BESEDA GUVERNERKE

Dr. Patti Hill (Kanada), mednarodna predsednica 2023–2024
»Changing the World – Spreminjanje sveta«

Spoštovani lionke, lioni in leoti, dragi prijatelji!

Z velikim spoštovanjem in ponosom prevzemam vodenje Zveze Lions klubov Slovenije v mandatnem obdobju 2023/24 ter se vam še enkrat zahvaljujem za zaupanje, ki ste mi ga izkazali z izvolitvijo. Zavedam se odgovornosti in dela, ki sta pred menoj, ob tem naj poudarim, da sem enaka med enakimi.

Pred nami je novo mandatno obdobje humanitarnega delovanja in verjamem, da ga bomo s skupnimi močmi izpeljali učinkovito, predvsem pa v korist tistih, za katere delujemo in nas potrebujejo.

Z vašo aktivnostjo in podporo bomo uresničili tiste naloge, ki bodo krepile našo skupnost, pomagale odpravljati različne težave v posameznih klubih, da bi omogočali dobro počutje članov in dosegli zavidljive uspehe pri humanitarnem delovanju in osebnem razvoju posameznika.

»Changing the World / Spreminjanje sveta« je vodilo letošnje mednarodne predsednice. Dala nam je možnost, da izvajamo tiste načrte, v katere verjamemo. V njenem osebnem spoštovanju razlik med lioni po svetu nas ta slogan vodi do visokih, tudi zelo raznolikih dosežkov v našem humanitarnem poslanstvu. Čutimo njeno zaupanje, da bomo znali uspeti tudi pri dozdevno neuresničljivih nalogah in da bomo s svojimi zastavljenimi cilji v dobrodelnosti spremenili svet na bolje. Delujmo v dobrobit nas vseh.

Pomagati vsem tistim, ki nas potrebujejo, je cilj, ki ga združeni v Lions klubih prostovoljno udejanjamo, zato naj slehernemu med vami izrečem velik HVALA.

Kot je rekel Mahatma Ghandi: »V življenju stori človek resnično dobrega le toliko, kolikor stori dobrega za druge …«; naj nas odsev njegovih besed spremlja na vsakem koraku.

Moj letošnji slogan je »Pravi pomen besed so dejanja«, zato z dejanji dobrodelnosti pokažimo, kdo smo in kaj zmoremo. Naj nas ne zavedejo premnogokrat izrečene besede, ki jim ne sledijo dejanja – človekoljubna dejanja.

Lionsi smo poklicani k dobrodelnosti, povezovanju, združevanju, druženju in pravemu prijateljstvu. Lionsi smo srčni, veseli in dobri ljudje in naj se te lastnosti zakoreninijo v vse pore našega načina življenja. Dajati drugim nas plemeniti, bogati in opogumlja, da živimo tudi za tiste, ki nas resnično potrebujejo.

Lionizem sta tudi druženje in prijateljstvo, zato se bomo v tem mandatnem obdobju veliko družili, veselili, izobraževali in udejanjali dobrodelnost. Vsak od vas lahko prispeva delček k zastavljenim ciljem, tako na ravni članstva, kluba, distrikta kot mednarodne zveze, s pozitivno energijo, dobro voljo, nasmehom. Naj bo nasmeh vodilo: kjerkoli bomo in karkoli bomo udejanjali, ga podarimo vsakomur, pa če je še tako težko in hudo.

Na Brdu pri Kranju smo sprejeli Strategijo in cilje Zveze Lions klubov za obdobje od leta 2023 do 2028; delovali bomo v duhu sprejetih sklepov ter sledili štirim strateškim ciljem:

 1. IZBOLJŠATI ZADOVOLJSTVO ČLANOV IN SE ODPRETI NAVZVEN

Razvoj vodstev, dobrodelnost in razvoj članstva ostajajo zaveza naše organizacije tudi v prihodnje. Osredinili se bomo na pomlajevanje klubov z novimi člani, z ustanovitvijo novih klubov, znova bomo močneje motivirali člane s prijateljskimi druženji in privlačnimi storitvami ter se potrudili, da se boste v klubih dobro počutili, kajti to bo merilnik uspešnosti delovanja. Uvedli bomo nove oblike klubskih podružnic t. i. »Branch club« za manjše skupine članov (od 5 naprej). Samostojnost podružnice pri humanitarnem delu je prava spodbuda za uspešne povezave ljudi v manjših lokalnih skupnostih. Cilj je, da vsak klub v distriktu sprejme vsaj enega novega člana tekom mandatnega obdobja. Dokažimo, da verjamemo v naše poslanstvo »POMAGAMO«.

 1. POVEČATI DOBRODELNOST NA VSEH ZASTAVLJENIH PODROČJIH

Delovali bomo v okviru petih stebrov dobrodelnosti, ki jih povzemamo po Lions Internacional, in tudi na vseh drugih področjih, kjer nas bodo potrebovali, kajti potrebe po delovanju v dobrodelnosti se prepletajo na različnih ravneh.

 • Ranljive skupine – slepi in slabovidni, gluhi, naglušni, gluho-slepi in druge skupine.
 • Socialno področje – zmanjševanje lakote – projekt donirana hrana, druženje v akciji Tečem, da pomagam, Plakat miru, pomoč ljudem v stiski, brezdomci.
 • Mladi, starejši, medgeneracijsko sodelovanje – izmenjava in tabor mladih, preventiva zlorab drog – Lions quest, programi socialnega učenja in vključevanja mladih v okolje, prehranjevanje mladih, skrb za starostnike, paliativna oskrba.
 • Zdravstvo – diabetes, rak pri otrocih, srčni zastoj, krvodajalska akcija in pregled oči.
 • Okolje – področje, ki mu posvečamo vedno več pozornosti, ko poskušamo naravo ohraniti za zanamce, varovanje voda, zraka, podnebne spremembe, ločevanje odpadkov; v novembru, na dan lionizma v Sloveniji, bomo pogozdovali na krasu.
 • Doniranje za fondacijo LCIF, tako posameznikov kot klubov, ki nam je v pomoč pri naravnih nesrečah in je eden izmed pogojev za pridobitev priznanja »odličnost kluba«.
 • Novi glasovi (New voices) – izvedli bomo konferenco s tematiko žensk v lionizmu in pripravili atraktivno zgodbo o dobrodelnosti.
 • Na ravni distrikta bomo izvajali skupna naročila servisnih storitev iz tujine ali doma za potrebe vseh klubov prek na novo uvedenega ekonoma v distriktu.
 1. PREOBLIKOVATI JAVNO MNENJE IN POVEČATI PREPOZNAVNOST LIONIZMA

To pomeni nameniti veliko pozornost komuniciranju v vseh oblikah: znotraj klubov med člani, med klubi, cono in distriktom, med distriktom in vsemi člani in zunanjimi javnostmi ter nadaljevati tvorno sodelovanje z Leo klubi. Posebna pozornost bo namenjena soustvarjanju delovanja Leo klubov. Povezujmo se z Lions znotraj in zunaj distrikta ter med distrikti in spoznavajmo kulturo posameznika.

Komunikacija z javnostjo je pomemben element naše prepoznavnosti v zunanjem svetu prek spletne strani in družbenih omrežij. Poseben pomen ima posamezni član zveze, ki s svojimi dejanji in verbalno komunikacijo predstavlja vzoren zgled v lionizmu.

Mednarodno sodelovanje bo imelo posebno mesto z željo, da se povežemo še s katerim distriktom. Člani se bomo udeležili Foruma Europa v Celovcu, kjer bo tudi srečanje Alpske Lions kooperacije (ALC združuje ta čas 9 distriktov iz Italije, Švice, Avstrije in Bavarske povezave), Mediteranske konference in Lions regate hrvaškega distrikta.

Lions klubi po Sloveniji, ki nas družijo naše poslanstvo, vizija, cilji in etična načela, vlagamo za izpolnjevanje svojega poslanstva izjemno veliko prostovoljnega časa, energije in denarja. Pripadamo različnim generacijam, okoljem in kulturam. Ta različnost pa ni ovira, temveč je naša prednost. Vseh nas je prek 1.400.

 1. IZOBRAŽEVANJE NA VSEH RAVNEH IN ZASLEDOVANJE ODLIČNOSTI NA RAVNI KLUBA IN DISTRIKTA

Pozorni bomo na izobraževanja tako novih članov kot aktualnih in bodočih vodij, ki bodo namenjena izboljševanju vodstvenih veščin in spoznavanju organizacije. Izvedli bomo izobraževanja in delavnice za podpredsednike, tajnike, zakladnike, nove člane, conske predsednike, za aktualne in bodoče vodje ter organizirali predsedniško konferenco. Na mednarodni ravni se bodo člani udeležili izobraževanja za bodoče vodje ELLI, usposabljanje za prvega viceguvernerja in guvernerja.

Bodimo najboljši klub in najboljši distrikt. Po vzoru mednarodne zveze bomo sledili delovanju vsakega kluba tako v humanitarnih projektih kot članstvu in za odličnost kluba predlagali predsednike za The Club Excellence Award. Enako bomo delovali na ravni zveze in izvajali evalvacijo delovanja distrikta ter pravočasno poročali o delovanju v aplikacijo MyLion.

Verjamem v vas in vem, da nam bo skupaj in zaradi vsakega posameznika uspelo pustiti sled v dobrodelnosti. Ob dejanjih, ki jih nesebično izvajate, vas želim v mandatu 2023/24 osebno spoznati, vam pogledati v oči, stisniti roko ter podariti objem.

PRAVI POMEN BESED SO DEJANJA – Deeds, No words.

Mag. Breda Pečovnik, Guvernerka Distrikta 129, Slovenija 2023–2024

We serve – Pomagamo

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox