Slovenske lionke in lioni prispevamo k doseganju globalnega cilja pomoči.

Naša mednarodna organizacija, Lions Clubs International, je ob praznovanju 100-letnice sprejela strateški program “LCI Forward”. Z njim je ob počastitvi preteklih 100 let uspehov začrtala pot naprej in si postavila ambiciozen cilj: v petih letih potrojiti število oseb, ki jih Lioni pomagamo. Cilj je vsako leto pomagati vsaj 200 milijonom ljudi po vsem svetu.

V letu 2019-20 je bil ta cilj krepko presežem: pomagali smo več kot 275 pomoči potrebnim na vseh kontinentih sveta. Predstavitev si lahko preberemo v spletnem obvestilu na https://www.lionsclubs.org/en/blog/Celebrating-Our-Past-Success-with-a-Vision-for-the-Future.

K doseganju globalnega cilja smo pomagali tudi slovenske lionke in lioni. Glede na statistiko, sešteto iz vaših poročil o aktivnosti v MyLion, smo pomagali slabim 35.000 ljudem. Večini med njimi, okrog 40 % na globalnem dobrodelnem področju lajšanja lakote, kjer se kažejo množični učinki projekta Donirana hrana. Izmed globalnih področjih dobrodelnosti veliko pomagamo na področju preprečevanja sladkorne bolezni (9 %), slepim in slabovidnim (5 %) ter za varovanje okolja (4%). Vsa ostala pomoč je iz področjih, ki niso umeščena med globalne prioritete, a mogoče še bolj dobrodošla v lokalnih okoljih: lajšanje socialnih stisk, skrb za mlade in starejše ter drugo.

Na tem mestu se zahvaljujemo vsem Lions prostovoljkam in prostovoljcem za nesebično pomoč, ki jo dnevno nudite ljudem v stiski. Ter na drugi strani zahvala vsem, ki o učinkih pomoči poročate v MyLion, Brez ažurnih poročil ne bi mogli vedeti, kdaj je globalni cilj dosežen, niti se ne bi videlo, kakšen je prispevek Lions Slovenija. Zato velja spodbuda vsem tajnikom in koordinatorjem dobrodelnosti, da aktivnosti sproti poročate v MyLion.

Pomogamo – We Serve

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox