Lions Klub Idrija se dnevno v okviru svojih zmožnosti odziva na potrebe pomoči potrebnih, prvenstveno v lokalnem okolju. Tako so v sredo, 20.12.2023, v prostorih Osnovne šole Cerkno skupaj z učitelji in učenci Osnovne šole Cerkno pripravili javno praznično prireditev in sejem z božično-novoletnimi stojnicami, na katerih so tudi obiskovalci namenili svoje prostovoljne prispevke za res izjemne izdelke, ki so jih skrbno že več mesecev izdelovali učenci Osnovne šole Cerkno.

Vsa zbrana sredstva s strani Lions kluba Idrija in v lokalnem okolju med podjetji in posamezniki v znesku 5.000,00 EUR so na prireditvi svečano izročili Šolskemu skladu OŠ Cerkno. Končni znesek bo večji, saj donacije še prihajajo. Sredstva so namenjena pokrivanju različnih stroškov učencev šole, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin, del pa bo namenjen za nakup didaktičnih orodij, ki bodo obogatile in popestrile izvajanje učno vzgojnih aktivnosti na šoli.

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox