Otroci z rakom

LCI_Otroki z rakom

Poslanstvo Zveze LIONS klubov Slovenija je ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta za človekoljubne potrebe ter prostovoljno pomagati v ožjih in širših skupnostih z sloganom »POMAGAMO«, zato je socialno vključevanje družin, ki imajo otroka z rakom ali otroka, ki je prebolel raka,  naša osnovna naloga.

Skušamo jim pomagati, da se vrnejo nazaj v okolje, da jih le to sprejme brez stigmatizacije. V povezavi s tem smo v letu 2023/24 začeli projekt ŠPORT JE ZDRAVJE IN DRUŻBA. 

 S tem projektom pomagamo, na način promocije zdravega življenja skozi šport in druženje na raznih športnih prireditvah, kot je na primer Ljubljanski maraton. Oblikovane so skupine otrok, ki trenirajo pod vodstvom prostovoljcev in  se teh prireditev udeležijo. Cilj v prihodnosti je, da preko Lions distriktov povežemo mlade iz več držav in jim tako omogočimo mednarodno druženje in izmenjavo izkušenj.

Poleg tega Lions klubi  sodelujejo z otrokom, ki je prebolel ali preboleva raka v lokalnem okolju, skušajo pomagati na več načinov, prav tako sodelujejo z Društvom Junaki 3. nadstropja in Institutom Zlata pentljica, otroci z rakom.

Mojca Lončarski
Pooblaščenka za rak pri otrocih in specialno olimpijado
E: otroci@lions.si

Donirana hrana

LCI_CauseArea_Icons_01a-hunger_LOW

Projekt Donirana hrana je največji projekt članov Zveze Lions klubov Slovenije.

Globalno področje LIONS delovanja: Zmanjševanje lakote

Pri izpolnjevanju našega osnovnega poslanstva POMAGAMO se srečujemo z mnogimi stiskami ljudi. Žal ugotavljamo, da se veliko število ljudi, ki potrebujejo pomoč v obliki hrane ne zmanjšuje. Hkrati ugotavljamo, da se dnevno veliko hrane zavrže še v času, ko je ta  hrana neoporečna in primerna za zaužitje ter  lahko mnogim izboljšala možnosti prehranjevanja.
Zato smo se v Zvezi Lions klubov Slovenije in posameznih Lions klubih odločili za projekt Viški hrane, ki smo ga kasneje preimenovali v projekt Donirana hrana. Namen projekta Donirana hrana je zbrati neoporečno hrano in jo brezplačno predati tistim, ki jo potrebujejo. Projekt ima poleg osnovnega cilja, pomagati posameznikom pri njihovem prehranjevanju še veliko drugih pozitivnih učinkov. Zmanjšuje se količina zavržene hrane, povezuje prostovoljce in različne humanitarne organizacije, omogoča dodatne zaposlitve delavcev preko sistema javnih del, koristi donatorjem pri njihovih marketinških aktivnostih, ozavešča lokalne skupnosti in jih aktivira, pozitivno vpliva na odnos do hrane.

Projekt teče tako, da  prostovoljci, člani Lions klubov, Območnih združenj Rdečega križa Slovenije, Karitas, zaposleni v javnih zavodih ter prostovoljci drugih društev vsak dan v trgovinah prevzamejo hrano, ki je pripravljena za ta namen. Prevzeto hrano razdelijo upravičencem, delno isti dan, delno naslednje dopoldne.

V letu 2019 se je projekt Donirana razširil na več kot sto trgovin po vsej Sloveniji. Količina zbrane in razdeljene hrane se povečuje. V letu 2019 smo razdelili več kot 860 ton, ob zagotovitvi vseh potrebnih pogojev je realno pričakovati vsaj 10 odstotno rast letno. Že nekaj let so donatorji največje trgovinske družbe pri nas: Mercator, SPAR,TUŠ, Lidl, Hofer, E.Leclerc (našteti po zaporedju pristopa k projektu). Pripravljenost donatorjev je vedno večja. Ob tem projektu vzporedno nastajajo še druge akcije, ki pomagajo socialno šibkim (Mercator – dodatni paketi, Lidl – oblačila in igrače, Hofer – AED, SPAR -hladilniki, …).

Projekt prerašča okvire prostovoljstva in nujno potrebuje sistemske rešitve, ki bodo zagotovila nadaljnji obstoj in razvoj projekta. Prostovoljni prispevki sodelujočih ne omogočajo nadaljnje širitve projekta Donirana hrana, niti dolgoročnega obstoja v sedanjem obsegu. Izkušnje, interes donatorjev in potrebe upravičencev kažejo, da je realno zbrati in razdeliti več kot 1.000 ton hrane letno. Za uresničitev takšnega cilja je potreben sistemski pristop, ki bo ob stabilni finančni in kadrovski podpori lajšal težavo pobiranja hrane na več lokacijah v istem kraju ob isti uri.

Hvala vsem, ki pomagate pri izvajanju projekta Donirana hrana.

2012

 • Pri  članicah Lions kluba Maribor Zarja nastane ideja o zbiranju in razdeljevanju hrane.

2013

 • Februarju so začele članice Lions kluba Celje Mozaik prevzemati hrano v Mercatorjevem. Hipermarketu Celje in jo vozile v hišo za brezdomce.
 • Jeseni Zveza Lions klubov Slovenije prevzame projekt in guvernerka imenuje pooblaščenca projekta Viški hrane.
 • V koordinaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bilo več delovnih srečanj humanitarnih organizacij in predstavniki večjih trgovskih mrež s ciljem širitve projekta in pravne ureditve.

2014

 • V sodelovanju z MO Celje in Zavodom SOCIO so članice Lions kluba Celje Mozaik. organizirale in v začetku leta 2014 odprle prvo razdelilnico donirane hrane. Lokalna skupnost je prispevala prostore in delavca preko sistema javnih del.
 • Projektu se pridruži Spar Slovenija d. d.
 • Julija je Zavod pod strehco Ljubljana odprl svoja vrata tudi za projekt Donirana hrana.
 • Projektu se pridruži Engrotuš d.o.o.

2015

 • Lions članice in člani zberejo denar za prvi avto namenjen projektu Donirana hrana, najprej v Celju, nato še v Mariboru.
 • Količina zbrane hrane preseže 100 ton.
 • Pojavijo se prve inšpekcijske kontrole UVHVVR.
 • Na sejmu AGRA – Gorna Radgona predstavimo projekt.
 • Projekt Viški hrane preimenujemo v Projekt Donirana hrana.

2016

 • Začnejo se konkretnejši pogovori za zakonsko ureditev Donirane hrane na MKGP.
 • S predstavniki MKGP obiščemo več mestnih občin z namenom proučitve stanja in možnosti sodelovanja občin.
 • V Slovenj Gradcu odprejo razdelilnico hrane.
 • V Mariboru prevzame izvajanje projekta Škofijska Karitas Maribor.
 • MKGP v sodelovanju z Veterinarsko fakulteto poskrbi za izobraževanje z naslovom: Dobra higienska praksa za nosilce živilske dejavnosti, ki prostovoljno zbirajo, shranjujejo, prevažajo, razdeljujejo oziroma posredujejo hrano. Udeležili so se ga predvsem posamezniki sodelujoči v projektu Donirana hrana .
 • Projektu se pridruži Rudnidis d.o.o.

2017

 • Junija dobi donirana hrana svoje mesto v Zakonu o kmetijstvu-1 (ZKme-1).
 • Projektu se pridruži Lidl Slovenija d.o.o.
 • Projektu se pridruži Hofer trgovina d.o.o.
 • V Slovenj Gradcu preselijo razdelilnico v nove prostore.

2018

 • Spar Slovenija donira 10 velikih hladilnikov.
 • MKGP objavi razpis za nabavo tehnične opreme. Projekt je bogatejši za ~40.000€ opreme.
 • V celem letu zbrane več kot 360 ton hrane.

2019

 • Spomladi se vključi stota trgovina v projekt.
 • Ustanovljen je direktorat za hrano in ribištvo s katerim snujemo prihodnost projekta.
 • Decembra je razdelilnico v Celju obiskalo vodstvo direktorata in podrobno seznanilo z izvajanjem projekta.

2020

 • Projekt se izvaja tudi v času pandemije, sicer z občasnimi prekinitvami v nekaterih krajih.
 • V Murski Soboti se v izvajanje projekta Hiša Sadeži družbe Murska Sobota – Slovenska filantropija
 • Z vključitvijo dveh trgovin v Ajdovščini, število vključenih trgovina preseže 110.
 • Izvajalce projekta opremimo s prepoznavnimi brezrokavniki.
 • Uspešno izveden razpis MKGP objavi razpis za nabavo tehnične opreme. Projekt je bogatejši za ~50.000 € opreme
 • Donatorji: Hofer, Lidl, Mercator donirajo dodatne namenske količine hrane za zaposlene v zdravstvu.
 • Oktobra začasno zaustavimo projekt v Ljubljani. Decembra se v izvajanje vključi društvo Hrana za življenje in prevzame izvajanje projekta v Hipermarketu Šiška Ljubljana.
 • Število uporabnikov (povpraševanje) se je opazno povečalo.
 • Ocena za leto 2020 je 1.000 ton zbrane hrane in več kot 3.000 uporabnikov.

2021

 • Mercator je v projekt vključil tri dodatne poslovalnice Vrhnika, Logatec, in Ravne na Koroškem).
 • Hofer je doniral finančna sredstva za gorivo.
 • Sodelovali smo v projektu UNI BF na temo »Hrana ni odpadek«.
 • Spar Slovenija je k projektu priključil še eno poslovalnico v Mariboru
 • Aktivno smo sodelovali v pripravi Strategije za manj izgub hrane v verigi preskrbe s hrano.
 • Lidl je projektu priključil tri poslovalnice , dve v Mariboru in eno v Hočah.
 • Pripravili smo 500 velikonočnih paketov, ki smo jih izročili POŠ Prevorje, Mali hiši Pilštanj ter starejšim občanom MO Celje v sodelovanju z OZ RK Celje. Donatorja Mercator in Lidl.
 • Obiskali smo naše partnerje Društvo Izhod Teen Challenge – Sečovlje.
 • Za »junake COVID-a« smo z Lidl Slovenija izvedli donacijo v petnajstih zdravstvenih ustanovah.
 • Za petdeset družin s seznama ZPM Celjske regije smo pripravili novoletne pakete.
 • V koledarskem letu smo se približali 1.200 tonam zbrane in razdeljene hrane.

2022

 • Projekt Donirana hrana smo predstavili na EXPO Dubai 2022
 • Vključena trgovina Lidl- Škofja Loka ter Mercator Koper in Korca – Brdo.
 • Organizirali smo donacijo energetskih napitkov za gasilce požara na Krasu.
 • S sredstvi z razpisa MKGP ter prispevki Lions klubov v Celju smo opremili prvo razdelilnico hrane v velikosti 10m2 (cca 40m3).
 • Sodelovali smo na okrogli mizi sejma AGRA na temo » zmanjševanje izgub hrane – izzivi in priložnosti«.
 • Na odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano DZ RS, smo predstavili naš projekt in ključne izzive za v prihodnje.
 • Lidl nas je vključil v njihov video spot ob njihovi obletnici.
 • Na Evropa forumu Lions 2022 v Zagrebu smo predstavili projekt Donirana hrana.
 • V Radljah ob Dravi so trije lokalni donatorji za izvajanje projekta Donirana hrana JZ ŠKTM donirali novo dostavno vozilo.
 • Presegli smo 1.200 ton zbrane donirane hrane.

 

2023

 • Med prejemnike smo vključili več družin beguncev iz Ukrajine.
 • Pripravili smo 2500 velikonočnih paketov, ki smo jih izročili POŠ Prevorje, Mali hiši Pilštanj ter starejšim občanom MO Celje v sodelovanju z društvom upokojencev – donator Mercator.
 • Razdelili smo 330 lesenih didaktičnih igrač, ki jih je doniral Hofer .
 • Vključena trgovina Spar Celje center, Spar Ajdovščina ter Lidl Ptuj.
 • Sodelovali smo na Strateškem svetu za prehrano vlade RS.
 • Ob zaključku projekta Srednje gostinske šole Celje »Zero Waste« smo predstavili naš projekt.
 • Hofer je doniral finančna sredstva za gorivo.
 • Z JZ SOCIO smo organizirali obisk vodstva MO Celje v razdelilnici donirane hrane.
 • Ob koncu leta smo z darili razveselili otroke v SB Celje, ZPM Celjske regije ter POŠ Prevorje.
 • Po oceni smo skupaj zbrali in razdelili več kot 1.300 ton donirane hrane.
 • Po oceni in podatkih od naših zvestih partnerjev OZ RK, Škofijske Karitas Maribor, JZ in društev smo s projektom pomagali med 3.000-4.000 osebam.

Zdenko Podlesnik
pooblaščenec za projekt Donirana hrana

Zgodnja obravnava slepih in slabovidnih otrok

LCI_CauseArea_Icons_01a-vision_LOW
SightFirstLogo2c

V projektu Zgodnje obravnave slepih in slabovidnih otrok je naša pomoč namenjena slepim in slabovidnim, gluho-slepim ter slepim in slabovidnim otrokom z dodatnimi motnjami v razvoju, v starosti od rojstva do šestih let, njihovim staršem in ožjim družinskim članom.

Globalno področje LIONS delovanja: Preprečevanje in lajšanje slepote in slabovidnosti

ZAKAJ?

Trenutno je program zgodnje obravnave pretežno ambulanten. To pomeni, da starši v Ljubljano prihajajo iz vse Slovenije, obravnava pa ne poteka v domačem, ampak za otroke tujem okolju. Za šestdeset otrok skrbi ena strokovna delavka, s starši pa sodelujeta tudi psihologinja in socialna delavka. Država zagotavlja eno delovno mesto za pomoč tem otrokom; materialnih stroškov, kot so oprema, ustrezni prostori in izobraževanje strokovnega osebja, pa ne krije. Stroški prevoza in nastanitve v Ljubljani za izvajanje terapije pa so breme staršev.

Mednarodne izkušnje in usmeritve pri delu s predšolskimi slepimi in slabovidnimi otroki ter njihovimi starši kažejo veliko potrebo po obravnavi v domačem okolju, česar pa v Sloveniji trenutno ne moremo zadovoljivo zagotavljati.

Zato ker Lions pomagamo.

KAKO?

LIONSI lahko pomagamo  preseči sedanje stanje z doniranjem sredstev za vzpostavitev sistema celostne obravnave slepih in slabovidnih, gluho-slepih ter slepih in slabovidnih otrok z dodatnimi motnjami v razvoju starosti od rojstva do šestih let.

Vsak donirani evro smo oplemenitili z dvema evroma, ki smo ju v ta namen pridobili od naše fundacije LCIF, programa SightFirst.

 V ta namen smo slovenski Lions klubi zbrali več kot 35.000 €, kar nam je skupaj s prispevkom Alpske kooperative v višini 24.000 € omogočilo oblikovati projekt v višini skoraj 130.000 €.

ČEMU SO NAMENJENA TA SREDSTVA?

 1. Z nakupom ustreznih didaktičnih igrač in terapevtskih pripomočkov vzpostavljamo boljše materialne pogoje za kakovostno izvajanje terapij.
 2. Z obnovo prostorov za nastanitev in počitek družin bo pomoči potrebnim prihranjen strošek nastanitve v Ljubljani.
 3. Oblikujemo program celostne obravnave predšolskih slepih in slabovidnih otrok ter izobražujemo strokovnjake, da hitreje in celovito prepoznajo motnje v zgodnjem razvojnem obdobju in jih ustrezno obravnavajo.
 4. Naše izkušnje in znanje, v lionistični organizaciji prenašamo tudi v druge države.

GLAVNA PARTNERJA PROJEKTA:

 • Lions District D129 in slovenski Lions klubi
 • Center IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo ter svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana kot glavni partner projekta in nosilec aktivnosti

Aleš Polajnko
pooblaščenec za LCIF

Plakat miru

LCIF Icon - Youth (1)

Likovni natečaj pod imenom Plakat miru (eng. Peace poster contest) je mednarodni natečaj v organizaciji Lions Clubs International, na katerem lahko sodelujejo otroci v starostni skupini od enajstega do vključno trinajstega leta. Natečaj na mednarodni ravni poteka že več kot tri desetletja, njegov namen pa je spodbujanje otrok k razmišljanju in zavedanju o pomembnosti miru, strpnosti in medsebojnega razumevanja.

Cilj natečaja je, da otroci svoje razmišljanje o miru individualno, oziroma s pomočjo mentorja, predstavijo kot likovna dela. Vsako leto je izbran drugačen naslov teme, ki spodbudi udeležence h globljemu razmišljanju o miru in jo morajo udeleženci upoštevati pri izdelavi.

Natečaja se pod sponzorstvom Lions klubov udeležujejo otroci po vsem svetu. Sponzorski Lions klub je tudi lastnik vseh del, ki jih lahko pozneje uporabi za razstave ali promocije lionizma.

Natečaji potekajo v šolah in drugih organiziranih skupinah, ki pa se ga lahko udeležijo le na povabilo Lions kluba. Otroci nato skupaj z mentorji v šoli z različnimi tehnikami ustvarijo likovno delo. Tehnike niso omejene in je dovoljeno vse, razen lepljenk in večdimenzionalnih izdelkov. Likovna dela, ki so v ustreznem formatu in dokončana v razpisanem roku, nato sodelujejo v natečaju.

Ocenjevanje del poteka na treh ravneh, najprej na lokalni ravni, nato na ravni distriktov ter na koncu še mednarodno. Ocenjeni so izvirnost, umetniški slog in izraženost razpisane teme.

Vsak Lions klub izbere najboljša dela, ki so nastala pod njegovim sponzorstvom. Med temi deli nato strokovna komisija izbere 24 finalistov. S finalnimi plakati je prirejena razstava, zmagovalni plakat pa je udeležen na mednarodni ravni ocenjevanja.

Med vsemi deli, na mednarodni ravni, na koncu izberejo 24 finalnih nagrajencev. Vsak od finalistov prejme 500 $, zmagovalec mednarodnega natečaja pa 5000 $.   

Klemen Valter
pooblaščenec za Plakat miru

Zmagovalni plakat miru v Sloveniji 2021

ZMAGALA NA MEDNARODNEM NATEČAJU PLAKAT MIRU

Anja Rožen, 13- letna osnovnošolka iz Osnovne šole Prežihov Voranc iz Raven na Koroškem, ZMAGALA NA MEDNARODNEM NATEČAJU PLAKAT MIRU. Med 600.000 sodelujočimi otroci je Anja prepričala mednarodno komisijo zaradi izvirnosti, umetniške vrednosti in upodobitve teme natečaja »Vsi smo povezani«. Na izjemno simbolnem zmagovalnem plakatu z umetnostjo predstavila svojo vizijo miru: »Moj plakat predstavlja zemljo, ki nas povezuje in združuje. Ljudje se držijo drug drugega. Če ena oseba izpusti, bodo ostali padli. Vsi smo povezani z našim planetom in drug z drugim, a se tega žal premalo zavedamo.« Sponzoriral jo je Lions klub Slovenj Gradec. Samo v slovenskem natečaju je sodelovalo 94 osnovnih šol, 31 Lions klubov in 1000 učenk in učencev, na svetovnem nivoju pa je bilo vključenih 600.000 otrok iz 200.000 osnovnih šol iz vsega sveta. Zmaga Lions Slovenija je neverjeten dosežek, ki izjemno odmeva v mednarodni javnosti (informacije o slovenskem natečaju.

Več natečaju v letu 2021-2022 preberite TUKAJ.

Več o novici o IZJEMNEM USPEHU naše Anje in s tem celotne zveze Lions klubov Distrikt 129 Slovenija pa TUKAJ.

Zbiranje rabljenih očal

LCI_CauseArea_Icons_01a-vision_LOW

Slovenci v osmih letih zbrali že okoli osemdeset tisoč rabljenih očal

Globalno področje LIONS delovanja: Preprečevanje in lajšanje slepote in slabovidnosti

Vseslovenska akcija zbiranja rabljenih očal poteka v organizaciji Lions kluba Ljubljana Trnovski zvon in podjetja Hofer že osem let. Vsako leto je mogoče, običajno ves mesec april, oddati rabljena dioptrijska ali sončna očala v katerikoli trgovini Hofer po Sloveniji.

Do sedaj smo Slovenci zbrali že okoli osemdeset tisoč rabljenih očal za slabovidne iz gospodarsko manj razvitih držav, ki si ustrezne okulistične oskrbe ne morejo privoščiti. Po zaključku akcije so vsa očala primerno razvrščena, pregledana, očiščena in označena z ustreznimi optičnimi parametri. Tako so očala pripravljena in primerna za nadaljnjo uporabo oziroma za predajo zbirnemu centru v Franciji, kjer so nato razvrščena za države tretjega sveta.

Slovenska akcija je sicer del evropske pobude, v kateri sodeluje več kot deset evropskih držav, kjer so skupno samo v lanskem ter predlanskem letu zbrali tri milijone rabljenih očal, ki so bila predana v Laos, Benin, Kambodžo, Šrilanko …

Vsako leto se akciji zbiranja očal pridružijo Lions klubi, ki očala različno zbirajo v svojem lokalnem okolju ter jih nato predajo Lions klubu Ljubljana Trnovski zvon, ki poskrbi za sortiranje očal in logistiko do zbirnega centra v Franciji.

Termin začetka vsakoletne akcije je vedno objavljen po komunikacijskih kanalih trgovca kakor na FB-strani Lions kluba Ljubljana Trnovski zvon:

https://www.facebook.com/Lions-klub-Ljubljana-Trnovski-zvon-112335502748954

Damjana Božič
koordinatorka projekta Zbiranje očal.

Lions QUEST

QUEST_Logo

Lions Quest je mednarodni šolski preventivni program socialnega in čustvenega učenja, ki se pod vodstvom fundacije Lions Clubs International Foundation (LCIF) izvaja po celem svetu. V Sloveniji ga v sodelovanju s partnerji v Lions letu 2022/23 uvajamo v obliki pilotnega projekta »Veščine za adolescenco« za učence 6. in 7. razredov osnovnih šol.

·       Lions Quest je program skupinskih delavnic za otroke in mladino, ki se kontinuirano izvaja se skozi celotno leto v okviru šolskih ali obšolskih dejavnosti. V osnovi gre za mednarodno oblikovan in usklajen program, a vsebine in način izvajanja programa so prilagojeni slovenski kulturi in potrebam lokalnega okolja. 

·       Osnova za izvajanje programa je strokovno usposabljanje lokalnih pedagogov, ki nato Lions Quest samostojno izvajajo v svojih okoljih.

·       Lions Quest globalno poteka že 30 let. Začel se je v ZDA, danes pa pod vodstvom lionk in lionov se izvaja v več kot 45 jezikih v preko 105 državah / teritorijih. 

·       Pozitivni učinki programa Lions Quest na zmanjševanje zlorabe drog, večje sodelovanje otrok v šoli, manjšanje med-vrstniškega nasilja ter večjo vključenost otrok in mladine v socialna okolja so tudi znanstveno dokazani oziroma utemeljeni z množico člankov v strokovnih revijah.

·       Sodelovanje v programu Lions Quest je za otroke in mladino brezplačno

Lions Quest je namenjen spodbujanju pozitivnega razvoja & vedenja otrok in mladostnikov, razvoju življenjskih veščin ter zdravstveni prevenciji. Skozi program se prepletajo elementi spodbujanja povezanosti s šolo, vzpostavljanja osebnosti, zavedanja drog, alkohola in tobaka, preprečevanja med-vrstniškega nasilja ter pomoči drugim (skladno s sloganom We Serve). Mednarodni program Lions Quest je razdeljen v 3 tematske sklope glede na starost vključenih otrok oziroma mladine:

·       Skills for Growing / Veščine za rast (starost 6 do 11 let).

·       Skills for Adolescence / Veščine za adolescenco (starost 12 do14 let), ki ga v pilotnem programu izvajamo v Sloveniji. Vsebuje podsklope:

o  Multikulturno razumevanje,

o  Starševska vključitev,

o  Program za preprečevanje zlorabe drog in veščine za odklonitev,

o  Učenje s služenjem skupnosti in

o  Kooperativno učenje in reševanje sporov.

·       Skills for Action / Veščine za delovanje (starost 9 do 12 let).

Dodatne informacije o Lions Quest so na voljo tudi na spletnem mestu www.lions-quest.org.

V Sloveniji smo se za izvajanje programa Lions Quest iz Lions Distrikta 129 povezali z več izkušenimi partnerji:

·       LCIF – Fundacija Mednarodne Zveze Lions klubov je globalna nosilka Lions Quest programa, ki zagotavlja know-how in sofinancira projekt uvedbe LQ v Sloveniji.

·       UNODC – Urad Združenih Narodov za boj proti drogam in kriminalu bo (na podlagi pridobljenih izkušenj iz vzpostavitve LQ v Srbiji, Makedoniji, Hrvaški, Črni Gori) koordiniral projekt LQ v Sloveniji ter poskrbel za preostanek financiranja.

·       Inštitut UTRIP – Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip« je izvajalec strokovne koordinacije in izobraževanj mentorjev ter strokovnega spremljanja in evalvacije programa Lions Quest v Sloveniji.

Partnerji smo k sodelovanju pri pilotnem projektu pritegnili pristojni slovenski ministrstvi za šolstvo in zdravstvo ter seveda osnovne šole, ki želijo svojemu pedagoškemu procesu dodati preventivni program socialnega in čustvenega učenja.

Program Lions Quest izvajajo strokovni izvajalci, večinoma osnovnošolski pedagogi in strokovni delavci, ki so se usposobili po mednarodnem izobraževalnem programu. V Sloveniji 78 izvajalk in izvajalcev program Lions Quest izvaja v 28 osnovnih šolah v 25 krajih, v njem pa sodeluje okrog 1.400 otrok 6. razredov OŠ.

Dodatne informacije in poizvedbe glede možnosti izvedbe programa v šoli v vašem okolju na naslovu quest@lions.si 

mag. Danilo Tomšič, PDG
pooblaščenec za Lions Quest
quest@lions.si

Medgeneracijsko sodelovanje

simbol LCIF za humanitarno pomoč

V Sloveniji predstavlja delež starejših nad 65 let že skoraj dvajset odstotkov celotnega prebivalstva. Z dolgoživostjo družbe se veča tudi število starejših, ki živijo v pomanjkanju, so izpostavljeni tveganju socialne izključenosti ali so v starosti osamljeni.

Zato slovenski lioni svoje aktivnosti na področju medgeneracijskega sodelovanja usmerjamo v:

        osveščanje o problemih starejše generacije in

        opozarjanje o nujnih spremembah, ki jih zahtevajo spremenjene demografske razmere.

Vloga prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja postaja vse bolj pomembna. Naša pozornost je v največji meri usmerjena na ciljno skupino starejših, ki je izpostavljena tveganju revščine, socialne izključenosti ter se sooča z osamljenostjo, ki je najbolj izrazita pri starejših brez svojcev ali brez ustrezne socialne mreže.

Ob spremenjenem razmerju med generacijami vse večji pomen dobiva medgeneracijska solidarnost, sodelovanje in pomoč med različnimi generacijami ter zavedanje, da smo kot družba lahko uspešni samo, če si pomagamo: tako znotraj družine, z medsosedsko pomočjo in s pomočjo prostovoljcev.

Medgeneracijsko sodelovanje pomembno vpliva na razumevanje potreb različnih generacij, medsebojno upoštevanje ter spoštovanje, kar nam zagotavlja, da lahko živimo v sožitju. Pomembno pa vpliva tudi na medgeneracijsko učenje, izmenjavo izkušenj ter na pridobivanje novih kompetenc.

Cvetka Sreš
pooblaščenka za Medgeneracijsko sodelovanje

Lions diabetes meni

LCI_CauseArea_Icons_01a-diabetes_LOW

Ustrezna prehrana ima pri obvladovanju sladkorne bolezni temeljno vlogo.

Žal pa je sladkorna dietna prehrana stigmatizirana kot nekaj neprijetnega. Z
LIONS diabetes meniji bomo poskušali jedi, primerne za sladkorne bolnike,
narediti privlačne tudi za zdrave
. V sodelovanju z društvi diabetikov se
povezujemo z gostinci in gradimo mrežo destinacij, kjer bo mogoče uživati v
kulinaričnih mojstrovinah, ki so hkrati zdrave in zanimive za vse, ne samo za
diabetike.

Ambasador LIONS diabetes menija je z Michelinovo zvezdico nagrajen chef
Uroš Štefelin 
iz Vile Podvin in Linhart Hotela Radovljica. Pripravil je LIONS
diabetes meni Distrikta 129 in bo svetoval kuharjem po celi Sloveniji kako
svoje jedi še izboljšati.

Zdenko Šalda 
pooblaščenec za Diabetes

Primer dveh menije slovenskih gostincev: 

Lions diabetes meni Uroša Štefelina

Lions diabetes meni Gosilne Rakar 

Last Aid

simbol LCIF za humanitarno pomoč

LAST AID – ZADNJA POMOČ

Slovenija je v projekt Last Aid International vključena od maja 2019. Nosilec projekta je Inštitut za paliativno in medicinsko oskrbo Univerze v Mariboru. Last Aid pomaga zagotavljati boljšo in bolj kakovostno oskrbo kronično, dolgotrajno in neozdravljivo bolnih, tako da opolnomoči čim večje število ljudi – inštruktorjev za pomoč svojcem. Zveza Lions klubov Slovenije je na drugi seji kabineta 23. novembra 2019 projekt podprla.

Sodelovanje Lions klubov naj bi pomagalo širiti znanje o možnostih in pomenu pomoči nemočnim, neozdravljivo bolnim in svojcem. V Sloveniji je po ocenah inštituta letno sto tisoč posameznikov, ki se srečujejo z osebami, potrebnimi pomoči, oskrbe ali le preprosto nekoga za pomoč skozi najtežje obdobje življenja.

Odkar smo se projektu priključili, je bilo izvedenih nekaj delavnic in predstavitev, ki se jih je udeležilo nekaj članov Lions klubov. Štiri članice smo se udeležile tudi tečaja za inštruktorje. Naša naloga je tudi, da pomagamo pri organizaciji delavnic za inštruktorje na terenu predvsem s tehnično podporo in obveščanjem prek naše široke mreže.

Splošna ocena naših udeležencev je, da so se seznanili z informacijami in pridobili znanje, ki je zelo dobrodošlo v življenju, posebej na tem področju, ki je najtežje za vsakega, ko se neposredno sreča z boleznijo ali smrtjo svojih bližnjih. Naj za zaključek navedem zapis ene izmed naših članic, ki se je udeležila delavnice:

»Odlična stvar, informacije, ki bi jih moral imeti vsak od nas, četudi ni Lion. V enem letu sem izgubila partnerja in mamo; če bi imela te informacije, ki sem jih pridobila zdaj, bi bilo vsem veliko lažje. Žal niti v domu upokojencev niti v bolnišnici takšnih koristnih napotkov ne dobiš in ravnaš, kakor veš in znaš.«

Cvetka Sreš
pooblaščenka projekta LAST AID

Mednarodne izmenjave

izmenjava-maldih-2

O programu

Program mednarodne izmenjave mladih je bil prvič uradno predstavljen leta 1961. Od tedaj se je mednarodne izmenjave udeležilo na tisoče mladih, starih od 15 do 21 let, ki so spoznali življenje drugih kultur. Slovenski Lioni v izmenjavi sodelujemo od leta 1993, prvi tabor pa je bil organiziran leta 1996.

Za razliko od nekaterih drugih programov, lionistični program mednarodne izmenjave ne vključuje turističnih obiskov, študija ali zaposlitve, temveč mladim udeležencem nudi priložnost, da sodelujejo pri vsakdanjem življenju v drugi kulturi, bivajo pri gostiteljski družini, se udeležijo lokalnih običajev ter predstavljajo ambasadorje mednarodnega razumevanja.

Programi lionistične izmenjave mladih običajno trajajo od dveh do štirih tednov, večina mladih se v okviru izmenjave udeleži tudi mednarodnega tabora mladih. Slednje organizirajo Lions klubi z vsega sveta in nudijo udeležencem priložnost, da se srečajo in izmenjajo poglede na različne kulture in običaje.

Programa mednarodne izmenjave mladih se lahko udeležijo mladi, ki:

 • so stari med 16 in 21 let,
 • z njihovo udeležbo soglaša Lions klub,
 • predstavljajo sponzorski Lions klub, njihovo okolje in državo ter
 • so pripravljeni sprejeti navade drugih kultur.

Lions klubi, ki sponzorirajo udeleženca v programu izmenjave:

 • morajo udeležencu predstaviti cilje ter pravila programa izmenjave udeležencu in njihovim staršem,
 • mlade morajo pripraviti na medkulturno izkušnjo in
 • morajo vzpostaviti kontakt s pooblaščencem Distrikta za mednarodno izmenjavo mladih, ki koordinira vse postopke.


Za več informacij piši na: youth.exchange@lions.si

Sporazum Antarktika

LCI_CauseArea_Icons_01a-environment_LOW

Republika Slovenija je na pobudo civilnih iniciativ Zveze Lions klubov, distrikta 129, Slovenija in Slovensko-švedskega društva ter ob podpori Slovenske akademije znanosti in umetnosti, pristopila k mednarodni Pogodbi o Antarktiki. Pogodbo je ratificiral Državni zbor RS 31.01.2019.

Globalno področje LIONS delovanja: Varovanje okolja

Antarktični sporazum je bil sklenjen decembra leta 1959, v času Mednarodnega Geofizičnega Leta, in je stopil v veljavo 23. junija leta 1961. Podpisalo ga je 12 ustanovnih članic: vlade Argentine, Avstralije, Belgije, Čila, Francije, Japonske, Nove Zelandije, Norveške, Južne Afriške Republike, Zveze Sovjetskih Socialističnih Republik, Združenega Kraljestva Velike Britanije in Združenih držav Amerike.

Bistvo Sporazuma je izraženo  v Preambuli:
SPOZNANJE
da vse aktivnosti na Antarktiki služijo v dobrobit vsega človeštva, se uporabljajo izključno v miroljubne namene in naj ne bi bile nikoli  predmet razprtij.
POTRJEVANJE trajnega sodelovanja na področju znanosti, ki je rezultat mednarodnih  raziskav na Antarktiki.
PREPRIČANJE, da nadaljevanje in razvoj sodelovanja na področju raziskav na  Antarktiki temelji na osnovi miru in je v skladu s konceptom Mednarodnega Geofizikalnega leta, ki zagovarja koriščenje znanosti  za napredek vsega človeštva.
PREPRIČANJE, da sporazum zagotavlja vse dejavnosti na Antarktiki v miroljubne namene in je v  duhu  mednarodnega soglasja in dogovora podanega  v načelih ustanovne listine Združenih narodov.

Sporazum obsega 14. členov v katerih so točno določeni pogoji glede: prepovedi vseh vojaških in jedrskih aktivnostih, o suverenosti ozemlja, inšpekciji, pravnih zadevah, znanstvenih aktivnostih, kdo lahko pristopi k temu sporazumu, končne določbe in drugo.

Sporazum je do danes podpisalo 48 držav od tega 19 članic EU. 28 podpisnic (12 ustanovnih in 16 drugih) je posvetovalnih in imajo volilno pravico, preostale lahko tvorno sodelujejo na rednih letnih srečanjih a brez volilne pravice. Bilo je že sprejeto veliko število dopolnil od zaščite okolja do režima turističnih obiskov, ribolova, koriščenja naravnih bogastev in drugo.

 1)      To je edini Sporazum v zgodovini človeštva, ki je plod civilne zamisli (in ne politike), konkretno znanstvenikov, ki  direktno in indirektno delujejo na raziskavah na Antarktiki. Na Antarktiki je povprečno preko leta zaposlenih preko  3000 znanstvenikov (po zimi 1200), indirektno sodelujejo s 50 000 znanstveniki po vsem svetu. Ni danes področja  znanosti, ki se ne bi proučevalo in potrjevalo tudi v okolju Antarktike. Tudi Slovenija bi lahko izkoristila te izkušnje (npr. nanotehnologija), čeprav ni potrebne nobene posebne investicije (priključitev čisti ekonomski interes) .

2)      To je Sporazum, ki na določenem geografskem območju to je iznad 60o vzporednika točno določa vse okoljske zaščite, katere za sedaj vsi spoštujejo, čeprav na Antarktiki ni represivnih inštitucij (obalna straža, vojska, ni sodišč, ni tudi sankcij). Nekaj nepravilnosti nekaterih držav (japonski letni ulov kitov) se redno preprečuje. Antarktika je poslednja celina na našem planetu, ki je še ekološko čista (čeprav so še danes v pingvinih sledi DDTa iz 50. let prejšnjega stoletja), favna in flora sta za enkrat zaradi spoštovanja dogovorov še v dobrem stanju, predvsem pa je največji vir sladkovodne vode.

3)      Pod Antarktiko se nahajajo bogata rudna bogastva. Vprašanje je, kdaj bo uspelo kapitalu,  razviti ustrezne tehnologije za izkoriščanje teh bogastev. Nekontrolirano izkoriščanje je edina nevarnost da Sporazum pade. Ali bo naše človeštvo dovolilo da bo kapital v svoji lakomnosti tudi tu zmagal?

4)      Navkljub težki politični in ekonomski situaciji v Sloveniji, bi morali še vedno imeti posluh za civilne pobude, ki sigurno imajo posredne ugodne učinke.  Današnje število držav podpisnic Sporazuma znaša eno četrtino, vendar pa  po prebivalstvu več kot 60 %. S pristopom k podpisu tega Sporazuma, bi Slovenija pokazala da ima namero in interes za tvorno sodelovanje glede zaščite našega planeta, kar bi pomenilo odmevno dodano vrednost v njenem umeščanju v svetovni prostor.

Zveza lions klubov Distrikt 129, Slovenija je poslala pismo sedanjemu mednarodnemu predsedniku LCI Wayena Maddena s prošnjo, da na zasedanju skupščine ZN predlaga Vladam držav članic OZN da pristopijo k Sporazumu o Antarktiki in ga podpišejo, v kolikor ga še niso podpisale.

Ekologija je vedno bolj in bolj pomembna in postaja eden izmed glavnih dejavnikov tudi med Lioni. Naj omenimo čudovite akcije bivšega mednarodnega predsednika Lionov, g. Wing Kun Tam, ki je vse Lione po svetu navdušil  s posaditvami dreves. Namesto ciljnega milijona novih dreves je bilo posajeno nekaj milijonov po vsemu svetu.

PREJEMNIKI POBUDE:
– Vlada
– MZZ
– Parlament
– Združenje nevladnih organizacij
– Predsednik RS

Miro Brumat
pooblaščenec za projekt Sporazum Antarktika

Specialna olimpijada

LCIF Icon - Youth (1)

Projekt podpore SPECIALNI OLIMPIJADI                 

Specialna olimpijada je način življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju, ob njih pa tudi njihovih družin ter programov za ohranjanje psihofizičnih sposobnosti in vsesplošne socializacije s sloganom specialno-olimpijskega gibanja »Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu.« Športni dosežek ni edina vrednota, ampak specialno olimpijado označuje kot način življenja, vadbe, socializacije in drugih vidikov skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju.

Danes je v svetovno gibanje specialne olimpijade vključenih že več kot dvesto programov iz sto petdesetih držav sveta. V Sloveniji je razvitih dvanajst športnih panog. Program specialne olimpijade ni namenjen le športu, ampak združuje športne, socialne in kulturne aktivnosti. Večina držav, ki so danes članice svetovne družine specialne olimpijade, je razvila svoj sistem treningov, lokalnih, regijskih in državnih tekmovanj. Udeležba na svetovnih igrah je vrh celovite dejavnosti.

Poslanstvo Zveze LIONS klubov Slovenija je ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta za človekoljubne potrebe ter prostovoljno pomagati v ožjih in širših skupnostih z sloganom »POMAGAMO«.

Osnovni cilj skupnega sodelovanja med Specialno olimpijado Slovenija in Zvezo Lions klubov Slovenija je prostovoljno pomagati osebam z motnjami v duševnem razvoju pri njihovih športnih aktivnostih in družbeni socializaciji. Doseči želimo čim večjo povezanost Lions klubov in članic Specialne olimpijade Slovenija v lokalnih okoljih ter ozaveščati javnost o njihovih težavah in priložnostih.

Zveza Lions klubov Slovenije v okviru prostovoljnih aktivnosti vse Lions klube v lokalnih okoljih seznanja o možnostih sodelovanja z osebami z motnjami v duševnem razvoju, ki se ukvarjajo s specialno-olimpijskimi športi, ter Lions klube spodbuja k zagotavljanju prostovoljcev za sodelovanje pri organizacijskih in drugih potrebnih aktivnostih v organizaciji športnih tekmovanj in okulističnih pregledih športnikov.

Slika: Podpis sporazuma – guverner Zveze Lions klubov Slovenija 2016/17 Gregor Pajić in predsednik Specialne olimpijade Slovenija Ljubomir Miličević

Slika: Odhod ekipe Specialne olimpijade Slovenija na Zimske svetovne igre v avstrijskem Schladmingu leta 2017

Mojca Lončarski
pooblaščenka za Specialno olimpijado

Tečem, da pomagam

Tečem da pomagam 2018

Dobrodelna akcija Tečem, da pomagam, ki jo pripravljajo slovenski Lionsi skupaj s številnimi prijatelji in podporniki na različnih prizoriščih po državi, je letos povezala več kot 2000 srčnih ljudi.

