Zgodbe pišemo ljudje je po mnenju prejšnje guvernerke Nadje Pahor Bizjak vodilo našega slovenskega lionizma, ki je v soboto, 12. septembra 2020, v Cankarjevem domu v Ljubljani ob seji kabineta obeležil 30 let obstoja. Guverner Danilo Tomšič je imenoval in predstavil nov kabinet, ki bo letos sledil 4 ključnim prioritetnim področjem: članstvu, pomoči, komuniciranju in organizacijski odličnosti in vodenju.

Prejšnja guvernerka Nadja Pahor Bizjak je predstavila svoje uspešno leto, za katero so ji člani kabineta stoje zaploskali.

Najbolj aktivni slovenski lioni, ki so si prislužili najvišja mednarodna priznanja mednarodnega predsednika za dolgoletno delo in vidne dosežke v lionizma:

 • Zdenko Podlesnik, pooblaščenec za projekt Donirana hrana
 • Maja Krušič Šega, pooblaščenka za odnose z javnostmi in New Voices
 • Danilo Tomšič, guverner Lions Slovenija
 • Darja Delavec, prejšnja pooblaščenka Plakat miru
 • Radovan Pušnar, viceguverner Lions Slovenija
 • Petra Zlatoper, conska predsednica

Posebna mednarodna priznanja so prejeli:

 • Miro Brumat je prejel medaljo mednarodnega predsednika za podpis sporazuma o Antarktiki
 • Lorena Hus, GLT koordinator je prejela najvišje mednarodno priznanje za področje vodenja
 • Aleš Podrekar, GMT koordinator je prejel priznanje za področje članstva
 • Breda Pečovnik, GST koordinator je prejel priznanje za področje pomoči
 • Mateja Hochstater, zahvalo mednarodnega predsednika in GAT skupine za delo v GAT skupini

Nadja Pahor Bizjak je izpostavila je najbolj pomembne premike prejšnjega leta. Postali smo mednarodno prepoznavni, kar nam je ob obisku izpostavila prva mednarodna predsednica Gudrung Ingverdottir,  mediji so o nas izjemno dobro poročali, našo notranjo in zunanjo komunikacijo smo dvignili na nov povsem nov nivo. Projekt Donirana hrana se je nadgradil tako po obsegu kot kakovosti in podpori samega projekta. Sedaj ne govorimo samo o številu trgovin in krajev, ampak tudi o razdeljevanju oblačil. Projekt Lions za zgodnjo obravnavo odlično poteka in daje rezultate. Začeli smo sodelovati v Last Aid začeli sodelovati. V času korone smo se hitro organizirali in učinkovito odzvali na potrebe družbe. Naslovili smo problem staranja, ki ostaja družben izziv, izpostavili smo medgeneracijsko sodelovanje.

V naslednjem letu bomo nadaljevali uspešno delo in ga poskušali nadgrajevati z novimi aktivnostmi in dobrodelnimi akcijami. Cilj guvernerja je ena nova akcija v vsakem klubu, ki bo odgovorila na potrebe v lokalnem okolju.

Ob koncu seje kabineta je sledila zdravica 30 letnici, ki jo bomo v tem letu na različne načine obeleževali v tem letu.

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox