Srečanje predsednikov in delegatov klubov povezanih v Prvem italijansko-slovenskem odboru brez meja

Šestega marca 2024 so se na drugem sestanku v tem lionističnem letu na Frlanovi domačiji na Vogrskem srečali predsedniki in delegati klubov povezanih v Prvem italijansko-slovenskem odboru brez meja. Odboru, ki neprekinjeno deluje od ustanovitve leta 2009, so se letos pridružile tudi članice novoustanovljenega kluba Goriška. V odboru sedaj deluje 6 italijanskih in 7 slovenskih obmejnih klubov. Srečanja sta se udeležila tudi druga vice guvernerja obeh distriktov, Paolo Pacorig in Vlado Gobec ter člani LEO kluba Nova Gorica-Vogrsko. 

Poleg priprav na letno srečanje članov vseh klubov v aprilu so prisotni  izmenjali pobude za Lions aktivnosti v letu 2025, ko bosta sosednji mesti Nova Gorica in Gorica Evropski prestolnici kulture. 

Na mednarodno predsednico, dr. Pati Hill, ki se ta konec tedna nahaja na Mediteranski konferenci v Bologni, pa so naslovili apel, naj se LCI aktivneje in na vseh področjih vključi v prizadevanja za mir na svetu.

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox