V Murski Soboti je v soboto, 11.12.021 potekalo Odprto državno prvenstvo v inkluzivnem judu, Odprto državno veteransko prvenstvo v judu ter Državno ekipno prvenstvu v judu. Na dogodku se je zbralo veliko inkluzivnih judoistov, veteranov in ekip iz celotne Slovenije in tujine. Kot soorganizatorji so sodelovali Pomurski Lions klubi, pomen dogodku pa je dvignil tudi obisk predsednika republike, Boruta Pahorja.

Slovenski judo klubi, ki so združeni v Judo zvezo Slovenije, že več kot 25 let skrbijo za otroke z motnjami avtističnega spektra, za žrtve raznoraznih zlorab in jih s pomočjo juda ponovno vključujejo v skupnosti ter jih pripravljajo na boljše življenje. V te aktivnosti so vključene osebe z Downovim sindromom, cerebralno paralizo, intelektualno in telesno ovirani ter osebe s težavami v duševnem zdravju. Evropska skupnost je zagotovila vadbeni program v okviru JZS.

Dogodku so se kot soorganizatorji pridružili tudi Lions klubi Pomurja (LK Murska Sobota, LK Lendava-Lendva, LK Gornja Radgona in LK Ljutomer). Dogodek je potekal z veliko dobre energije, jasnih sporočil in športnega utripa.

Dogodka se je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je ob obisku povedal:  »Hvaležen sem za povabilo na ta dogodek, ta praznik športa. Druženje z inkluzivnimi judoisti in veterani mi je vedno v veliko veselje. Zamisel o inkluzivnem judu, ki jo Judo zveza Slovenije razvija že več kot 25 let, je izrednega pomena za našo družbo, saj tudi najranljivejšim med nami omogoča privilegij športnega udejstvovanja. Omogoča vsem skupinam ne le druženje in sodelovanje, temveč tudi tekmovanje na najvišjem nivoju, obenem pa sožitje in vključevanje, k čemur kot družba tudi stremimo.«

Predsednik Judo zveze Slovenije Lovrencij Galuf: »Judo zveza Slovenije je v tem trenutku s svojim implementiranim modelom inkluzije vodilna slovenska inkluzivna športna organizacija. Ne v smislu panožne dominacije, temveč v smislu pozitivnih družbenih učinkov, ki jih vrača v družbo. Inkluzivni judo je pomemben sestavni del poslanstva juda in zavzemali se bomo za nadaljnji razvoj tega segmenta, saj se zavedamo odgovornosti in pomena vključevanja ranljivih skupin v športne sredine. Judo je namreč šport za vse generacije in za vse skupine, obenem pa je inkluzivni judo lahko lep primer dobre prakse ne le v Sloveniji, temveč tudi v evropskem merilu, kako v šport vključiti čim več ljudi.«

Predsednik Odbora za inkluzijo pri Judo zvezi Slovenije Darij Šömen: »Danes je na dogodku prisotna tudi zlata prekmurska generacija judo veteranov iz 80 let, katere del sem tudi sam. Vidim jo kot pomemben del slovenskega juda obenem pa sem zadovoljen, da smo z organiziranim dogodkom trojnega državnega prvenstva spet sporočili, da želi biti Judo zveza Slovenije nacionalna panožna športna zveza, kjer vadečih ne ločujemo, izločamo ali celo po nepotrebnem označujemo, ampak poskušamo za vsakega judoista poiskati pot največje osebne realizacije v skupnosti.”

Inkluzivni športni dogodki, kot je Festival juda za vse Jože Škraba, so socialno bogati, pripravljeni skupaj z lokalno skupnostjo, institucijami, društvi, umetniki ipd. Demonstrirajo povezanost, socialno vključenost ter medgeneracijsko sodelovanje in so odlično obiskani in toplo sprejeti med ljudmi v lokalnih skupnostih.

Kategorije: Novice

0 Komentarjev

Dodaj odgovor

Stran postavil in vzdržuje Madbox