V soboto smo uspešno izpeljali redni letni Zbor članstva Distrikta 129 Slovenija. Prvič v naši 30-letni zgodovini smo se virtualno sestali. 150 delegatov, članov kabineta guverneke in posvetovalnega sveta je stoje zaploskalo izjemno uspešnemu mandatu naše guvernerke Nadje Pahor Bizjak.

V predstavitvi letošnjega poročila o delu je predstavila vse presežke letošnjega mandata, ki jih je bilo izjemno veliko. Mandt, ki je odmeval v mediji in dvignil našo organizacijo na novo raven prepoznavnosti in ugleda. Kar potrujejo številne objave: Prispevek o lionsih na POPTV 24 ur..

Se zahvalila vsem 59 Lions klubom za dobrodelne aktivnosti in sodelovanje ter  izrazila upanje, da se naslednjič srečamo osebno. Lions klubi pa so vsi v en glas: “Draga guvernerka, hvala za izjemo uspešno vodenje naše organizacije. Bila si guvernerka s posluhom za ljudi. Kar so prepoznali tudi mediji: prispevek na TV Slovenija

Na letnem zboru je bilo prisotnih 131 delegatov iz 47 Lions klubov, ki je za bodoče vodstvo izglasovalo:

Guverner Danilo Tomšič

1. vice guverner Nino Maletić,

2. vice guverner Radovan Pušnar.

Novemu vodstvo želimo uspešen prihajajoči mandat dobrodelnosti v stilu lionizma. Verjamemo, da nas bodo vodili v skladu z lionističnimi načeli.

Izvoljen guverner je že napovedal dva pomembna datuma:

12. september 2020 bo slavnostna akademija ob 30-letnici Lions Slovenija in seja kabineta guvernerja s predsednicami in predsedniki Lions klubov ter

10. oktober 2020 Dan lionizma za celotno članstvo.

Oba datuma si že sedaj označite v vaših rokovnikih z lions barvami.

Distrikt 129 Slovenija šteje 59 Lions klubov, ki vsako leto izvolijo novo vodstvo za mandat 1 leta. Delujejo po načelih lionizma, ki odražajo naše osnovno poslanstvo POMAGATI.

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox