Z dnem 25.05.2018 je pričela veljati Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov oz. GDPA), ki je na novo uredila vprašanje varstva osebnih podatkov. Več o uredbi: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/.

Uporaba podatkov članic in članov

Medsebojna dostopnost osebnih podatkov članic in članov je pogoj za članstvo v Lions klubu, zvezi in LCI. Brez predložitve osebnih podatkov oseba ne more postati Lions član, kakor tudi brez njih ne more ostati Lions član.

Podatke članic in članov zbiramo, ko ti oddajo naročilo, se naročijo na naše novice, odgovorijo na anketo ali izpolnijo obrazec. Pri registraciji na naši spletni strani morajo, kjer je to potrebno, vnesti svoje: ime, e-poštni naslov ali telefonsko številko. Ob obisku naše spletne strani so člani in drugi obiskovalci lahko anonimni.

Lions klub (K) in Zveza Lions klubov, distrikt 129, Slovenija (Z) osebne podatke članic in članov zbirata, shranjujeta, posredujeta in uporabljata (v nadaljevanju: obdelujeta) za naslednje namene:

K, Z vodenje zbirke svojih članov in vse s tem povezane aktivnosti, za kar je osnova Zakon o društvih in za to privolitev ni potrebna.
K, Z obveščanje svojih članov po e-pošti, navadni pošti in telefonu o srečanjih in dogodkih Lions kluba ter srečanjih in dogodkih Zveze Lions klubov, distrikt 129, Slovenija, prihajajočih dobrodelnih prireditvah, dobrodelnih aktivnostih, pobudah in rezultatih teh aktivnosti, anketiranju članov, o informacijah v zvezi z lionizmom in področjih dobrodelnosti Lions kluba in zveze.
Z za vpis v vsakoletno izdajo imenika članov, ki lahko vsebuje posredovane podatke o vseh članih, pri čemer se imenik enkrat letno izda v tiskani obliki in ga prejmejo vsi člani Lions klubov, ki so člani zveze.
Z za uporabo v elektronskem imeniku članov Lions klubov.
Z za objavo podatkov iz imenika članov na intranetu na naslovu www.lions.si (dostopen vsem članom z vsakomur lastnim uporabniškim imenom in geslom).
K, Z Izboljšanje spletne strani kluba (če jo ima) in zveze, pri čemer se uporabijo tudi fotografije.

Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, to je za obdobje članstva v Lions klubu. Lions klub in Zveza Lions Klubov bosta osebne podatke trajno izbrisala v roku 30 dni od dokončnega prenehanja članstva v Lions organizaciji.

Lions klub in Zveza Lions klubov Slovenije se zavezujeta, da bosta zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za zgoraj opredeljene namene in jih ne bosta posredovala tretjim osebam izven Lions organizacije, razen za namen izvedbe tiskanega in elektronskega Lions imenika članov, za kar bo zveza podatke posredovala le tiskarju in IT strokovnjaku, ki bo izdelal spletno stran, na kateri bo imenik objavljen. V primeru, če bo nastala potreba po drugovrstni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, bomo članico ali člana predhodno zaprosili za privolitev.

Lions imenik

S tem pravilnikom se določi način uporabe Lions imenika v smislu varovanja osebnih podatkov. Vsaka članica in član Lions kluba sta upravičena do objave svojih podatkov v imeniku (tiskanem in/ali elektronskem) in prejema ter uporabe imenika. Člani Lions kluba osebnih podatkov drugih članic in članov ne smejo posredovati tretjim osebam brez izrecnega soglasja teh članov. Tiskani imenik morajo hraniti izven dosega tretjih oseb in jim ga ne smejo posredovati tudi po izteku lionističnega leta (stari imeniki). Stare imenike morajo članice in člani hraniti v svojem osebnem arhivu ali pa uničiti in ne odvreči v zabojnike za papir. Iz tiskanega ali elektronskega imenika je prepovedano kakršno koli izvažanje podatkov z namenom množičnega obveščanja, tržwnja, distribucijo podatkov (ipd.).

Dodatni samodejno zbrani podatki

V nekaterih primerih lahko samodejno (brez postopka registracije) klub ali zveza zbirata tehnične podatke o obisku na naših spletnih straneh, ki pa jih ne moremo uporabiti za osebno identifikacijo. Primeri takšnega zbiranja podatkov so identifikacija spletnega brskalnika, ki ga uporabljate, identifikacija računalniškega operacijskega sistema, ki ga uporabljate in naslov spletne strani, s katere ste se povezali z našo spletno stranjo.

Podatki, ki jih vaš računalnik shranjuje samodejno – piškotki

Ko obiščete katero od naših spletnih strani, lahko v računalnik uporabnika shranimo določene podatke, ki se arhivirajo v obliki piškotka (cookie) ali drugih podobnih datotek in nam lahko pomagajo na več različnih načinov. Piškotki nam omogočajo prilagoditev naše spletne strani željam in potrebam uporabnikov. Večina internetnih brskalnikov omogoča brisanje piškotkov s trdega diska vašega računalnika, prepreči lahko shranjevanje tovrstnih datotek, ali pa vas pred shranjevanjem opozorijo. Za natančnejša navodila za uporabo teh funkcij, preberite navodila za uporabo vašega spletnega brskalnika ali strani pomoči, ki vam jo brskalnik ponuja.

Pravice članov

Pri svojem Lions klubu in pri Zvezi Lions klubov Slovenije lahko vsaka članica ali član zahtevata vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov ali podata ugovor zoper obdelavo in prenosljivost svojih osebnih podatkov, in sicer s pisnim obvestilom na stalni ali elektroski naslov Lions kluba oz. Zveze Lions klubov Slovenije, pri čemer morata zahtevek poslati ločeno za klub oz. zvezo. Zahteva člana za blokiranje, izbris in omejitev se lahko obravnava kot zahteva po izstopu članice ali člana iz Lions organizacije, saj je medsebojna dostopnost osebnih podatkov pogoj za članstvo v klubu, zvezi in LCI.

Članica in član lahko vloži pritožbo pri tajniku/ci Lions kluba oz. pri tajniku/ci Zveze Lions klubov Slovenije,  če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov, pri čemer mora zahtevek poslati ločeno za klub oz. zvezo.

Vaše soglasje

S soglasjem za obveščanje in objavo osebnih podatkov v imeniku članstva ter fotografij na spletnih straneh Lions kluba in ZLK D129 soglašate z Lions Pravilnikom o zasebnosti.

Spremembe Lions Pravilnika o zasebnosti

Če se odločimo za spremembo naše politike zasebnosti, bomo te spremembe objavili na naši spletni strani in v posebnem obvestilu članom.

Pišite nam

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s Pravilnikom o zasebnosti nam lahko pišete na:

Zveza Lions klubov, distrikt 129, Slovenija, Prešernova c. 10, 1000 Ljubljana ali na tajnistvo@lions.si oz. na naslov svojega Lions kluba.

Ljubljana, sep. 2018, Zveza Lions klubov Slovenije