V letu 2020 slovenski lionizem praznuje 30 let uspešnega in ponosnega delovanja. Ravno prav, da se za trenutek ozremo nazaj in preverimo, iz katerih dobrih del slovenske lionke in lioni črpamo energijo za Pomagamo – We Serve.

Spomladi leta 1990 se je v Ljubljani zbrala skupina dobrosrčnih ljudi in se odločila ustanoviti prvi Lions klub v takratni Jugoslaviji. Lions klub Ljubljana je bil – kot prvi klub z Slovenije – v Lions Clubs International formalno vpisan 15. junija 1990. Vzporedno se je v Pomurju zbrala druga ekipa dobrih ljudi in jeseni istega leta ustanovila Lions klub Murska Sobota. V začetku leta 1991 je tretja ustanovna skupina registrirala prvi dvojezični Lions klub na ozemlju Slovenije – LK Koper Capodistria. Tako smo se lionke in lioni iz Slovenijie že v letu pred nastankom neodvisne Republike Slovenije aktivno pridružili Mednarodnemu združenju Lions klubov – Lions Clubs International, največji prostovoljski humanitarni organizaciji na svetu.

Ustanovni začetki Lions Slovenija so bili skromni po številu klubov, a ponosni in izjemno bogati po obsegu dobrodelnega delovanja. Ustanovitvi prvih treh klubov so v naslednjih letih sledila ustanavljanja Lions klubov po celi državi in danes nas je 59 klubov v 40 krajih Slovenije. Klubi so se leta 1994 najprej formalno povezali v Cono ter dve leti kasneje v samostojni Distrikt 129 v okviru Lions Clubs International. Kot je raslo število klubov, je rasel obseg dobrodelnih aktivnosti, slovenski lionizem pa je s svojim humanitarnim poslanstvom in delovanjem hitro pridobil ugled doma in v tujini. Posledično imamo s strani Republike Slovenije formalno priznan status humanitarne organizacije v javnem interesu ter bogat nabor mednarodnih aktivnosti.

V 30 letih smo vedno ponosno povedali, kdo smo in koliko dobrega naredimo. Komunikacijski začetki so od ustanovitve naprej povezani s tiskanimi mediji, tudi z Lions imenikom in Lions časopisom,  ki sta bila vsako leto debelejša in vsebinsko bogatejša. Danes se je težišče komuniciranja prestavilo v digitalne medije, a glavna oblika našega delovanja ostaja ista kot pred 30 leti: družimo se na Lions srečanjih.  Eno večjih srečanj je bil nepozabni Objem ob 100-letnici svetovnega Lions gibanja, v letu 2020 pa učinkovito delujemo tudi v virtualnem svetu. Skupaj izvajamo dobrodelne akcije ter se odločno povezujemo med seboj, da povezani pomagamo več.

In pomagamo res veliko. Po ustanovitvi so bile prve velike humanitarne akcije usmerjene v odpravo posledic naravnih nesreč po poplavah na vseh koncih Slovenije. Kasneje smo pomagali graditi nadomestne domove, nabavljali razvlažilce za poplavljene prostore ter zagotavljali pomoč gasilcem za odpravo posledic žleda. Pomagali smo tudi po potresih na Japonskem in zgradili slovensko vas po cunamiju na Šrilanki. Za hitrejše reševanje humanitarnih katastrof smo v Slovenijo pridobili več deset tisoč dolarjev sredstev iz mednarodne dobrodelne fundacije LCIF, v  dveh obdobjih tudi za lajšanje tegob beguncev, ki so ob begu pred vojnami na Balkanu in na Bližnjem vzhodu preplavili Slovenijo.

Slovenske lionke in lioni, tako kot drugi Lions po svetu, veliko pozornosti posvečamo lajšanju težav slepih in slabovidnih. Zgrajene so bile steze za slepe in slabovidne, obnovljeni domovi slepih in slabovidnih ter zagotovljeno vozilo za potrebe slabovidnih. Nabavljena je bila specialna računalniška oprema, didaktični pripomočki in druga oprema za slepe in slabovidne, predvsem brailove vrstice in lupe za slabovidne. Urejena je bila zvočna signalizacija v križiščih, zbrane velike količine rabljenih očal, omogočeno delovanje združenj gluhoslepih ter omogočene športne aktivnosti slepim, slabovidnim in njihovim družinam. V povezavi z LCIF so bila zagotovljena sredstva za programe zgodnje obravnave slepih in slabovidnih otrok v Sloveniji in v Črni gori.

Lions lokalno pomagamo tam, kjer je potreba največja; v Sloveniji je to na področju socialnih stisk družin. V 30 letih smo z akcijami pomoči osrečili nešteto socialno ogroženih otrok vseh starosti. Zbirali smo oblačila, šolske potrebščine in igrače, omogočili šolanje ter nudili štipendije odrinjenim na družbeni rob in nadarjenim. Na morje in v gore smo peljali mladostnike, pripravljali mednarodne tabore in omogočali mednarodne izmenjave mladih, spodbujali otroško ustvarjalnost v mednarodnem natečaju Plakat miru ter izdatno pozornost namenili otrokom in mladini z motnjami v razvoju. A pri tem nismo nikoli zanemarili pomoči starejšim, osamljenim in prepuščenim samim sebi.

Posebno pozornost namenjamo lajšanju lakote: 30-letno zagotavljanje prehranskih paketov, šolskih malic in toplih obrokov v ljudski kuhinji je zadnja leta doseglo vrh s projektom »Donirana hrana«, ki z razdeljevanjem viškov hrane, v povezavi s partnerji, lajša lakoto po vsej Sloveniji.  K temu  dodajamo skrb za zdravje skozi preventivne rekreativne prireditve kot je »Tečem, da pomagam«,  nabavljamo defibratorje za javne prostore in razne aparature ter opremo za bolnišnice. Skrbimo za preventivo pri diabetesu, usposabljamo osebe za pomoč pri srčnem zastoju ter pripravljamo krvodajalske akcije. Skrbimo za zdravo okolje in čisto naravo v čistilnih akcijah, s postavljanjem otroških igrišč in klopi v parkih ter s saditvijo oljk v Istri in drevoredov po celotni Sloveniji. Na pobudo slovenskih Lions je Republika Slovenija pristopila k sporazumu o zaščiti Antarktike.

Napredne vizije ustanovnih članov se niso udejanjile le v inovativnih projektih pomoči, ampak tudi v organizaciji sami. Že leta 1994 je Lions klub Ljubljana botroval ustanovitvi prvega slovenskega Leo kluba, v katerem mladi razdajajo svoja dobrodelna srca. V letu 1998, le dobrih 10 let po tem, ko je Lions Clubs International začel sprejemati ženske članice, je nastal prvi slovenski povsem ženski klub – LK Celje Mozaik. Deset let zatem, leta 2008, smo v Sloveniji dobili prvo guvernerko, kar je bilo 10 let preden je Lions Clubs International izvolil prvo mednarodno predsednico. In, kot zanimivost, še ena »desetka«: dobrih 10 let po nastanku Lions Slovenija je bil leta 2001 ustanovljen Leo Distrikt Slovenija, ki pomembno prispeva k učinku skupne Leo-Lions dobrodelne pomoči.

Na mednarodnem Lions področju je Lions Slovenija smo zelo cenjen partner, ker vedno znova potrjujejo obiski mednarodnih Lions predsednikov pri nas. Tako kot so ustanovni klubi nastali iz povezovanja z Lions klubi v sosednjih državah, so slovenski Lions klubi botrovali ustanavljanju prvih Lions klubov v Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji ter Črni Gori. Visok mednarodni ugled Lions Slovenija je vodil tudi do organizacije Mediteranske Lions konvencije leta 2013 v Ljubljani.

V kratkem zapisu je nemogoče povzeti 30-letno dobrodelno širino Lions Slovenija. A že našteti primeri nakazujejo, v kaj se je slovensko Lions gibanje razvilo iz pobude nekaj deset ponosnih ustanoviteljev. V 30 letih smo lionke in lioni prižgali neštete iskrice hvaležnosti v očeh prejemnikov pomoči iz vseh predelov Slovenije. V njihovem imenu in v imenu vseh današnjih skoraj 1.500 lionk in lionov, združenih v Zvezo Lions klubov, distrikt 129, Slovenije, se moramo ustanovnim članom zahvaliti za zagonsko Lions energijo izpred 30 let. Energijo, ki ni izzvenela, ampak se je z vsakim letom le krepila.

Zato danes lahko zapišem: PONOSNI SMO, DA SMO ŽE 30 LET LIONS SLOVENIJA!š

mag. Danilo Tomšič

guverner distrikta 2020-2021

Lions klub Ljubljanajubilejni zbornik “30 uspešnih let”

Lions klub Murska Sobotajubilejni video ob 30 letnici. 

Stran postavil in vzdržuje Madbox