V letu 2020-2021 je mednarodni predsednik Lions Clubs International dr. Jung-Jul Choi. To je njegov drugi mandat na čelu največje prostovoljne globalne dobrodelne organizacije, saj zaradi pandemije ni bilo mogoče izvesti mednarodne konvencije in je bil mandat podaljšan vsem mednarodnim funkcionarjem.

Dr. Jung-Jul Choi v vseh svojih komunikacijah in pogovorih z distriktnimi guvernerji poudarja pomen varnega dela vseh svetovnih Lions klubov: “V času velikih potreb je potrebno skupno prizadevanje vseh nas, združenih v prijaznosti in raznolikosti, da dosežemo naše poslanstvo – pomagati v dobro vseh. Več dobrega lahko dosežemo le tako, da se združimo in enotno služimo. V časih, ko je fizična razdalja postal nov način življenja, je ključnega pomena, da lionke in lioni najdemo nove načine povezovanja, tako med seboj kot z našimi skupnostmi. Lions imamo enkratno sposobnost povezovanja s podobno mislečimi prostovoljci. Izkoristimo jo za to, da pomagamo na varen način! Izzivi, s katerimi smo se srečali v lanskem letu, nas vodijo k iskanju novih in inovativnih poti za krepitev organizacije in podporo Lions klubom pri njihovem delu v dobro lokalnih skupnosti in globalnih ciljev. A ob vsem tem sta najpomembnejša varnost in zdravje članstva ter klubov.”

Mednarodni predsednik je programske usmeritve povzel v 4 točkah:

Na globalnih Lions področjih dobrodelnosti delujemo z zadovoljevanjem lokalnih potreb. V v lokalnih okoljih pomagamo/služimo tam, kjer pomoč doseže največ ljudi.

Podpiramo našo globalno dobrodelno fundacijo – LCIF skozi podporo kampanji 100. Zato, da fundacija povsod po svetu lahko podpira delovanje Lions klubov ter omogoči pomoč / služenje, v zadnjega pol leta posebej intenzivno pri odpravi posledic pandemije Covid-19.

Sodbujamo Lions prijaznost z deljenjem zgodb o dobrih delih. S tem druge motiviramo k dobrim dejanjem in pridobivamo nove prostovoljce.

Lions klubom omogočamo, da delujejo in pomagajo varno. Srečanja so lahko tudi na daljavo, pomoč na nove načine. Vzdržujemo kondicijo klubov, da se bomo po koncu epidemije še bolj energično vrnili na ustaljene načine delovanja.

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox