Predsednik vlade dr. Robert Golob je 21.8.2023 na delovno srečanje povabil predstavnike večjih humanitarnih organizacij. Srečanja se je udeležila tudi guvernerka  Zveze Lions klubov Slovenije, mag. Breda Pečovnik.

Beseda je tekla o ukrepih pomoči za prizadete v vodni ujmi, medsebojnem sodelovanju in razdeljevanju finančne pomoči ter o aktivnostih na terenu.

Predstavniki vlade so predstavnikom humanitarnih organizacij predstavili načrtovane aktivnosti in ukrepe za pomoč prizadetim v poplavah. V pripravi je interventni zakon, ki med drugim predvideva tudi razdelitev finančnih sredstev vsem, ki so v poplavah utrpeli resno škodo, ne glede na njihov socialni status.

Dogovorili so se, da se trenutna humanitarna pomoč, ki jo delijo humanitarne organizacije, ne izključuje s finančno pomočjo, ki jo bodo ljudje dobili pri Rdečem križu in Karitasu.

Po koncu intervencijskega obdobja bo vlada pripravila predlog zakona o obnovi, ki bo naslovil sanacijo posledic poplav in oblikovanje odpornejšega sistema, da bo Slovenija v prihodnje bolje pripravljena na tovrstne naravne nesreče.

Na delovnem srečanju so se udeleženci dotaknili tudi psihosocialnih stisk starejših, stanovanjske problematike ter vprašanj o začetku  novega šolskega leta v poplavljenih krajih.

Predsednik vlade dr. Robert Golob s predstavniki humanitarnih organizacij – Avtor: Bor Slana – STA

Vloge za pomoč je potrebno oddati do 28.8.2023

Pristojni vse oškodovance prosijo, da svoje vloge za pomoč oddajo na pristojno občino, lokalno izpostavo Slovenske Karitas, Rdečega križa in EHO Podpornice,  najkasneje do 28. avgusta 2023.

Vlogo lahko oddate osebno ali po pošti. Vsak posamezni upravičenec bo prejel pomoč na podlagi sklepa ene od omenjenih organizacij, pri čemer se upoštevajo tudi že prejeta sredstva iz naslova dobrodelnih organizacij.

Višina dodeljenih sredstev ne sme presegati vrednosti ocenjene škode, v kolikor je ta znana. V primeru, da bo vsota višine odobrenih sredstev presegala razpoložljiv znesek javnih sredstev iz vladnega sklepa, bo dodelitev sredstev ustrezno prilagojena. Prav tako pa se bo v primeru neuporabljenih javnih sredstev povečala odobrena višina pomoči za prvo in drugo škodno stopnjo.

Obrazci za oddajo vloge za pomoč:

 Vir:  Predsednik Vlade Republike Slovenije

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox