1. KDO STE LIONSI?

Lionisti smo člani največje prostovoljne humanitarne organizacije na svetu, ki ima 1,4 mio članov in deluje v 220 državah in ozemljih sveta.

2. OD KOD IZVIRA LIONIZEM?

Lionizem izvira iz ZDA iz leta 1917. Njegov pobudnik in ustanovitelj je bil Melvin Jones. Danes je domicil Mednarodne zveze Lions klubov LCI v Oak Brooku, Illinois. Prve aktivnosti Lionsov so bile namenjene pomoči v lokalnih skupnostih posameznih klubov ter vojakom v 1. svetovni vojni. Poslanstvo se je na letni konvenciji leta 1925 osredotočilo na slepe in slabovidne, kasneje pa razširilo na številna področja dobrodelnosti.

3. KOLIKO JE LIONSOV V SLOVENIJI, KAKO DELUJETE?

Slovenskih Lionsov je blizu 1.500, delujemo v 58 klubih, ki so organizirani v samostojni Distrikt 129, Slovenija.

4. KDO LAHKO POSTANE LIONS?

Član naše organizacije lahko postane vsakdo, ki želi dobrodelno delovati. Vsak član kluba lahko predsedniku predlaga kandidata, ki je po njegovem mnenju primeren za sprejem v članstvo. Predsednik posreduje predlog predsedstvu in komisiji za sprejem novih članov, ki morata predlog preučiti in se o predlogu izjasniti. V primeru pozitivnega mnenja predsedstvo naslednjemu zboru predlaga sprejem novega člana. O sprejemu se tajno glasuje. 

5. KOLIKO SREDSTEV ZBERETE NA LETO?

Lionke in lioni predvsem pomagamo s svojim prostovoljnim delom v dobrodelnih aktivnostih in projektih. V dvajsetih letih smo slovenski Lionsi skupaj zbrali že preko 4,5 mio Evrov dobrodelnih sredstev. 

6. OD KOD LIONIZEM V SLOVENIJI?

Lionizem je v Slovenijo zanesel Borut Miklavčič. Na pobudo celovškega LK Karintia je s somišljeniki leta 1990 ustanovil prvi klub v Sloveniji – LK Ljubljana.

7. KOMU NAJVEČ POMAGATE?

Najbolj smo osredotočeni na slepe in slabovidne ter lačne, dodatno pomagamo na področju diabetesa in otroškega raka ter skrbimo za varovanje okolja in dobrobit lokalne skupnosti. Pomagamo ljudem z zelo različnimi težavami, od socialnih, zdravstvenih blažimo pa težave tudi drugače družbeno zaznamovanih ali celo izločenih ljudi.

8. ZAKAJ SLEPI IN SLABOVIDNI?

Na Lions konvenciji leta 1925 v Cedar Pointu je bila med govornike povabljena tudi gluhonema pisateljica, aktivistka in borka za odrinjene Helen Keller. V svojem zanosnem govoru je nagovorila lioniste: »Vitezi slepih v boju proti temi«, kar je temeljno spremenilo poslanstvo Lionsov. Tako je od leta 1926 rdeča nit delovanja naše organizacije usmerjena v pomoč slepim in slabovidnim, kasneje na svetovno raven prenešena z nazivom Sight First.

9. SE POVEZUJETE S SORODNIMI ORGANIZACIJAMI, IŠČETE SINERGIJE?

Vsi pametni sistemi se povezujejo. Tudi mi se dobro zavedamo, da smo skupaj močnejši, prodornejši, glasnejši in zato lahko bolj učinkovito pomagamo. Sodelujemo tako klubi med seboj, kot tudi s sorodnimi organizacijami, kot so Rotary, Rdeči križ in druge, smo pa tudi organizirani krvodajalci.

10. ALI JE VAŠE ČLANSTVO JAVNO? LAHKO DOBIM SEZNAM SLOVENSKIH LIONISTOV?

Lionsi ponosno nosimo svoje članske značke in svojega članstva ne prikrivamo. Delujemo javno, tudi imena vodstva našega distrikta najdete na naši spletni strani. Naš imenik članov pa je interne narave in podvržen Zakonu o varstvu osebnih podatkov, zato vam ga ne moremo posredovati.

Stran postavil in vzdržuje Madbox