Lions klub Vrhnika pomagal slepemu fantku Marcelu

Marcel ima 7 let in je učenec prvega razreda. V prvi triadi osnovnošolskega izobraževanja je poudarek na opismenjevanju, ki pri slepem otroku poteka preko brajeve pisave. Za zapisovanje uporablja brajev pisalni stroj in se uči branja s pomočjo gradiva, prilagojenega v brajico.

Da bo Marcelu lažje pri njegovem učenju, smo mu omogočili nov brajev pisalni stroj in komplet za učenje matematike, s katerim se lahko s pomočjo tipa uči o merskih enotah enica-desetica-stotica-tisočica ter zvenečo športno žogo.

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox