Vodstvo MOC je obiskalo razdelilnico hrane v Celju. Poleg župana Matije Kovača, podžupanov Saša Kundih in Sama Seničar, vodje oddelka za družbene dejavnosti dr. Bojan Cvelfar, sta se obiska, ki je bil delovne narave, udeležili tudi vodja CSD mag. Olga Bezenšek in strokovna sodelavka Romana Pipan. Dogodek je potekal v organizaciji SOCIO – Donirana hrana, ki izvaja projekt Donirana hrana v Celju in Lions klubov Celja. Vodi ga direktorica Suzi Kvas. To je bil prvi tovrstni obisk vodstva MOC doslej. Seznanili so jih z več kot desetletno zgodovino izvajanja projekta Donirana Hhrana v Celju ter aktualnim stanjem, podatki, težavami in potrebami za nadaljnje kvalitetno delo. S strani Zveze Lions klubov Slovenije sta bila prisotna PDG Lorena Hus, iz LK Celje Mozaik in pooblaščenec za Donirano hrano, član LK Celje Keleia.

V letu 2022 je bilo v 13 trgovinah zbranih in razdeljenih več kot 130 ton. Vsaj 10 ton hrane pa je bilo zbrane še drugih neposrednih donacij. Z zbrano hrano se pomaga popestriti in predvsem dopolniti obroke več kot 330 osebam. Ta mesec so v projekt vključili še eno trgovino v centru Celja. Sedaj v projektu sodeluje skupno 14 trgovin.

Vodstvu MOC so seznanili s problematiko vozil, ki so stara 12 in 15 let in je njihova zamenjava nujna ter s kadrovskimi težavami. Težave zaposlenih preko javnih del želijo rešiti z rednimi zaposlitvami.

Na CSD bodo v prihodnje temeljiteje pregledali upravičenost prejemnikov. Ugotavljajo namreč, da je veliko prejemnikov, ki pomoč prejemajo več kot leto ali celo dve leti. Nekateri so na osnovi tega mnenja, da je tovrstna pomoč obveznost organizacije delilnice hrane.

  • Matija Kovač župan
  • Saša Kundih in Samo Seničar podžupana Dr Bojan Cvelfer vodja odd družbene dejavnosti
  • Suzi Kvas direktorica JZ Socio
  • Romana Pipan strokovna sodelavka JZ SOCIO
  • Mag Olga Bezenšek Kalić dir CSD
  • Nataša Omladič Ograjenšek, pomočnica direktorice
  • Lorena Hus PDG lk Celje Mozaik
  • Zdene Podlesnik pooblaščenec za DH lk Celje Keleia
Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox