V začetku oktobra se je slovenska delegacija z guvernerke Nadjo Pahor Bizjak udeležila Europa Foruma v Talinu. Estonski Lions so na največji Evropski zbor privabili preko 1.300 udeležencev iz Evrope, pa tudi iz bolj oddaljenih krajev. Štiriletni trud pri organizaciji se je estonskim lionom obrestoval, saj je bil dogodek vrhunsko organiziran. Ob vstopu v drugo stoletje delovanja naše organizacije so bile tudi teme naravnane v prihodnost. Poleg znane, pomagati slepim in slabovidnim, so bile predstavljene nove osrednje teme posvečene okolju, mladim in digitalizaciji. Konference so se udeležili najvišji predstavniki Lions Clubs International in delegacije evropskih distriktov. Poleg predavanj, delavnic in srečanj so potekale tudi aktivnosti v povezavi z mednarodno izmenjavo mladih in tabora mladih.

Na povabilu mednarodnega predsednika direktorja Walter Zermoser smo sodelovali v v panelu Peace Poster and global impact. Guvernerka Nadja Pahor Bizjak je navdušila s predstavitvijo natečaja Plakat miru v Sloveniji od začetkov do danes. V primerjavi z mednarodnimi standardi in kriteriji je naša udeležba na natečaju v Sloveniji zelo visoka, prav tako pa so tudi izjemni rezultati, ki jih naši udeleženci dosegajo.  Našim udeležencem natečaja se je kar trikrat uspelo uvrstiti med 23 svetovnih finalistov, kar je doslej uspelo le malo evropskim distriktom. »Na naše delo smo lahko zelo ponosni, « poudarja guvernerka in se ob tej priložnosti zahvaljuje vsem dosednjim pooblaščencev za Plakat miru za predano delo, klubskim koordiantorjem, mentorjem in seveda ustvarjalnosti naših šolarjev.

Estonci so se izkazali kot odlični gostitelji in po uradnem delu predstavili svoje mesto v najlepši luči. Guverenka je na Europa forumu navezala veliko novih stikov, spoznavala delovanje delovanje Lions v drugih distriktih, najlepše pa mi je bilo, ko je jo k njej pristopila mlada Rusinja Arina, ki se je letos udeležila letošnjega tabora mladih. V delegaciji je bil tudi viceguver Danilo Tomšič, ki je na Europa forumu spoznal veliko koristnih izmenjav izkušenj in dobrih praks z Lioni iz cele Europe. Izpostavil pa: »Spoznali smo, da so aktivnosti slovenskih Lions klubov visoko cenjene in dobili kopico idej, ki nam bodo pomagale še izboljšati naše dobrodelno delo.« Naj bo to motivacija za nadaljnje delo.

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox