Nino Maletić

guverner 2021-2022

“Pomagamo iz srca.”

Drage lionke in lioni !

Zahvaljujem se vam za zaupanje ob izvolitvi za guvernerja Zveze Lions klubov Slovenije. Pred nami je še eno negotovo leto. Epidemija Covida-19 nas je zajela nepripravljene in je tako rekoč čez noč bistveno spremenila svet, kakršnega poznamo ter korenito posegla v naša življenja. Ukrepi za njeno zajezitev so spremenili naš vsakdanjik, pomembno pa so vplivali tudi na politične, socialne, ekonomske oziroma gospodarske in zdravstvene sisteme držav.

Epidemija je povzročila humanitarno krizo tudi v Sloveniji. V številnih družinah se je socialna stabilnost nepredstavljivo zamajala. »Korona« je udarila po vseh slojih prebivalstva. Tisti, ki so že prej težko preživeli, so se znašli v bistveno slabšem položaju. Brezposelnost narašča, pomoči potrebni so postali tudi ljudje, ki jih statistika ne zajame – najnižje plačani, brezposelni, samostojni podjetniki, kulturniki. Pri mnogih so te spremembe vplivale tudi na počutje in duševno zdravje, zato je pomembno, da v tem času še bolj razvijamo sočutje in medsebojno pomoč. Epidemija prinaša priložnost za prevrednotenje prioritet in ciljev za vsakega od nas.

Ne glede na vse pa moramo v prihajajoče Lions leto 2021 – 2022 zreti z zaupanjem in optimizmom o prihodnosti. Zato sem si v mojem guvernerskem letu zadal štiri temeljne cilje:

 

RAST IN IZBOLJŠANJE ZADOVOLJSTVA ČLANSTVA

Član/članica Lions oz. Leo kluba je osnova in temelj naše dobrodelne organizacije. Rast našega članstva pomeni, da smo vedno pripravljeni za pomoč. Vendar ni samo pomembna rast novih članov, temveč je pomembno tudi, da vsi člani ostanemo aktivni in pozitivno motivirani. Osnova delovanja in povezovanja med Lions člani sta prijateljstvo in medsebojno spoštovanje ter povezanost. Naj bo to poseben izziv za vse nove predsednike Lions klubov.

 

DOBRODELNOST IN POMOČ USMERITI NA ZASTAVLJENA PODROČJA

Glede na spremenjeno okolje in nepredvidljive razmere se moramo truditi, da naša pomoč doseže najpotrebnejše in najranljivejše. Pri izbiri oblik pomoči moramo biti inovativni in pomagati tam, kamor nas usmeri srce. Večina ljudi pojem dobrodelnosti povezuje z zbiranjem denarja, ampak ne smemo pozabiti, da je pomen dobrodelnosti izkazovanje in opravljanje dobrih del ter dejanj. K temu lahko prištejemo tudi nasmeh, objem, čas za pogovor ali kakšno malenkost. Prav zato je lahko prav vsak od nas dobrodelen.

 

KOMUNIKACIJA

Za opravljanje naše humanitarne dejavnosti je ključnega pomena, da je naša medsebojna in zunanja komunikacija odprta in transparentna. Kot del svetovne Lions organizacije nedvomno uživamo ugled in več kot 100 letno tradicijo humanitarnosti, ki je preživela različna krizna obdobja. Zato izkoristimo našo povezanost in utrdimo ugled naše organizacije v okolju, kjer delujemo.

 

PODPRIMO NAŠO FUNDACIJO LCIF

LCIF je naša fundacija, ki finančno podpira izvajanje projektov naših Lions klubov širom sveta. Pomembno je, da fundacijo podpiramo in promoviramo, saj smo njene pomoči bili v preteklosti deležni tudi mi. Pozivam vas, da ohranimo to vzajemnost v dobrodelnosti tudi v tem Lions letu!

Biti iskren, početi dobra dela in videti dobre ter pozitivne stvari v danih situacijah, so vrednote srčnosti. In delati dobro ni nič drugega kot vrednota, ki jo nosimo v srcu.

Velikih stvari ne dosežemo sami, zato je lažje, če se skupina isto mislečih zbere in dobra dela opravi skupaj v še večji meri in razsežnosti. Tako smo razmišljali tudi, ko smo se odločili ustanoviti naše Lions klube. V vseh teh letih smo dokazali, da smo dobrodelni in dobrosrčni.

Dobrodelnost ni služba, navada ali možnost za medijsko prepoznavnost. To je način življenja. Je poslanstvo, ki ga opravljaš za svoje zadovoljstvo in osebno srečo, za svojo dušo. Enostavno jo moraš začutiti, da jo lahko opravljaš iskreno in z vsem srcem.

Pravijo, da kdor iz srca da, dvakrat da, zato sem se odločil, da letošnjo leto delujemo pod geslom Pomagamo iz srca – Service from the Heart.

 Še enkrat hvala za zaupanje in naj zaključim z mislijo nam vsem znane Helen Keller: “Najboljših in najlepših stvari v življenju ni mogoče videti, se jih ne dotakniti, ampak jih čutimo v srcu.”

 Bodimo ponosni na včeraj in pripravljeni na jutri!

Nino Maletić

guverner 2021-2022

LIONIZEM V SLOVENIJI

Poslanstvo vsakega Lions kluba na svetu je ustvarjanje in krepitev sporazumevanja med ljudmi vsega sveta, človekoljubnost, prostovoljna pomoč lokalno in širše, kjerkoli se pojavi potreba za pomočjo in zmožnost kluba, da pomaga. O samih začetkih lionizma v svetu je več v zavihku LCI, o začetkih in razvoju v Sloveniji pa spodaj.

LIONS, Distrikt 129, Slovenija

ZGODOVINA

Prvi v Sloveniji in takratni Jugoslaviji je bil 18. maja 1990 ustanovljen Lions klub Ljubljana. Po večmesečnih pripravah in ob botrstvu LC Klagenfurt Carinthia ga je ustanovil Borut Miklavčič.

miklavcic_borut2_150
"Bilo je leto 1990, ko smo ustanavljali prvi slovenski Lions klub. To je čas, v katerem smo sprejeli žlahtno idejo lionizma. Napolnili smo jo s humanostjo in bogato vsebino v prijateljstvu in z občutkom za tedanji, sedanji in jutrišnji trenutek." Borut Miklavčič

SLOVENSKI LIONSI DANES

V tridesetih letih delovanja so slovenski Lionsi v človekoljubne namene zbrali več kot 10 milijonov evrov, ogromno je tudi opravljenih ur prostovoljnega. Sredstva so namenjena posameznikom, največkrat kot pomoč slepim in slabovidnim ali drugače zdravstveno prizadetim, odrinjenim na družbeni in socialni rob, kot tudi organizacijam, v večini za nabavo pripomočkov za boljšo kakovost življenja. Letno pomagamo več kot 35 tisoč ljudem po vsej Sloveniji.

Zveza Lions klubov, distrikt 129, Slovenija, oziroma Lions klubi v zvezi so člani Lions Clubs International, ki po svetu, v več kot 200 državah in področjih, združuje okoli 48.000 klubov s skoraj 1,4 milijona članic in članov.
Zveza Lions klubov Slovenije, Distrikt 129 Slovenija združuje 58 Lions klubov s skoraj 1.500 člani. Zemljepisno je slovenska zveza razdeljena na 2 regiji in 10 con. Slovenija je med državami z največjo gostoto Lions članic in članov na število prebivalcev.

Cilji

Osnovni cilj lionizma je pomagati vsem, ki so pomoči potrebni. Temeljni program lionizma, skrb za slepe in slabovidne, se dopolnjuje s pomočjo slušno prizadetim, podpira socialnim programom, boj proti lakoti, boj proti drogam, pomoč pri nabavi medicinske opreme, varovanje okolja, pomoč otrokom in mladim ter pomoč na področju sladkorne bolezni in otroških rakov. Klubi se dnevno v okviru svojih zmožnosti odzivajo na potrebe pomoči potrebnih.

Naše poslanstvo

Opolnomočiti prostovoljce, da bodo lahko služili svojim skupnostim, sledili humanitarnim potrebam, spodbujali mir in promovirali mednarodno razumevanje skozi delovanje Lions klubov.

Prisega

PRISEŽEM:

  • da bom spoštoval-a pravila in statut kluba, distrikta in Mednarodne zveze Lions klubov

  • da se bom udeleževal-a klubskih srečanj

  • da bom sodeloval-a pri dejavnostih kluba in se zavzemal-a za njegove cilje

  • da bom moralno in denarno ter s svojim delom pomagal-a v klubu in si prizadeval-a za razvoj Lions gibanja

  • da bom zavzeto pomagal-a povsod, kjer potrebujejo pomoč, in

  • da se bom ravnal-a po etičnih načelih Mednarodne zveze Lions klubov

Geslo

We Serve - Pomagamo

Etična načela

LIONIZEM V SVETU

- LIONS CLUBS INTERNATIONAL

Lions Clubs internationa (LCI) je največja mednarodna prostovoljna humanitarna organizacija na svetu, deluje v več kot 200 državah in območjih sveta, ima skoraj 1,4 milijona članov, ki so združeni v 48.000 Lions klubih.

LIONS logo

POMEMBNEJŠI ZGODOVINSKI MEJNIKI

1917

Pobudnik in ustanovitelj je bil zavarovalničar Melvin Jones, ki je tedanje poslovneže iz Chicaga motiviral za delovanje v humanitarnih dejavnostih. Vprašal jih je: “Kaj če bi možje, ki so uspešni zaradi svoje volje, inteligence in ambicij, združili svoje talente v delu, ki bi izboljšalo njihovo okolje?” in nastala je organizacija Lions klubov. Prvi organizacijski sestanek je bil 7. junija1917 v Chicagu, Illinois, ZDA, že istega leta v oktobru pa prva konvencija v teksaškem Dallasu.

"What if these men," he asked, "who are successful because of their drive, intelligence and ambition, were to put their talents to work improving their communities?"
Melvin Jones​

1920

Tri leta po ustanovitvi se prične širitev delovanja v druge države. Tega leta je bil ustanovljen prvi klub v Kanadi, v Mehiki leta 1927, v petdesetih in šestdesetih pa se je lionizem razširil na vse celine.

1925

Prelomno leto v delovanju je pomenila konvencija v Cedar Pointu v Ohiu, ko je pred zbranimi nastopila Helen Keller, ameriška gluha in slepa pisateljica, ki je s svojim slovitim pronicljivim govorom dala lionizmu novo smer delovanja – boj proti slepoti.

Poimenovala nas je »Vitezi slepih v boju proti temi«.

Pomoč slepim in slabovidnim postane rdeča nit delovanja LCI. Lioni smo pomagali pri gradnji očesnih klinik, distribuciji zdravil, usposabljanju okulistov in omogočili nešteto operacij sive mrene. Lions klubi pomagajo globalno in lokalno, tako z nakupom tehničnih naprav, izboljšavo bivanjskih pogojev v ustanovah, s pomočjo njihovim društvom, z ureditvijo urbanih okolij, posebej opremljenih pločnikov in prehodov za pešce, parkov in vrtov, opremo spomenikov  z napisi v brajici, ali pa s pomočjo ob obisku koncertov.

»You have heard how through a little word dropped from the fingers of another, a ray of light from another soul touched the darkness of my mind and I found myself, found the world, found God. It is because my teacher learned about me and broke through the dark, silent imprisonment which held me that I am able to work for myself and for others. It is the caring we want more than money. The gift without the sympathy and interest of the giver is empty. If you care, if we can make the people of this great country care, the blind will indeed triumph over blindness. The opportunity I bring to you, Lions, is this: To foster and sponsor the work of the American Foundation for the Blind. Will you not help me hasten the day when there shall be no preventable blindness; no little deaf, blind child untaught; no blind man or woman unaided? I appeal to you Lions, you who have your sight, your hearing, you who are strong and brave and kind. Will you not constitute yourselves Knights of the Blind in this crusade against darkness?«
Helen Keller

1945

Ideja združevanja narodov, mirnega sožitja, kulture dialoga ter izmenjave mnenj je bila vodilo naše organizacije že odzačetkov delovanja, v letu 1945 pa je LCI podprl ustanovitev Organizacije združenih narodov, istega leta je dobila v njej tudi posvetovalni status.

1957

Organizacija se začne vse bolj posvečati mladim in z ustanovitvijo Leo klubov ozavešča mlade o potrebah družbe ter jim nudi priložnost za osebni razvoj skozi prostovoljsko delo. Sedaj Leo klubi delujejo v 139 državah sveta, v približno 5.700 klubih je preko 144.000 članov. Lions klubi zavzeto delujemo za ohranjanje miru, zavedamo pa se pomembnosti ozaveščanja otrok, kot nosilcev bodočnosti, o pomenu miru kot osnovna vrednote človeškega bivanja. Kot eden od projektov tega poslanstva poteka tudi vsakoletni projekt Plakat miru, v katerem otroci umetniško izražajo svoje vizije miru v svetu.  
Del govora generalnega sekretarja OZN Ban Ki-moon-a ob obeležitvi 31. letnega Lions dneva v Združenih narodih, New York, 13. marca 2009 
“It is a pleasure to join you for this thirty-first annual Lions Day at the United Nations. The Lions has a long and proud history of supporting the world Organization.  You were present at our founding conference in 1945. You have stood by our side ever since. We share the same goals. Foremost among them is peace. 
I particularly welcome the theme of this year’s Lions Peace Poster Contest. “Peace Begins with Me” expresses a fundamental truth that needs to be continually stressed. Each of us, every single individual around the world, has a contribution to make to the great global project of building a more peaceful world.”

1968

LCI ustanovi svoj sklad – Lions Clubs International Foundation – LCIF, ki je namenjen oblikam pomoči, ki presegajo zmožnosti posameznega kluba, regije ali celo distrikta. V njem so programi za pomoč slepim, osebam z telesnimi okvarami, otrokom in mladostnikom ter za urgentno pomoč ob naravnih in drugih katastrofah. Tako sklad nudi takojšnjo pomoč ob večjih naravnih katastrofah s takojšnjo zagotovitvijo hrane, vode, oblačil ter zdravil in zdravstvenih pripomočkov, po zagotovitvi najnujnejšega pa pomaga pri obnovi. Raziskava časopisa The Financial Times iz leta 2007 je ugotovila, da je LCIF največji nevladni mednarodni sklad za pomoč.

1990

Skozi dolga leta delovanja na področju pomoči slepim in slabovidnim Lionsi pridobimo številne izkušnje in znanja, tega leta ustanovimo program Sight First. Z njim smo pomagali pri gradnji očesnih klinik, distribuciji zdravil, usposabljanju okulistov in omogočili nešteto operacij sive mrene. V programu smo prispevali prek 346 mio USD, v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo pa zasnovali globalno pobudo boja proti otroški slepoti, tako danes po vsem svetu deluje prek 35 centrov za nego otrok, ki imajo težave z vidom.

LCI DANES

Danes ideja lionizma živi v preko 48.000 klubih iz 220 držav sveta, v njih se združuje preko 1,4 milijona članov, ki delujejo v svojih okoljih in po vseh kotičkih sveta. Ob tradicionalnih dejavnostih, kot so pomoč pri raznih zdravstvenih težavah, reševanju socialnih neenakosti, pomoči pri težavah mladih in starostnikov, pri varovanju okolja, boju proti odvisnostim, pomoči pri naravnih katastrofah ter zavzemanju za mir na Zemlji, Lions širimo svoje delovanje na številna nova področja.

"You can't get very far until you start doing something for somebody else"
Melvin Jones​