LIONSI spodbujevalci in promotorji blaginje sredozemskih narodov

BOLOGNA, 7. – 10. MAREC 2024

Sredozemski solidarnostni observatorij  je obeležil 26. konferenco Lions klubov Sredozemlja v Bologni, ki je že od nekdaj mesto kulture, umetnosti, zgodovine in vzpostavljene solidarnosti.

Teme ki so bile obravnavane na konferenci, lahko povzamemo takole: “Lionsi promotorji blaginje narodov Sredozemlja”, ki se razumejo kot Lions članice in člani ter mlade članice in člani Leo klubov, saj #pomagamo skupaj za boljši svet, ki naj temelji na harmoniji in bratstvu narodov.

SOLIDARNOST MED NARODI

Sredozemska konferenca je bila vrhunec, ki nam bo omogočil sočasen dialog z najvišjimi institucionalnimi ravnmi našega združenja.

Sodelovali  so mednarodna predsednica dr. Patty Hill, trije podpredsedniki, predsednik Mednarodne fundacije (LCIF) Brian E. Sheehan in večina upravnega odbora, pa tudi nacionalne in mednarodne civilne institucije ter celotna Multidistrict 108 Italija, ki je pri organizacijo te skupščine izvedla zelo skrbno in odlično organizirano.

Če je res, da smo lioni  svetovni voditelji solidarnosti, je sredozemska konferenca v Bologni ključni trenutek za ponovno potrditev tega velikega načela in optimizacijo novih projektov, kot so povečanje pomoči za skupnosti in izboljšanje njihovih življenjskih pogojev.

Lioni iz držav, ki mejijo na Sredozemlje, imajo različne kulture, pripadajo različnim etničnim skupinam, imajo različne običaje, vendar jih združuje velika strast: solidarnost med narodi pod enotno zastavo Lions Clubs International.

Ta zelo dobrodošla skupnost uspeva ustvarjati življenjske in solidarnostne pogoje, porušiti geografske, politične, gospodarske in ideološke ovire, združiti delovanje moških in žensk v eno veliko skupnost pomoči, usmerjeno v blaginjo narodov.

Konference sta se udeležili guvernerka mag. Breda Pečovnik in ekonom distrikta Anica Kanalec.

  1. Mednarodna konferenca (.pdf)
Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox