DONIRAJTE 10 EUR PREKO SMS ZA POMOČI POTREBNE:
Pomagamo10 na 1919

Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo Pomagamo10 na številko 1919 in prispevali boste 10 EUR za dobrodelno pomoč, ki jo humanitarnim upravičencem nudijo Lions klubi in Zveza Lions klubov, distrikt 129, Slovenija. 

  • V času med 1. in 22. januarjem 2021 prispevate 10 EUR za tričlansko družino (oče in mati, oba invalida, ter petnajstletni sin) za adaptacijo njihove več kot 400 let stare hiše, ki je brez kopalnice in stranišča, ter jim tako izboljšali pogoje za bivanje. Pomoč organizirata Lions klub Konjice Vita in Leo klub Konjice v okviru akcije Pomoč za družino Dular

Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, A1, Telemacha in T-2.

Splošno navodilo:

Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo Pomagamo10 na številko 1919 in prispevali boste 10 EUR  za za dobrodelno pomoč, ki jo humanitarnim upravičencem nudijo Lions klubi in Zveza Lions klubov, distrikt 129, Slovenija.

Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, A1, Telemacha in T-2.

Pravila in pogoji za sodelovanje pri storitvi SMS-donacija so objavljeni na spletni strani www.lions.si.

 

Veljajo naslednja pravila in pogoji uporabe:

·         Pravila in pogoji uporabe storitve »SMS Donacija – Pomagamo10« ponudnika komunikacijske poti: Telekom Slovenije

·         Pravila in pogoji uporabe storitve »SMS Donacija – Pomagamo10« ponudnika komunikacijske poti: A1

·         Pravila in pogoji uporabe storitve »SMS Donacija – Pomagamo10« ponudnika komunikacijske poti: Telemach

 

Splošni povzetek pogojev uporabe storitve SMS donacija POMAGAMO10

1.  HUMANITARNA AKCIJA

Ti pogoji določajo način uporabe storitve SMS donacija v humanitarni akciji SMS Donacija »POMAGAMO10«. Namen storitve SMS donacija je vsem zainteresiranim donatorjem, ki so predplačniški ali naročniški uporabniki storitev mobilne telefonije Telekoma Slovenije, Telemacha, A1 in T-2 (v nadaljevanju: operater) z vključeno možnostjo pošiljanja/prejemanja SMS sporočil, omogočiti preprost in zanesljiv način zbiranja sredstev za dobrodelen namen. Cilj zbiranja sredstev je za dobrodelno pomoč, ki jo humanitarnim upravičencem nudijo Lions klubi in Zveza Lions klubov, distrikt 129, Slovenija

Organizator humanitarne akcije je Zveza Lions klubov, distrikt 129, Slovenija, v sodelovanju s svojimi člani, Lions klubi v Sloveniji. Organizator je odgovoren za pravilno izvedbo humanitarne akcije.

Kontaktni podatki organizatorja:

Zveza Lions klubov, distrikt 129, Slovenija

Prešernova 10, 1000 Ljubljana

epošta: tajnistvo@lions.si

 

2.    POSTOPEK – NAVODILO

Uporabnik donira sredstva tako, da pošlje SMS sporočilo s ključno besedo POMAGAMO10 na številko 1919 (odhodno SMS sporočilo), ki se uporabniku zaračuna po ceniku operaterja. V primeru, da je poslano SMS sporočilo v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena ustrezno prejeto na strani operaterja, uporabnik dobi na svoj mobilni telefon SMS sporočilo z zahvalo o donaciji (dohodno SMS sporočilo), ki se uporabniku zaračuna 10 EUR.

Donacija se naročniku obračuna na mesečnem računu, predplačniškemu uporabniku pa se odšteje od dobroimetja na predplačniškem računu. V primeru, da stanje predplačniškega dobroimetja ne zadošča za donacijo, donacija ni mogoča.

3.    DONIRANA SREDSTVA 

Operater bo organizatorju humanitarne akcije doniral vsa sredstva, zbrana iz dohodnih SMS sporočil, poslanih uporabniku v zahvalo za poslano SMS sporočilo s ključno besedo POMAGAMO10  na  številko 1919.

4.    VAROVANJE ZASEBNOSTI

Družbe Telekom Slovenije, Telemach, A1 in T-2 varujejo zasebnost naročnikov in uporabnikov storitev. S sodelovanjem v humanitarni akciji pod pogoji teh Navodil udeleženec dovoljuje Telekomu Slovenije, Telemachu, A1 ali T-2  obdelovanje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zbrani bodo naslednji podatki, ki se lahko štejejo kot osebni: MSISDN številka pošiljatelja, število poslanih sporočil.

5.    OMEJITVE

Uporabniki razumejo in se strinjajo, da v skladu z uporabljeno tehnologijo, standardi, prenosom in drugimi omejitvami, ki so glede varnosti in zanesljivosti lastni sistemu za pošiljanje SMS sporočil,  sistem za pošiljanje SMS sporočil ni absolutno varen oz. zanesljiv. Operater ne zagotavlja uspešne dostave SMS sporočil, ali takojšnje dostave po pošiljanju, saj je dostava sporočila odvisna od dejavnikov, ki so izven nadzora operaterja (npr. ugasnjen mobilni terminal, izpad električne energije, nedosegljivost naslovnika ipd.). V primeru da sporočilo ne doseže uporabnika, se operater zaveže, da bo poskušal sporočilo dostaviti se 72 ur po prvem poizkusu, po preteku tega roka pa Telemach sporočilo zavrže. Operater se bo vsako ne-delovanje ali omejeno delovanje storitve trudil odpraviti v najkrajšem možnem času.

Uporabnik se odpoveduje vsem in vsakršnim zahtevkom za povračilo škode, ki bi nastala kot posledica uporabe sistema za pošiljanje SMS sporočil. Za prenos SMS sporočil se smiselno uporabljajo splošni pogoji poslovanja oz. uporabe, ki se nanašajo na nudenje elektronskih komunikacijskih storitev operaterja.

6.    REKLAMACIJE

Operater vodi  morebitne reklamacijske in druge postopke v zvezi z delovanjem elektronskega komunikacijskega omrežja in zaračunavanjem SMS sporočil v skladu splošnimi pogoji poslovanja oz. uporabe, ki se nanašajo na nudenje elektronskih komunikacijskih storitev operaterja. Reklamacije morajo biti v pisni obliki in poslane operaterju, najkasneje v roku 15 dni od prejema računa oz. 15 dni od reklamacijskega dogodka, če gre za predplačniške uporabnike.

Za reševanje vsebinskih reklamacij glede storitve oz. Akcije je odgovoren Organizator.

7.    SPREJEM POGOJEV

Vsak sodelujoči s sodelovanjem v tej humanitarni akciji sprejema pravila in pogoje teh navodil.

V času med 18. in 31. decembrom 2020 ste prispevali 10 EUR za pomoč bratoma najstnikoma, ki sta se znašla v hudi življenjski stiski. Pomoč je organiziral Lions klub Celje Mozaik v okviru akcije Tečem, da pomagam. 
V času med 4. in 16. decembrom 2020 ste prispevali 10 EUR za Vivin sklad, iz katerega je Lions klub Ljubljana Viva podprl obisk tečajev, vpisnine v izobraževalne programe, donacije tehnične opreme in ostale izobraževalne aktivnosti, ki jih izbrane ženske ali otroci ne zmorejo pokriti z lastnimi sredstvi ali drugimi oblikami donacij in štipendiranj. 

LIONS SLOVENIJA VAŠO POMOČ UČINKOVITO IN V CELOTI PRENESE POMOČI POTREBNIM POSAMEZNIKOM ALI USTANOVAM!

Pomagate lahko tudi na druge načine:

1

DONIRAJTE SVOJA SREDSTVA

Donirajte denar na transakcijski račun Zveze Lions klubov, Distrikt 129, Slovenija, Prešernova  cesta 10, SI-1000 Ljubljana:

TRR pri NLB št: SI56 0201 4001 8643 267

ali pa izberite katerega od Lions klubov iz vašega okolja.

2

NAMENITE DEL DOHODNINE V HUMANITARNE NAMENE

Namesto v državni proračun lahko namenite 0,5% dohodnine za pomoč naši organizaciji! Slovenska zakonodaja omogoča, da del dohodnine namesto v državni proračun namenite kateri od upravičenih organizacij. Tako lahko donirate Zvezi lions klubov, distrikt 129, Slovenija, ki ima status humanitarne organizacije ter s tem podprete izvedbo našega programa. Vaša odločitev za vas ne predstavlja nikakršne dodatne finančne oziroma davčne obremenitve in le malo dela, saj je potrebno le oddati podatke na enega od možnih načinov:

1. preko portala e-Davki

2. z oddajo osebno ali po pošti

2.1 Prenesite formular in izpolnite formular: Zahteva za namenitev dela dohodnine.pdf (navodila za izpolnjevanje so na 2. strani formularja)

2.2 Podpisan formular posredujete osebno ali po pošti

DURS mora prejeti vašo zahtevo do 31. decembra v letu! Merodajen obrazec za razporeditev vaše dohodnine je tisti, ki na DURS prispe zadnji. V naslednjih letih vam formularja ni potrebno ponovno pošiljati, vaša odločitev velja do preklica oz. oddaje drugačnega formularja!

3

IMATE ODVEČ KAKŠNO NAPRAVO?

Imate doma napravo, ki je ne potrebujete več? Morda računalnik, pralni stroj, zdravstveni pripomoček, korekcijska očala ali kaj drugega? Povežite se z najbližjim Lions klubom, ki bo nedvomno našel nekoga, ki bo vašega darila zelo vesel in mu bo olajšalo življenje.

POJASNILO

Zveza Lions klubov, distirkt 129, Slovenija, svoje dobrodelno poslanstvo izpolnjuje kot organizacija prostovoljcev, torej brez zaposlenih. Vsa sredstva, ki jih bomo dobili iz vaših donacij, bodo v celoti namenjena za pomoč tistim, ki pomoč potrebujejo!

Zveza Lions klubov, distrikt 129, Slovenija, zbira sredstva tudi s pomočjo SMS donacij. Nameni zbiranja se periodično menjajo. Donirate lahko uporabniki storitev družb Telekom Slovenije, A1, Telemach in T-2, le pošljite SMS z besedo POMAGAMO10 na številko 1919 in s tem donirajte 10 EUR. Pošljete lahko neomejeno količino SMS-ov. Več o akciji najdete v spodaj navedenih Splošnih navodilih in pogojih uporabe storitve SMS Donacija – Pomagmao10.

Za vašo podporo se v imenu prejemnikov donacij in v imenu članov slovenskih Lions klubov iskreno zahvaljujemo!