njih se združuje preko 1,4 milijona članov, ki delujejo v svojih okoljih in po vseh kotičkih sveta. Ob tradicionalnih dejavnostih, kot so pomoč pri raznih zdravstvenih težavah, reševanju socialnih neenakosti, pomoči pri težavah mladih in starostnikov, pri varovanju okolja, boju proti odvisnostim, pomoči pri naravnih katastrofah ter zavzemanju za mir na Zemlji, Lions širimo svoje delovanje na številna nova področja.

"You can't get very far until you start doing something for somebody else"
Melvin Jones​