Deeds, No words.

»Changing the World / Spreminjanje sveta« je vodilo letošnje mednarodne predsednice dr. Patti Hill. Dala nam je možnost, da izvajamo tiste načrte, v katere verjamemo. V njenem osebnem spoštovanju razlik med lioni po svetu nas ta slogan vodi do visokih, tudi zelo raznolikih dosežkov v našem humanitarnem poslanstvu. Čutimo njeno zaupanje, da bomo znali uspeti tudi pri dozdevno neuresničljivih nalogah in da bomo s svojimi zastavljenimi cilji v dobrodelnosti spremenili svet na bolje. Delujmo v dobrobit nas vseh.

Pomagati vsem tistim, ki nas potrebujejo, je cilj, ki ga združeni v Lions klubih prostovoljno udejanjamo, zato naj slehernemu med vami izrečem velik HVALA. Kot je rekel Mahatma Ghandi: »V življenju stori človek resnično dobrega le toliko, kolikor stori dobrega za druge …«; naj nas odsev njegovih besed spremlja na vsakem koraku.

Slogan guvernerke mag. Brede Pečovnik za leto 2023-2024 je »Pravi pomen besed so dejanja«, zato z dejanji dobrodelnosti pokažimo, kdo smo in kaj zmoremo. Naj nas ne zavedejo premnogokrat izrečene besede, ki jim
ne sledijo dejanja – človekoljubna dejanja.

Lionsi smo poklicani k dobrodelnosti, povezovanju, združevanju, druženju in pravemu prijateljstvu. Lionsi smo srčni, veseli in dobri ljudje in naj se te lastnosti zakoreninijo v vse pore našega načina življenja. Dajati drugim
nas plemeniti, bogati in opogumlja, da živimo tudi za tiste, ki nas resnično potrebujejo.

Lionizem sta tudi druženje in prijateljstvo, zato se bomo v tem mandatnem obdobju veliko družili, veselili, izobraževali in udejanjali dobrodelnost. Vsak od vas lahko prispeva delček k zastavljenim ciljem, tako na ravni članstva, kluba, distrikta kot mednarodne zveze, s pozitivno energijo, dobro voljo, nasmehom. Naj bo nasmeh vodilo: kjerkoli bomo in karkoli bomo udejanjali, ga podarimo vsakomur, pa če je še tako težko in hudo.

Kategorije: NoviceSlider

Stran postavil in vzdržuje Madbox