DONIRAJTE SMS ZA POMOČI POTREBNE

Pošljite SMS s ključno besedo POMAGAMO na številko 1919 in pomagajte pomoči potrebnim.

  Verjemite v učinkovitost pomoči preko naše organizacije! Pomagate lahko tudi na druge načine:

  1

  DONIRAJTE SVOJA SREDSTVA

  Donirajte denar na transakcijski račun Zveze Lions klubov, Distrikt 129, Slovenija, Prešernova  cesta 10, SI-1000 Ljubljana:

  TRR pri NLB št: 02014-0018643267

  ali pa izberite katerega od Lions klubov iz vašega okolja.

  2

  NAMENITE DEL DOHODNINE V HUMANITARNE NAMENE

  Namesto v državni proračun lahko namenite 0,5% dohodnine za pomoč naši organizaciji! Slovenska zakonodaja omogoča, da del dohodnine namesto v državni proračun namenite kateri od upravičenih organizacij. Tako lahko donirate Zvezi lions klubov, distrikt 129, Slovenija, ki ima status humanitarne organizacije ter s tem podprete izvedbo našega programa. Vaša odločitev za vas ne predstavlja nikakršne dodatne finančne oziroma davčne obremenitve in le malo dela, saj je potrebno le oddati podatke na enega od možnih načinov:

  1. preko portala e-Davki

  2. z oddajo osebno ali po pošti

  2.1 Prenesite formular in izpolnite formular: Zahteva za namenitev dela dohodnine.pdf (navodila za izpolnjevanje so na 2. strani formularja)

  2.2 Podpisan formular posredujete osebno ali po pošti

  DURS mora prejeti vašo zahtevo do 31. decembra v letu! Merodajen obrazec za razporeditev vaše dohodnine je tisti, ki na DURS prispe zadnji. V naslednjih letih vam formularja ni potrebno ponovno pošiljati, vaša odločitev velja do preklica oz. oddaje drugačnega formularja!

  3

  IMATE ODVEČ KAKŠNO NAPRAVO?

  Imate doma napravo, ki je ne potrebujete več? Morda računalnik, pralni stroj, zdravstveni pripomoček, korekcijska očala ali kaj drugega? Povežite se z najbližjim Lions klubom, ki bo nedvomno našel nekoga, ki bo vašega darila zelo vesel in mu bo olajšalo življenje.

  POJASNILO

  Zveza Lions klubov svoje dobrodelno poslanstvo izpolnjuje kot organizacija prostovoljcev, torej brez zaposlenih. Vsa sredstva, ki jih bomo dobili iz vaših donacij, bodo v celoti namenjena za pomoč tistim, ki pomoč potrebujejo!

  Zveza Lions klubov Slovenije – D129 zbira sredstva tudi s pomočjo SMS donacij. Nameni zbiranja se periodično menjajo. Donirate lahko uporabniki storitev družb Telekom Slovenije, A1 in Telemach, le pošljite SMS z besedo POMAGAMO na številko 1919 in s tem donirajte 1 evro. Pošljete lahko neomejeno količino SMS-ov. Več o akciji najdete v spodaj navedenih Pogojih in navodilih za sodelovanje pri storitvi Pomagamo.

  Za vašo podporo se v imenu prejemnikov donacij in v imenu članov slovenskih Lions klubov iskreno zahvaljujemo!

  SMS Donacija za Zvezo lions klubov


  Splošne določbe

  Pogoji in navodila za sodelovanje pri storitvi SMS Donacija za Zvezo lions klubov (v nadaljevanju Pogoji) so pogoji poslovanja sistema SMS Donacija za Zvezo lions klubov, ki ga upravljajo mobilni operaterji Telekom Slovenije, d.d., A1 Slovenija, d.d. in Telemach d.o.o. kot izvajalci storitve.

  Način delovanja SMS Donacija za Zvezo lions klubov

  Vsa zbrana sredstva iz naslova uporabe storitve SMS Donacija za Zvezo lions klubov bodo navedeni operaterji v skladu s spodaj navedenim izročil ZVEZI LIONS KLUBOV, DISTRIKT 129 – SLOVENIJA (v nadaljevanju: zveza).

  Zbrana sredstva bo zveza namenila za humanitarne projekte organizacije Lions. Zbrana sredstva od poslanih SMS sporočil na številko 1919 s ključno besedo POMAGAMO, bodo operaterji po odbitju DDV, v lastnem imenu donirali zvezi.

  Plačana in zbrana sredstva iz naslova plačljivih dohodnih SMS sporočil (SMS Donacija za Zvezo lions klubov), t. j. 1 EUR bodo operaterji v celoti izročili zvezi.

   

  Pogoji

  Pri storitvi SMS Donacija za Zvezo lions klubov lahko sodelujete vsi uporabniki omrežij Telekoma Slovenije, A1  in Telemach (v nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov).

   

  Definicije pojmov

  Ponudnik storitve so po teh pogojih uporabe družbe Telekom Slovenije, d.d., A1 Slovenija, d.d. in Telemach d.o.o. (v nadaljevanju operaterji) v sodelovanju z Zvezo lions klubov, distrikt 129 – Slovenija (v nadaljevanju: zveza).


  SMS Donacija za Zvezo lions klubov
  , je organizirana dejavnost zveze, s ciljem zbiranja sredstev za humanitarne projekte organizacije Lions.

   

  Uporabnik po tej pogodbi je uporabnik, ki je pristopil k storitvi SMS Donacija za Zvezo lions klubov, z zahtevo oz. SMS sporočilom, ki ga pošlje na številko 1919 in vsebuje ključno besedo POMAGAMO.

   

  Odhodno SMSsporočilo je SMS sporočilo, ki ga uporabnik pošlje na številko 1919 in vsebuje ključno besedo POMAGAMO v obliki teksta. Operater ta SMS sporočila uporabniku zaračuna po veljavnem ceniku operaterja. Zbrana sredstva iz naslova odhodnih SMS sporočil, po plačilu DDV, operater v lastnem imenu donira zvezi.

   

  Dohodno SMSsporočilo je SMS, ki ga operater pošlje uporabniku kot odgovor na njegovo odhodno SMS-sporočilo. Operater v skladu z dogovorom z zvezo dohodno SMS-sporočilo uporabniku zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku.

  Splošni pogoji uporabe storitev digitalnega mobilnega telekomunikacijskega omrežja družbe, (v nadaljevanju: Splošni pogoji poslovanja) se pri uporabi storitve SMS Donacija za Zvezo lions klubov uporabljajo smiselno.

   

  Potek sodelovanja

  1. Uporabnik sodeluje tako, da pošljete SMS sporočilo z vsebino POMAGAMO na številko 1919.
  2. Uporabnik dobi na svoj mobilnik SMS z zahvalo o donaciji.

  Zavrnitev odgovornosti

  Uporabnik se mora zavedati, da operater ne odgovarja za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

  Operater ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

   

  Starost in odgovornost

  Za uporabo storitve SMS Donacija za Zvezo lions klubov ni starostnih omejitev.

   

  Pravila obnašanja

  Operater si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo Pogoje odstrani oziroma jim onemogoči sodelovanje.

  Uporabnik storitev se ob uporabi storitve SMS Donacija za Zvezo lions klubov zaveže, da:

  1. a) storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,
  2. b) ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, operaterju, njegovi programski opremi, strojni opremi in telekomunikacijskim napravam.

  Če uporabnik krši eno ali več zgornjih pravil, si operater pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz storitve.

  Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči operaterju kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

  Cenik storitve

  Vsak poslani SMS uporabnika se obračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku operaterja

  Ključne besede in ukazi

  Namen SMS sporočila

  cena v EUR

  DDV

  Ključna beseda

  sistemsko sporočilo

  sistemsko sporočilo

  0

  20 %

  ključna beseda

  POMAGAMO

  Obvestilo za Zvezo lions klubov

  0

  20 %

  ključna beseda

  POMAGAMO

  Donacija za Zvezo lions klubov

  1

  0 %

  Cene vključujejo DDV.

   

   

  Cene za odhodna SMS sporočila:

  vsako odhodno SMS sporočilo uporabnika = po vsakokrat veljavnem ceniku operaterja,

   

  Cene za različna dohodna SMS sporočila:
  posredovani SMS-i uporabniku = 1 EUR uporabniki:

  I. zahvalno sporočilo pri donaciji

  brezplačno posredovani SMS-i uporabniku (t. i. sistemska sporočila, Obvestilo za Zvezo lions klubov):

  1. obvestilo pred začetkom oz. ob prenehanju delovanja storitve,

  III. če storitev ni na voljo.

  Na vašem mesečnem računu bodo prikazani:

  poslani SMS-i v sklopu ostalih SMS sporočil,

  sprejeti SMS-i ločeno, pod posebno postavko.

  Prednaročniki lahko storitev uporabljajo, dokler je stanje na računu pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverijo, če je stanje na računu dovolj visoko.

   

  Trajanje storitve

  Storitev SMS Donacija za Zvezo lions klubov je uporabnikom omogočena od 20. 10. 2010.

   

  Zasebnost in varstvo podatkov

  Zveza lions klubov, distrikt 129 – Slovenija in operaterji se zavezujejo, da bodo skrbno in v skladu z zakonodajo varovali podatke uporabnikov in pri tem postopali v skladu z določili Zakona o varovanju osebnih podatkov.

   

  Reklamacije

  Operaterji vodijo vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki storitve SMS Donacija za Zvezo lions klubov s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo. Reklamacije mora uporabnik, v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja operaterjev, v pisni obliki nasloviti na operaterjevo službo reklamacij v roku 15 dni od prejema računa.

  Zveza lions klubov, distrikt 129