SPREMLJANJE MEDIJEV, KLIPING D129

Izvajalec

Izvajalec klipinga za lionistično leto 2018_2019 je Agencija KLIPING d.o.o. 

https://www.kliping.si

Cilji klipinga

  · Ustvarjanje baze / arhiva za beleženje zgodovine slovenskega lionizma od decembra 2001 dalje

  · Spremljanje javne podobe naše organizacije in posameznih klubov

  · Sprotno in najhitrejše seznanjanje z dejavnostmi vseh klubov

  · Možnost vključevanja prispevkov iz medijev na spletne strani posameznih klubov (pozor: pazite na določila Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, legalna pot je opisana spodaj

  · Možnost izdelave kvantitativnih in kvalitativnih analiz javne podobe lionizma (naklonjenost medijev, novinarjev, način pisanja, različne statistične obdelave, ipd.)

Pravno obvestilo    

Kliping je namenjen informiranju članov Lions in Leo klubov Slovenije. Vsaka javna objava, razmnoževanje ali distribucija prispevkov iz medijev brez dovoljenja imetnikov avtorskih pravic (založba, izdajatelj, novinar, fotograf, …) je neposredna kršitev Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter tako kazniva. V kolikor je prispevek distribuirna iz tedenskih poročil klipinga, je to tudi kršitev pogodbe z družbo, ki izvaja kliping.

Pojasnila k poročilom

Pojasnilo o prispevkih v tedenskem poročilu, ki nimajo direktne povezave z D129

Ne gre za napako. Kriterij za uvrstitev prispevka v kliping je namreč nabor ključnih besed, gesel, brez vsebinske presoje. Vsebinske in vrednostne presoje namreč niso predmet pogodbe med naročnikom in izvajalecm klipinga. Uvrstitev v kliping je posledično avtomatizem, vedno je torej na voljo podatek v kakšnih kontekstih se pojavlja ime naše organizacije, tudi v smislu morebitnih škodljivih objav na katere se lahko posledično primerno odzovemo. 

Način spremljanja elektronskih medijev

Kliping spremlja vse pomembne slovenske medije, vendar ne v celoti. Pri manj pomembnih medijih (lokalne radijske postaje) so zajete le informativne oddaje, pri regionalnih tudi nekatere pomembnejše, le v nacionalnih medijih je zajeto skoraj vse. Posledično je mogoče, da kakšnega prispevka v poročilu klipingu ni, ker je bil objavljen v delu, ki ni predmet spremljanja agencije.  

Zgodovina Lions klipinga

Prvi Lions kliping je med člane prispel 23. decembra 2001. Pojavljanje v medijih je naraščalo, s tem se je širil tudi obseg spremljanja dejavnosti D129. V  prvem desetletju spremljanja je naročnik prejeli 524 tedenskih poročil, pregled klipinga je do takrat pregledovalo že okoli 700 članov Lions in Leo klubov. Ob desetletnici klipinga je bil oblikovan logotip.

Od leta 2014 dalje prejemamo kliping tedensko in je letno distribuiran v več kot 100.000 elektronskih sporočilih z informacijami o objavah o D129 v slovenskih medijih. 

Arhiv klipinga je urejen po koledarskih letih od leta 2001 dalje. Ogled arhiva je na voljo na dnu te strani.

Pojasnila

  · Arhiv za beleženje delovanja slovenskega lionizma je na voljo od decembra 2001 dalje

  · Arhiv zajema spremljanje javne podobe slovenskega lionizma in posameznih klubov članov D129

  · Arhiv je urejen po koledarskih in ne lionističnih letih.

  · Če ni bilo objav prispevkov naročnika tedensko poročilo ne obstaja. Število tedenskih poročil v posameznem letu je        posledično lahko manjše od števila tednov.

  · Starejša poročila so na voljo v Wordovih datotekah, kasnejša v PDF datotekah.

Stran postavil in vzdržuje Madbox