mag.
Danilo Tomšič

guverner 2020-2021

“Povezani pomagamo več.”

Spoštovane članice, spoštovani člani Lions in Leo klubov!

Spoštovani obiskovalci spletne strani!

Zahvaljujem se vam, da ste mi na majskem zboru članov zaupali guvernerski mandat za leto 2020-2021. Veselim se sodelovanja z vami in prijatelji Lions gibanja.

Prijazno pomagamo, že 30 let 

Pred 30 leti je Mednarodna Lions zveza potrdila prvi slovenski Lions klub. Vanj se je povezalo 21 vizionarskih lionk in lionov. V naslednjih treh desetletjih smo se pridružili še drugi, tako da nas je danes skoraj 1.500, ki prijazno pomagamo tam, kjer je pomoč najbolj potrebna. V več letih, kot jih šteje naša samostojna država, smo se z majhnimi in velikimi dejanji prijaznosti dotaknili tisočerih src. Z majhnimi prijaznostmi marsikomu polepšali dan, z velikimi pa ljudem spremenili življenje. Razdajanje dobrodelne pomoči nas povezuje v trdno skupnost prijaznih ljudi, v kateri nas prijateljstvo vedno znova spodbuja k Lions dejanjem in Lions druženjem.

V Lions letu 2019/20 pa se je Lions gibanje znašlo na največji preizkušnji v svoji zgodovini, tako v Sloveniji kot povsod drugje po svetu. Pandemija Covid-19 je onemogočila izvajanje tradicionalnih Lions prireditev, onemogočila utečena srečanja Lions klubov ter otežila nudenje pomoči. A ker smo trdno povezani v prijaznosti, smo se lionke in lioni pogumno prilagodili: našli smo načine srečevanja na daljavo, našli smo druge poti do pomoči potrebnih ter se spodbujali k izvajanju neposredne pomoči v duhu najboljše tradicije svetovnega Lions gibanja.

Stanje pandemije in z njo povezane varnostne omejitve, se nadaljujejo v prihajajočem Lions letu 2020-21. Pred vse nas postavljajo dodatne izzive – kako še naprej izvajati osnovno Lions poslanstvo / POMAGAMO na varen način? Kako zagotavljati varno povezovanje lionk in lionov med seboj ter z drugimi prostovoljci? Trdno sem prepričan, da bo vsak Lions našel odgovore na ta vprašanja.

Energija, nakopičena iz dosežkov v lanskem času pandemije, naj nas še naprej vodi v iskanje inovativnih, varnih poti do pomoči potrebnih ter prav vsakega od Lions klubov spodbudi k vsaj eni novi dobrodelni aktivnosti v Lions letu 2020/21. Trdno zaupam vsakemu od vas, da zmorete najti vedno nove prijaznosti – pustite domišljiji prosto pot, pogovarjajte se v svojih okoljih ter najdite najbolj skrite potrebe po pomoči. Nato s prijazno besedo in prijaznimi dejanji prižgite iskrice hvaležnosti v očeh mladih, starih in tistih vmes. Naj nas pri tem poveže raznolikost pomoči, s katero odgovorite na raznolikost potreb!

Lions pomagamo tam, kamor nas usmeri srce. Naša krovna organizacija je opredelila pet globalnih prednostnih področij dobrodelnosti (»service«): sladkorna bolezen, okolje , preprečevanje lakote, vid in rak pri otrocih. V Sloveniji smo aktivni na vseh teh področjih, a tradicionalno največ pomagamo ranljivim skupinam in posameznikom na področju sociale. Prav je tako, saj je vodilo Lions gibanja, da globalno pomagamo na način, da pomoč lokalno doseže največ prejemnikov.

Pomagamo družinam, pomagamo mladim in otrokom, pomagamo slepim in slabovidnim, pomagamo gluhim, naglušnim in gluho-slepim, pomagamo lačnim in pomagamo še mnogim. A posebno pozornost moramo nameniti pomoči starostnikom. V času vsesplošne zapore zaradi koronavirusa se ravno med njimi poglabljajo tegobe osamljenosti, lakote in izključenosti. Pa sploh ne potrebujejo veliko: le prijazen pogledprijazno besedo in prijazno dejanje. Lioni lahko s svojim osebnim delom, z majhnimi dejanji in z minimalnimi vložki naredimo tisto, kar znamo najbolje: prikličemo vesele iskrice v njihove utrujene oči.

Da bi lionke in lioni lažje pomagali, se med seboj povezujemo v Lions klube. Iz prvega. Lions kluba Ljubljana, smo v 30 letih zrasli na 59 Lions klubov po celi Sloveniji. Vsak vodi svojo zgodbo, vsak pomaga na drugih prednostnih področjih. Raznoliki smo toliko, kot je različnih načinov pomoči, ki jih izvajamo. In raznoliki smo tudi toliko, kot je različnih oblik delovanja klubov. Ohranjajmo raznolikost!

In jo povečujmo s tem, da v naše vrste pritegnemo nove, agilne članice in člane. Več kot nas bo, več bomo lahko pomagali in bolj bomo uživali v druženju. Poglejmo okoli sebe, predstavimo potencialnim članom naše dobrodelne dosežke in jih toplo sprejmimo medse. Prav vsak od nas!.

Povezujmo se tudi z drugimi humanitarnimi organizacijami. Na prvem mestu z Leo Distriktom 129 Slovenija. Skupno delo z Leo klubi pomembno izboljša dobrodelni učinek našega dela, zato naj bo sodelovanje z Leo klubi ena od prednostnih nalog vsakega Lions kluba. Na podoben način bo k doseganju širšega kroga pomoči potrebnih prispevalo povezovanje z ostalimi humanitarnimi organizacijami. Povezani z drugimi lahko pomagamo več.

Lions smo upravičeno ponosni na dobrodelne učinke našega dela. Globalno smo v Lions letu 2019/20 pomagali več kot 275 milijonom ljudem. S tem Lions Clubs International ostaja največja svetovna prostovoljska humanitarna organizacija. Lions Slovenija smo in bomo k temu še naprej prispevali svoj delež. Na eni strani redno doniramo v fundacijo LCIF, ki podpira dobrodelne Lions aktivnosti po vsem, kar bomo gotovo z veseljem delali tudi v naprej. Po drugi strani smo v Sloveniji pomagali 35 tisoč ljudem (in najbrž še kakšnemu dodatnemu, katerega nekateri niste poročali v MyLion). Ne skrivajmo učinkov našega dela. Širjenje zgodb o dobrih delih in prijaznih ljudeh aktivira nove in obstoječe prostovoljce. Ponosno povejmo, kako in komu pomagamo!

Ponosni smo tudi na naša Lions druženja. Meni (in verjamem, da tudi vsakemu od vas) ta prinašajo neizčrpen vir energije za Lions dejanja. Naj bo srečanj čim več, v vseh oblikah, a vedno na varen način: klubska in vseslovenska, majhna in velika, delovna in družabna, interna in javna, distancirana in bližnja! V Lions Slovenija bomo z odpravo ukrepov zaradi pandemije spet pripravili jubilejno konvencijo, tradicionalni slovenski dan Lionizma ter druge humanitarne dogodke, kjer se bomo prijazno objeli, delili zgodbe ter se povezali v prijaznosti in raznolikosti.

Med samo se povezujemo, da nam je lepo. V Lions se povezujemo, da ustvarjalno pomagamo. Z drugimi se povezujemo, da pomagamo širšemu krogu. Zato v Lions leto 2020/21 vstopamo pod guvernerjevim geslom: “Povezani pomagamo več”. Naj nas vse spodbudi, da se bomo več povezovali in več pomagali!

mag. Danilo Tomšič

guverner 2020-2021

LIONIZEM V SLOVENIJI

Poslanstvo vsakega Lions kluba na svetu je ustvarjanje in krepitev sporazumevanja med ljudmi vsega sveta, človekoljubnost, prostovoljna pomoč lokalno in širše, kjerkoli se pojavi potreba za pomočjo in zmožnost kluba, da pomaga. O samih začetkih lionizma v svetu je več v zavihku LCI, o začetkih in razvoju v Sloveniji pa spodaj.

LIONS, Distrikt 129, Slovenija

ZGODOVINA

Prvi v Sloveniji in takratni Jugoslaviji je bil 18. maja 1990 ustanovljen Lions klub Ljubljana. Po večmesečnih pripravah in ob botrstvu LC Klagenfurt Carinthia ga je ustanovil Borut Miklavčič.

miklavcic_borut2_150
"Bilo je leto 1990, ko smo ustanavljali prvi slovenski Lions klub. To je čas, v katerem smo sprejeli žlahtno idejo lionizma. Napolnili smo jo s humanostjo in bogato vsebino v prijateljstvu in z občutkom za tedanji, sedanji in jutrišnji trenutek."Borut Miklavčič

SLOVENSKI LIONSI DANES

V tridesetih letih delovanja so slovenski Lionsi v človekoljubne namene zbrali več kot 10 milijonov evrov, ogromno je tudi opravljenih ur prostovoljnega. Sredstva so namenjena posameznikom, največkrat kot pomoč slepim in slabovidnim ali drugače zdravstveno prizadetim, odrinjenim na družbeni in socialni rob, kot tudi organizacijam, v večini za nabavo pripomočkov za boljšo kakovost življenja. Letno pomagamo več kot 35 tisoč ljudem po vsej Sloveniji.

Zveza Lions klubov, distrikt 129, Slovenija, oziroma Lions klubi v zvezi so člani Lions Clubs International, ki po svetu, v več kot 200 državah in področjih, združuje okoli 48.000 klubov s skoraj 1,4 milijona članic in članov.
Zveza Lions klubov Slovenije, Distrikt 129 Slovenija združuje 58 Lions klubov s skoraj 1.500 člani. Zemljepisno je slovenska zveza razdeljena na 2 regiji in 10 con. Slovenija je med državami z največjo gostoto Lions članic in članov na število prebivalcev.

Cilji

Osnovni cilj lionizma je pomagati vsem, ki so pomoči potrebni. Temeljni program lionizma, skrb za slepe in slabovidne, se dopolnjuje s pomočjo slušno prizadetim, podpira socialnim programom, boj proti lakoti, boj proti drogam, pomoč pri nabavi medicinske opreme, varovanje okolja, pomoč otrokom in mladim ter pomoč na področju sladkorne bolezni in otroških rakov. Klubi se dnevno v okviru svojih zmožnosti odzivajo na potrebe pomoči potrebnih.

Naše poslanstvo

Opolnomočiti prostovoljce, da bodo lahko služili svojim skupnostim, sledili humanitarnim potrebam, spodbujali mir in promovirali mednarodno razumevanje skozi delovanje Lions klubov.

Prisega

PRISEŽEM:

  • da bom spoštoval-a pravila in statut kluba, distrikta in Mednarodne zveze Lions klubov

  • da se bom udeleževal-a klubskih srečanj

  • da bom sodeloval-a pri dejavnostih kluba in se zavzemal-a za njegove cilje

  • da bom moralno in denarno ter s svojim delom pomagal-a v klubu in si prizadeval-a za razvoj Lions gibanja

  • da bom zavzeto pomagal-a povsod, kjer potrebujejo pomoč, in

  • da se bom ravnal-a po etičnih načelih Mednarodne zveze Lions klubov

Geslo

We Serve - Pomagamo

Etična načela

LIONIZEM V SVETU

- LIONS CLUBS INTERNATIONAL

Lions Clubs internationa (LCI) je največja mednarodna prostovoljna humanitarna organizacija na svetu, deluje v več kot 200 državah in območjih sveta, ima skoraj 1,4 milijona članov, ki so združeni v 48.000 Lions klubih.

LIONS logo

POMEMBNEJŠI ZGODOVINSKI MEJNIKI

1917

Pobudnik in ustanovitelj je bil zavarovalničar Melvin Jones, ki je tedanje poslovneže iz Chicaga motiviral za delovanje v humanitarnih dejavnostih. Vprašal jih je: “Kaj če bi možje, ki so uspešni zaradi svoje volje, inteligence in ambicij, združili svoje talente v delu, ki bi izboljšalo njihovo okolje?” in nastala je organizacija Lions klubov. Prvi organizacijski sestanek je bil 7. junija1917 v Chicagu, Illinois, ZDA, že istega leta v oktobru pa prva konvencija v teksaškem Dallasu.

"What if these men," he asked, "who are successful because of their drive, intelligence and ambition, were to put their talents to work improving their communities?"
Melvin Jones​

1920

Tri leta po ustanovitvi se prične širitev delovanja v druge države. Tega leta je bil ustanovljen prvi klub v Kanadi, v Mehiki leta 1927, v petdesetih in šestdesetih pa se je lionizem razširil na vse celine.

1925

Prelomno leto v delovanju je pomenila konvencija v Cedar Pointu v Ohiu, ko je pred zbranimi nastopila Helen Keller, ameriška gluha in slepa pisateljica, ki je s svojim slovitim pronicljivim govorom dala lionizmu novo smer delovanja – boj proti slepoti.

Poimenovala nas je »Vitezi slepih v boju proti temi«.

Pomoč slepim in slabovidnim postane rdeča nit delovanja LCI. Lioni smo pomagali pri gradnji očesnih klinik, distribuciji zdravil, usposabljanju okulistov in omogočili nešteto operacij sive mrene. Lions klubi pomagajo globalno in lokalno, tako z nakupom tehničnih naprav, izboljšavo bivanjskih pogojev v ustanovah, s pomočjo njihovim društvom, z ureditvijo urbanih okolij, posebej opremljenih pločnikov in prehodov za pešce, parkov in vrtov, opremo spomenikov  z napisi v brajici, ali pa s pomočjo ob obisku koncertov.

»You have heard how through a little word dropped from the fingers of another, a ray of light from another soul touched the darkness of my mind and I found myself, found the world, found God. It is because my teacher learned about me and broke through the dark, silent imprisonment which held me that I am able to work for myself and for others. It is the caring we want more than money. The gift without the sympathy and interest of the giver is empty. If you care, if we can make the people of this great country care, the blind will indeed triumph over blindness.The opportunity I bring to you, Lions, is this: To foster and sponsor the work of the American Foundation for the Blind. Will you not help me hasten the day when there shall be no preventable blindness; no little deaf, blind child untaught; no blind man or woman unaided? I appeal to you Lions, you who have your sight, your hearing, you who are strong and brave and kind. Will you not constitute yourselves Knights of the Blind in this crusade against darkness?«
Helen Keller

1945

Ideja združevanja narodov, mirnega sožitja, kulture dialoga ter izmenjave mnenj je bila vodilo naše organizacije že odzačetkov delovanja, v letu 1945 pa je LCI podprl ustanovitev Organizacije združenih narodov, istega leta je dobila v njej tudi posvetovalni status.

1957

Organizacija se začne vse bolj posvečati mladim in z ustanovitvijo Leo klubov ozavešča mlade o potrebah družbe ter jim nudi priložnost za osebni razvoj skozi prostovoljsko delo. Sedaj Leo klubi delujejo v 139 državah sveta, v približno 5.700 klubih je preko 144.000 članov.Lions klubi zavzeto delujemo za ohranjanje miru, zavedamo pa se pomembnosti ozaveščanja otrok, kot nosilcev bodočnosti, o pomenu miru kot osnovna vrednote človeškega bivanja. Kot eden od projektov tega poslanstva poteka tudi vsakoletni projekt Plakat miru, v katerem otroci umetniško izražajo svoje vizije miru v svetu. 
Del govora generalnega sekretarja OZN Ban Ki-moon-a ob obeležitvi 31. letnega Lions dneva v Združenih narodih, New York, 13. marca 2009 
“It is a pleasure to join you for this thirty-first annual Lions Day at the United Nations. The Lions has a long and proud history of supporting the world Organization.  You were present at our founding conference in 1945. You have stood by our side ever since. We share the same goals. Foremost among them is peace. 
I particularly welcome the theme of this year’s Lions Peace Poster Contest. “Peace Begins with Me” expresses a fundamental truth that needs to be continually stressed. Each of us, every single individual around the world, has a contribution to make to the great global project of building a more peaceful world.”

1968

LCI ustanovi svoj sklad – Lions Clubs International Foundation – LCIF, ki je namenjen oblikam pomoči, ki presegajo zmožnosti posameznega kluba, regije ali celo distrikta. V njem so programi za pomoč slepim, osebam z telesnimi okvarami, otrokom in mladostnikom ter za urgentno pomoč ob naravnih in drugih katastrofah. Tako sklad nudi takojšnjo pomoč ob večjih naravnih katastrofah s takojšnjo zagotovitvijo hrane, vode, oblačil ter zdravil in zdravstvenih pripomočkov, po zagotovitvi najnujnejšega pa pomaga pri obnovi. Raziskava časopisa The Financial Times iz leta 2007 je ugotovila, da je LCIF največji nevladni mednarodni sklad za pomoč.

1990

Skozi dolga leta delovanja na področju pomoči slepim in slabovidnim Lionsi pridobimo številne izkušnje in znanja, tega leta ustanovimo program Sight First. Z njim smo pomagali pri gradnji očesnih klinik, distribuciji zdravil, usposabljanju okulistov in omogočili nešteto operacij sive mrene. V programu smo prispevali prek 346 mio USD, v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo pa zasnovali globalno pobudo boja proti otroški slepoti, tako danes po vsem svetu deluje prek 35 centrov za nego otrok, ki imajo težave z vidom.

LCI DANES

Danes ideja lionizma živi v preko 48.000 klubih iz 220 držav sveta, v njih se združuje preko 1,4 milijona članov, ki delujejo v svojih okoljih in po vseh kotičkih sveta. Ob tradicionalnih dejavnostih, kot so pomoč pri raznih zdravstvenih težavah, reševanju socialnih neenakosti, pomoči pri težavah mladih in starostnikov, pri varovanju okolja, boju proti odvisnostim, pomoči pri naravnih katastrofah ter zavzemanju za mir na Zemlji, Lions širimo svoje delovanje na številna nova področja.

"You can't get very far until you start doing something for somebody else"
Melvin Jones​