Vsako od enajstih slovenskih mest je v okviru te akcije razvilo svojo zgodbo, vsem pa je skupno to, da so na posameznih prireditvah prepletli dobrodelnost, glasbo, druženje, šport in dobro voljo. Organizatorji so z raznolikih programom nagovarjali vse generacije: udeleženci so tekli, hodili, premagovali ovire na poligonu, spoznavali pomen zdravega načina življenja, prav vsi pa so lahko to izkusili tudi z zavezanimi očmi, kar je pretresljiva in nenavadna izkušnja, ki zaznamuje vsakogar.

Prva v nizu prireditev je bila že 12. maja v Lipici, 26. maja so bili dobrodelni ljubljanski Lionsi, prvi junijski dan so bili aktivni na Ravnah na Koroškem, vsi ostali pa so dogodek pripravili v soboto, 2. junija. Arboretum Volčji Potok, Celje, Čatež ob Savi, Gornja Radgona, Nova Gorica, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica in Trebnje so tako v soboto združili posameznike in družine v skupni želji pomagati, ob tem pa tudi osveščati in se družiti.

Prav vsi organizatorji so z delom zbranih prostovoljnih prispevkov podprli delovanje Ustanove Mali Vitez – fundacije za pomoč mladim ozdravljenim od raka, glavnino pa namenili posameznikom in družinam v lokalnem okolju, ki potrebujejo pomoč.

Nekaj utrinkov z dogajanja je ujetih na spodnjih fotografijah ali  tej galeriji.

PPT predstavitev je na voljo tudi tukaj.

Srčni zastoj

Srčni zastoj je končna posledica bolezni srca in ožilja. Dobrodelne aktivnosti so usmerjene v spodbujanje zdravega načina življenja kot najpomembnejši preventivi pred srčno-žilnimi boleznimi in v zagotavljanje pogojev za reševanje ob srčnem zastoju.

SHEMA

1.SRČNI ZASTOJ:
1.1.PREVENTIVA SRČNO ŽILNIH BOLEZNI
1.1.1.ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA
1.1.1.1.RADI IMAMO SVOJE SRCE
1.2.REŠEVANJE OB SRČNEM ZASTOJU
1.2.1.MREŽA JAVNO DOSTOPNIH AED
1.2.1.1.DEFIBRILATORJE NA ULICE
1.2.2.USPOSABLJANJE PREBIVALSTVA ZA REŠEVANJE
1.2.2.1.OTROCI REŠUJEJO ŽIVLJENJA

PREVENTIVA SRČNO ŽILNIH BOLEZNI

Spodbujanje zdravega načina življenja je najboljši preventivni ukrep tako za srčno žilne bolezni kot tudi diabetes. V lionističnem letu 2018/2019 je v sodelovanju s Hoferjem potekal projekt RADI IMAMO SVOJE SRCE. Pred Hoferjevimi  trgovinami, ki so opremljene s stalno javnimi dostopnimi AED so bile prireditve, na katerih se je osveščalo o srčnem zastoju in potrebnih ukrepih, če do njega pride (LINK 1).

MREŽA JAVNO DOSTOPNIH AED

Ob srčnem zastoju je edina rešitev defibrilacija v prvih nekaj minutah. Če jo izvedemo v prvih štirih minutah, je verjetnost, da človek preživi do 75 odstotna, če defibriliramo deseto minuto pa okoli 2 odstotna. Zato je izjemno pomembno, da so defibrilatorji v bližini in lahko dostopni, ko je to potrebno. Zveza Lions klubov Slovenije sodeluje pri pobudi Iniciative za AED DEFIBRILATORJE NA ULICE, s katero se želi povečati stalno javno dostopnost avtomatskih defibrilatorjev (LINK 2).

OTROCI REŠUJEJO ŽIVLJENJA

Zveza Lions klubov Slovenije je sopodpisnica pobude OTROCI REŠUJEJO ŽIVLJENJA za uvedbo obveznega 2-urnega nacionalnega izobraževalnega programa iz temeljnih postopkov oživljanja (LINK 3). Lionsi v projektu pomagamo tako, da osnovnim šolam doniramo opremo za učenje oživljanja. Prvi je opremo za pet osnovnih šol v svojem okolju doniral Lions klub Trebnje (LINK 4).

Koordinator za projekt SRČNI ZASTOJ je bil Zdenko ŠALDA.

Mednarodne izmenjave

O programu

Program mednarodne izmenjave mladih je bil prvič uradno predstavljen leta 1961. Od tedaj se je mednarodne izmenjave udeležilo na tisoče mladih, starih od 15 do 21 let, ki so spoznali življenje drugih kultur. Slovenski Lioni v izmenjavi sodelujemo od leta 1993, prvi tabor pa je bil organiziran leta 1996.

Za razliko od nekaterih drugih programov, lionistični program mednarodne izmenjave ne vključuje turističnih obiskov, študija ali zaposlitve, temveč mladim udeležencem nudi priložnost, da sodelujejo pri vsakdanjem življenju v drugi kulturi, bivajo pri gostiteljski družini, se udeležijo lokalnih običajev ter predstavljajo ambasadorje mednarodnega razumevanja.

Programi lionistične izmenjave mladih običajno trajajo od dveh do štirih tednov, večina mladih se v okviru izmenjave udeleži tudi mednarodnega tabora mladih. Slednje organizirajo Lions klubi z vsega sveta in nudijo udeležencem priložnost, da se srečajo in izmenjajo poglede na različne kulture in običaje.

Programa mednarodne izmenjave mladih se lahko udeležijo mladi, ki:

 • so stari med 16 in 21 let,
 • z njihovo udeležbo soglaša Lions klub,
 • predstavljajo sponzorski Lions klub, njihovo okolje in državo ter
 • so pripravljeni sprejeti navade drugih kultur.

Lions klubi, ki sponzorirajo udeleženca v programu izmenjave:

 • morajo udeležencu predstaviti cilje ter pravila programa izmenjave udeležencu in njihovim staršem,
 • mlade morajo pripraviti na medkulturno izkušnjo in
 • morajo vzpostaviti kontakt s pooblaščencem Distrikta za mednarodno izmenjavo mladih, ki koordinira vse postopke.

Za več informacij piši na:

youth.exchange@lions.si

Stran postavil in vzdržuje Madbox