Letos smo izdali novo Brošuro Področje in akcije dobrodelnosti. Vabljeni k prebiranju: Brosura Lions dobrodelnost

V skladu z izpolnjevanjem našega poslanstva se Lionsi odzivamo na potrebe naše okolice. Organiziranost v klube po teritorialnem načelu, s člani iz lokalnega okolja, nam omogoča zaznavo ter prepoznavo resničnih problemov na lokalni ravni. Združevanje v cone, regije in distrikt nam nudi možnost pomoči, ki presega zmožnosti posameznega kluba. Mednarodna zveza Lions klubov nam nudi čvrsto oporo za skupno delovanje v vseh delih sveta. Smo največja svetovna dobrodelna nevladna organizacija prostovoljcev, delujemo v več delih sveta, kot katera koli druga. Vključevanje članov najrazličnejših izobrazb in poklicev nudi bazo znanja na vseh področjih, skoraj sto let delovanja prinaša pestre izkušnje, številna izobraževanja zagotavljajo prenos znanja in izkušenj na nove rodove naših članov, tako svojo pomoč lahko nudimo na zelo številnih področjih.

Za slepe in slabovidne

 • nakup Braillovih vrstic za slabovidne
 • nakup posebej prilagojene računalniške opreme za slabovidne
 • nakup naprav za branje za slabovidne
 • zbiranje in distribucija rabljenih korekcijskih očal tistim, ki si jih ne morejo kupiti, predvsem v manj razvite države
 • organizacija operacij sive mrene v manj razvitih državah
 • pomoč organizacijam za slepe in slabovidne pri njihovem delovanju
 • številni projekti za zvišanje kakovosti življenja slepih
 • vodenje slepih in slabovidnih na družabne dogodke

Pri drugih telesnih okvarah in prizadetostih

 • nakup zdravstvenih pripomočkov – npr: slušnih aparatov, invalidskih vozičkov, protez, terapevtskih postelj,…
 • sodelovanje z ustanovami, ki skrbijo za osebe s telesnimi prizadetostmi za izboljšanje bivanja njihovih varovancev – npr: nakup klimatskih naprav, pohištva in druge opreme

Pogosto se težave ljudi prepletajo na zdravstvenem in socialnem področju, zdravstveno prizadeti so tudi socialno ogroženi, socialna ogroženost neredko povzroča tudi zdravstvene težave.

 • pomoč pri nakupu zdravstvenih pripomočkov in zdravil za osebe, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja in si jih ne morejo kupiti
 • višanje kakovosti življenja prizadetih z nakupom naprav, ki presegajo normative zdravstvenega zavarovanja
 • pomoč pri preprečevanju in zdravljenju vseh oblik zasvojenosti

Zavedamo se, da so naslednje generacije temelj skupne bodočnosti, veliko akcij je posvečeno otrokom in mladostnikom.

 • pomoč otrokom in mladostnikom v stiskah
 • pomoč vrtcem in šolam
 • nudenje pomoči pri izobraževanju
 • višanje kakovosti življenja otrok iz socialno ogroženih družin, npr: omogočanje počitnic na morju, vodenje na kulturno umetniške dogodke, obiske muzejev in živalskih vrtov

Svojo skrb posvečamo tudi starejšim osebam.

 • pomoč pri odpravljanju socialnih težav starejših
 • višanje kakovosti bivanja v domovih za starejše
 • sodelovanje pri skrbi za onemogle na domu

Nemalokrat pomagamo pri razreševanju socialnih problemov skupnosti.

 • pomoč revnim pri nakupu osnovnih življenjskih potrebščin
 • pomoč družinam po požarih, poplavah, potresih ali drugih naravnih katastrofah

Stran postavil in vzdržuje Madbox