Zveza Lions klubov D-129 Slovenija

DONIRAJTE SMS ZA SLEPE IN SLABOVIDNE OTROKE

Pošljite SMS na številko 1919 in pomagajte pri zgodnji obravnavi slepih in slabovidnih otrok v Sloveniji. Ob akciji Tečem, da pomagam 2016 bomo sredsta za slepe in slabovidne otroke zbiramo tudi s posebno SMS kampanjo, v okviru katere lahko donirate na spodaj opisan način s poslanim SMS na 1919.  LIONI bomo vsa zbrana sredstva v okviru SMS akcije PODVOJILI. 

Pošlji SMS in doniraj: 

  •  1 EUR ENKRATNO, tako da na številko 1919 pošljete SMS s ključno besedo POMAGAMO
  •  1 EUR MESEČNO, tako da na številko 1919 pošljete SMS s ključno besedo POMAGAMO1
  •  5 EUR MESEČNO, tako da na številko 1919 pošljete SMS s ključno besedo POMAGAMO5

Pravila in pogoji uporabe storitve »SMS-prispevki POMAGAMO«

Veljavnost: od 1.11.2015

1. Splošne določbe

Ponudnik in Organizator storitve:

ZVEZA LIONS KLUBOV, DISTRIKT 129, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, davčna številka 36604640 (v nadaljevanju: organizator storitve).

Ponudnik komunikacijske poti:

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana in SI.MOBIL d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: mobilni operater).

Prenos SMS-sporočil poteka prek mobilnega omrežja Telekoma Slovenije in Si.Mobil.

Pri storitvi SMS-donacija POMAGAMO lahko sodelujete vsi naročniki/uporabniki mobilnega omrežja Telekoma Slovenije in Si.Mobil-a v (nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov).

Za uporabo storitve SMS-donacija POMAGAMO ni starostnih omejitev.

Mobilni operater ne odgovarja za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe storitve in neznanja uporabnika.

Mobilni operater ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

2. Definicije pojmov

Organizator storitve je po teh pravilih in pogojih uporabe: ZVEZA LIONS KLUBOV, DISTRIKT 129, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana

SMS-prispevki POMAGAMO, je organizirana dejavnost ZVEZA LIONS KLUBOV, DISTRIKT 129, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, s ciljem zbiranja sredstev za pomoči potrebnim (slepim in slabovidnim otrokom, humanitarnim organizacijam, namenskim humanitarnim projektom).

Uporabnik po teh pravilih in pogojih je uporabnik mobilnega omrežja mobilnega operaterja, ki je pristopil k storitvi SMS-prispevki POMAGAMO, z zahtevo oz. SMS-sporočilom, ki ga pošlje na številko 1919 in vsebuje ključno besedo POMAGAMO, POMAGAMO1, ali POMAGAMO5.

Odhodno SMS-sporočilo je SMS-sporočilo, ki ga uporabnik pošlje mobilnemu operaterju na številko 1919 in vsebuje ključno besedo POMAGAMO, POMAGAMO1 ali POMAGAMO5 v obliki teksta. Mobilni operater ta SMS-sporočila uporabniku zaračuna po svojem veljavnem ceniku.

Dohodno SMS-sporočilo je zahvalno SMS-sporočilo, ki ga mobilni operater pošlje uporabniku kot odgovor na njegovo odhodno SMS-sporočilo. Mobilni operater v skladu z dogovorom z organizatorjem storitve dohodno SMS-sporočilo uporabniku zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku storitve.

Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev posameznega mobilnega operaterja, se pri uporabi storitve SMS-prispevki POMAGAMO uporabljajo smiselno.

3. Trajanje storitve

Storitev SMS – prispevki POMAGAMO je uporabnikom omogočena od 10.1.2016.

4. Postopek uporabe storitve SMS-prispevki POMAGAMO

1. Uporabnik pošlje odhodno SMS-sporočilo s ključno besedo POMAGAMO na kratko številko 1919.

2. Uporabnik iz številke 1919 prejme plačljivo dohodno, SMS-sporočilo z vsebino: »Hvala za vas SMS prispevek v visini 1 EUR. Ce zelite pomagati in prispevati za nase namene vsak mesec po 1 EUR ali 5 EUR, posljite POMAGAMO1 ali po 5 EUR POMAGAMO5 na 1919. Vas Lions Distrikt D129. Pogoji storitve na http://lions-d129.si«

3. Uporabnik pošlje odhodno SMS-sporočilo s ključno besedo POMAGAMO1 (ali POMAGAMO5) na kratko številko 1919.

4. Uporabnik iz številke 1919 prejme dohodno, SMS-sporočilo z vsebino: »Za potrditev storitve na http://lions-d129.si« posljite DA na 1919.

5. Uporabnik pošlje odhodno SMS-sporočilo s ključno besedo DA na kratko številko 1919 in s tem potrdi naročilo na periodično prejemanje SMS sporočil po 1 EUR ali 5 EUR.

6. Uporabnik iz številke 1919 prejme dohodno, SMS-sporočilo z vsebino: »Hvala. Za odjavo od storitve posljite POMAGAMO1 STOP (ali POMAGAMO5 STOP) na 1919 . Vas Lions Distrikt D129. http://lions-d129.si

5. Cenik storitve

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku Telekoma Slovenije, d. d.

KLJUČNA BESEDA – NAMEN SMS SPOROČILA – CENA V €

POMAGAMO – SMS-prispevek – 1,00

POMAGAMO1 – SMS-prispevek – 1,00

POMAGAMO5 – SMS-prispevek – 5,00

Cene vključujejo DDV.

Cene za odhodna SMS-sporočila:

vsako odhodno SMS-sporočilo uporabnika se zaračuna po vsakokrat veljavnem ceniku mobilnega operaterja.

Cene za različna dohodna SMS-sporočila:

posredovani SMS-i se uporabniku zaračunajo 1 EUR ali 5 EUR.

Predplačniški uporabniki lahko storitev uporabljajo, dokler je stanje na njihovem računu pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverijo, če je stanje na računu dovolj visoko.

V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika, se mobilni operater obveže, da bo poskušal sporočilo dostaviti še dvainsedemdeset (72) ur po prvem poizkusu, po preteku tega roka pa sporočilo zavrže.

V primeru, ko uporabnik poda zahtevo za storitev in ima le-ta izklopljen mobitel ali je v območju, kjer ni signala digitalnega omrežja ali ima poln predal za sporočila SMS, uporabniku storitev ponudnika izvede in se šteje, da je ponudnik storitev opravil, mobilni operater pa v tem primeru uporabniku zaračuna opravljeno storitev, hkrati pa se obveže, da bo poskušal vsebino uporabniku dostaviti.

6. Zasebnost in varstvo podatkov

ZVEZA LIONS KLUBOV, DISTRIKT 129 in mobilni operaterji se zavezujejo, da bodo skrbno in v skladu z zakonodajo varovali podatke uporabnikov in pri tem postopali v skladu z določili Zakona o varovanju osebnih podatkov.

7. Reklamacije in pomoč

Organizator storitve je odgovoren za reševanje vsebinskih reklamacij glede storitve. Uporabnik lahko reklamacije naslovi na: ZVEZA LIONS KLUBOV, DISTRIKT 129, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, ali skozi obrazec na http://lions-d129.si/kontakt. V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika komunikacijske poti, jih mora uporabnik nasloviti na mobilnega operaterja, v roku 15 dni od prejema računa.

Ljubljana, 30.1.2016

organizator akcije:

ZVEZA LIONS KLUBOV, DISTRIKT 129

Verjamite v učinkovitost pomoči preko naše organizacije! Pomagate lahko tudi na druge načine:

1

DONIRAJTE SVOJA SREDSTVA

Donirajte denar na transakcijski račun Zveze Lions klubov, Distrikt 129, Slovenija, Prešernova  cesta 10, SI-1000 Ljubljana:

TRR pri NLB št: 02014-0018643267

ali pa izberite katerega od Lions klubov iz vašega okolja.

2

NAMENITE DEL DOHODNINE V HUMANITARNE NAMENE

Namesto v državni proračun lahko namenite 0,5% dohodnine za pomoč naši organizaciji! Slovenska zakonodaja omogoča, da del dohodnine namesto v državni proračun namenite kateri od upravičenih organizacij. Tako lahko donirate Zvezi lions klubov, distrikt 129, Slovenija, ki ima status humanitarne organizacije ter s tem podprete izvedbo našega programa. Vaša odločitev za vas ne predstavlja nikakršne dodatne finančne oziroma davčne obremenitve in le malo dela, saj je potrebno le oddati podatke na enega od možnih načinov:

1. preko portala e-Davki

2. z oddajo osebno ali po pošti

2.1 Prenesite formular in izpolnite formular: Zahteva za namenitev dela dohodnine.pdf (navodila za izpolnjevanje so na 2. strani formularja)

2.2 Podpisan formular posredujete osebno ali po pošti

DURS mora prejeti vašo zahtevo do 31. decembra v letu! Merodajen obrazec za razporeditev vaše dohodnine je tisti, ki na DURS prispe zadnji. V naslednjih letih vam formularja ni potrebno ponovno pošiljati, vaša odločitev velja do preklica oz. oddaje drugačnega formularja!

3

IMATE ODVEČ KAKŠNO NAPRAVO?

Imate doma napravo, ki je ne potrebujete več? Morda računalnik, pralni stroj, zdravstveni pripomoček, korekcijska očala ali kaj drugega? Povežite se z najbližjim Lions klubom, ki bo nedvomno našel nekoga, ki bo vašega darila zelo vesel in mu bo olajšalo življenje.

POJASNILO

Zveza Lions klubov svoje dobrodelno poslanstvo izpolnjuje kot organizacija prostovoljcev, torej brez zaposlenih. Vsa sredstva, ki jih bomo dobili iz vaših donacij, bodo v celoti namenjena za pomoč tistim, ki pomoč potrebujejo!

Zveza Lions klubov Slovenije – D129 zbira sredstva tudi s pomočjo SMS donacij. Nameni zbiranja se periodično menjajo. Donirate lahko uporabniki storitev družb Mobitel, Simobil, Tušmobil, Debitel in Izimobil, le pošljite SMS z besedo POMAGAMO na številko 1919 in s tem donirajte 1 evro. Pošljete lahko neomejeno količino SMS-ov. Več o akciji najdete v spodnji datoteki. Pogoji in navodila za sodelovanje pri storitvi Pomagamo

Za vašo podporo se v imenu prejemnikov donacij in v imenu članov slovenskih lions klubov iskreno zahvaljujemo!

SMS Donacija za Zvezo lions klubov


Splošne določbe

Pogoji in navodila za sodelovanje pri storitvi SMS Donacija za Zvezo lions klubov (v nadaljevanju Pogoji) so pogoji poslovanja sistema SMS Donacija za Zvezo lions klubov, ki ga upravljajo mobilni operaterji Mobitel d. d., Simobil d.d. in Tušmobil d.o. kot izvajalci storitve.

Način delovanja SMS Donacija za Zvezo lions klubov

Vsa zbrana sredstva iz naslova uporabe storitve SMS Donacija za Zvezo lions klubov bodo navedeni operaterji v skladu s spodaj navedenim izročil ZVEZI LIONS KLUBOV, DISTRIKT 129 – SLOVENIJA (v nadaljevanju: zveza).


Zbrana sredstva bo zveza namenila za humanitarne projekte organizacije Lions. Zbrana sredstva od poslanih SMS sporočil na številko 1919 s ključno besedo POMAGAMO, bodo operaterji po odbitju DDV, v lastnem imenu donirali zvezi.

Plačana in zbrana sredstva iz naslova plačljivih dohodnih SMS sporočil (SMS Donacija za Zvezo lions klubov), t. j. 1 EUR bodo operaterji v celoti izročili zvezi.

 

Pogoji

Pri storitvi SMS Donacija za Zvezo lions klubov lahko sodelujete vsi uporabniki Mobitel GSM/UMTS, Simobil, Tušmobil ter MVNO Debitel in Izimobil (v nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov).

 

Definicije pojmov

Ponudnik storitve so po teh pogojih uporabe družbe Mobitel, Simobil in Tušmobil (v nadaljevanju operaterji) v sodelovanju z Zvezo lions klubov, distrikt 129 – Slovenija (v nadaljevanju: zveza).


SMS Donacija za Zvezo lions klubov
, je organizirana dejavnost zveze, s ciljem zbiranja sredstev za humanitarne projekte organizacije Lions.

 

Uporabnik po tej pogodbi je uporabnik, ki je pristopil k storitvi SMS Donacija za Zvezo lions klubov, z zahtevo oz. SMS sporočilom, ki ga pošlje na številko 1919 in vsebuje ključno besedo POMAGAMO.

 

Odhodno SMSsporočilo je SMS sporočilo, ki ga uporabnik pošlje na številko 1919 in vsebuje ključno besedo POMAGAMO v obliki teksta. Operater ta SMS sporočila uporabniku zaračuna po veljavnem ceniku operaterja. Zbrana sredstva iz naslova odhodnih SMS sporočil, po plačilu DDV, operater v lastnem imenu donira zvezi.

 

Dohodno SMSsporočilo je SMS, ki ga operater pošlje uporabniku kot odgovor na njegovo odhodno SMS-sporočilo. Operater v skladu z dogovorom z zvezo dohodno SMS-sporočilo uporabniku zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku.

Splošni pogoji uporabe storitev digitalnega mobilnega telekomunikacijskega omrežja družbe, (v nadaljevanju: Splošni pogoji poslovanja) se pri uporabi storitve SMS Donacija za Zvezo lions klubov uporabljajo smiselno.

 

Potek sodelovanja

  1. Uporabnik sodeluje tako, da pošljete SMS sporočilo z vsebino POMAGAMO na številko 1919.
  2. Uporabnik dobi na svoj mobilnik SMS z zahvalo o donaciji.

Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da operater ne odgovarja za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

Operater ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

 

Starost in odgovornost

Za uporabo storitve SMS Donacija za Zvezo lions klubov ni starostnih omejitev.

 

Pravila obnašanja

Operater si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo Pogoje odstrani oziroma jim onemogoči sodelovanje.

Uporabnik storitev se ob uporabi storitve SMS Donacija za Zvezo lions klubov zaveže, da:

  1. a) storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,
  2. b) ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, operaterju, njegovi programski opremi, strojni opremi in telekomunikacijskim napravam.

Če uporabnik krši eno ali več zgornjih pravil, si operater pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz storitve.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči operaterju kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Cenik storitve

Vsak poslani SMS uporabnika se obračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku operaterja

Ključne besede in ukazi

Namen SMS sporočila

cena v EUR

DDV

Ključna beseda

sistemsko sporočilo

sistemsko sporočilo

0

20 %

ključna beseda

POMAGAMO

Obvestilo za Zvezo lions klubov

0

20 %

ključna beseda

POMAGAMO

Donacija za Zvezo lions klubov

1

0 %


Cene vključujejo DDV.

 

 

Cene za odhodna SMS sporočila:

vsako odhodno SMS sporočilo uporabnika = po vsakokrat veljavnem ceniku operaterja,

 

Cene za različna dohodna SMS sporočila:
posredovani SMS-i uporabniku = 1 EUR uporabniki:

I. zahvalno sporočilo pri donaciji

brezplačno posredovani SMS-i uporabniku (t. i. sistemska sporočila, Obvestilo za Zvezo lions klubov):

  1. obvestilo pred začetkom oz. ob prenehanju delovanja storitve,

III. če storitev ni na voljo.

Na vašem mesečnem računu bodo prikazani:

poslani SMS-i v sklopu ostalih SMS sporočil,

sprejeti SMS-i ločeno, pod posebno postavko.

Prednaročniki lahko storitev uporabljajo, dokler je stanje na računu pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverijo, če je stanje na računu dovolj visoko.

 

Trajanje storitve

Storitev SMS Donacija za Zvezo lions klubov je uporabnikom omogočena od 20. 10. 2010 in praviloma traja do vključno 30. 9. 2011.

 

Zasebnost in varstvo podatkov

Zveza lions klubov, distrikt 129 – Slovenija in operaterji se zavezujejo, da bodo skrbno in v skladu z zakonodajo varovali podatke uporabnikov in pri tem postopali v skladu z določili Zakona o varovanju osebnih podatkov.

 

Reklamacije

Operaterji vodijo vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki storitve SMS Donacija za Zvezo lions klubov s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo. Reklamacije mora uporabnik, v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja operaterjev, v pisni obliki nasloviti na operaterjevo službo reklamacij v roku 15 dni od prejema računa.

Zveza lions klubov, distrikt 129