Slavko Stošički, PDG, izjemen Lion

Nevidno je postalo vidno, bi lahko zapisal ob sedanjih dogodkih, v katerih je neviden virus povzročil toliko vidnih sprememb. Čeprav se virus ne prehranjuje, ne diha in se ne premika sam, je s svojo prisotnostjo ogrozil človeštvo. Postal je tako popularen, da se z njim ukvarjajo zdravniki, politiki, ekonomisti, gospodarstveniki, analitiki, fiziki, raziskovalci in masovno tudi prebivalci tega sveta. Kot Lion sem se ob izbruhu pandemije vprašal, kaj lahko storim in kako lahko pomagam v teh nastalih razmerah. Ker me vse življenje spremlja raziskovalno delo, iskanje rešitev in snovanje le teh, sem se odločil, da spremljam in analiziram razvoj pojava virusa COVID-19.

Svoje delo sem zasnoval na do tedaj znanih strokovnih virih, proučil razvoj dogodkov v pokrajini Hubei na Kitajskem, spremljal številno literaturo in članke, ki so nastajali po svetu, izdelal lasten primerljiv model napovedi za Slovenijo ter kritično presojal in obveščal o dogajanjih v Sloveniji. Ob tem naj poudarim, da sem problem virusa in vsega kar je in še vedno ob njem nastaja, obravnaval brez političnih opredelitev in pojavov. Moje delo je temeljilo izključno na načelu, ki ga Lioni poznamo in spoštujemo: »Razprava o vsem kar je v splošno korist brez političnih, verskih ali katerih koli drugih opredelitev.«

V Sloveniji smo se epidemije lotevali s postopnimi ukrepi, ki pa so si sledili v relativno kratkih časovnih intervalih. Medtem, ko so v Italiji in Španiji še potekala združevanja na nogometnih in kulturnih prireditvah, smo v Sloveniji že omejili združevanje ljudi na kulturnih dogodkih. Temu so v februarju sledila redna priporočila strokovne javnosti in vlade ter se v prvi polovici marca zaključila z uvedbo ukrepov, med katerimi je imel največji vpliv na ljudi, ukrep socialne distance ter vzporedno s tem zaprtje šol, univerz, javnega prevoza, itd.

Ob tem navajam, da smo ukrepe, glede na druge evropske države, uvajali smiselno in relativno hitro. Na osnovi opravljenih primerjalnih modelov in analiz je bilo moč ugotoviti, da pomembna iztočnica za določanje razvoja epidemije za Slovenijo datum 5. marec, ko smo zabeležili prvi večji porast obolelih in za Kitajsko 20. januar. Ob ugotovitvi, da je Slovenija uvedla ukrepe  z 11 dnevnim zamikom (glede na isto izhodišče D=0 na Kitajskem) ter ob upoštevanju številnih izenačevalnih faktorjev (populacija, geografske, kulturne, bivalne, delovne in sistemske značilnosti itd) sem ugotovil, da bo Slovenija dosegla vrh epidemije 10.04.2020 ob izpolnjevanju določenih predpostavk, ki so temeljile na do tedaj znanih podatkih časovne vrste. Vsa nadaljnja dogajanja v Sloveniji so sledila temu modelu in ob osveževanju podatkov tudi napovedim. 10 aprila je na tiskovni konferenci vlade članica strokovne ekipe vlade dr.  Bojana Beovič sporočila, da smo dosegli vrh epidemije.

Slovenija je kot navedeno uvedla ukrep socialnega distanciranja relativno hitro in bila pri tem ob odgovornem ravnanju državljanov izjemno uspešna. Dejstvo je, da so bile prve napovedi strokovne javnosti (slovenskih epidemiologov in infektologov), da bomo imeli na višku epidemije 1.450 ljudi na intenzivni negi, kar sem izpodbijal z lastno ugotovljenimi modeli, ki so nakazovali število 254 obolelih. K sreči se niti eden niti drugi scenarij po zaslugi spoštovanja ukrepov in veliki samozaščiti državljanov ni uresničil.  Zato niso argumentirane izjave vlade, da smo z ukrepi zamujali in da socialna distanca ni dala dovolj dobrih rezultatov. Vlada je zato uvedla dodaten ukrep omejevanja gibanja v okviru občin, kar je temeljilo na neosnovanih, izkrivljenih ter prirejenih informacijah o združevanju ljudi v turističnih krajih. Zaradi odgovornega ravnanja občanov oz. državljanov do trenutka uvedbe omejevanja v občine me pri razumni presoji moti, da smo uvedli tako drastične omejitve gibanja državljanov, čeprav za to ni bilo tehtnih in dokazljivih argumentov. Dokaz nerazumnega omejevanja se kaže tudi v istočasno uvedenih izjemah in nesistematičnosti dela s strani represivnega organa. To še posebej, ker številke in stanje razmer kaže, da smo bili in smo lahko zelo zadovoljni z doseženim. Dejstva govorijo, da smo ohranili zdravstveno vzdržni sistem, kjer nam je uspelo znižati eksponentno rast obolelih. Dosegli smo sploščenost krivulje rasti obolelih. Pri tem gre poudariti tudi odgovorno samozaščitno obnašanje državljanov, saj kot kažejo analize predstavljajo polovico testiranih oseb oz. uradno obolelih osebe v domovih ostarelih in negovalno ter zdravstveno osebje. Nedvomno gre pri obravnavi slednjih za odklon na katerega državljani nismo imeli vpliva. Vpliv pa je imela izključno država, ki bi morala zagotavljati zadovoljivo število ustreznih zaščitnih sredstev. Kot pa vemo, je prav pri teh prihajalo tudi do nerazumnih zapletov pri nabavah. Pustimo ob strani organizacijske in strokovne zaplete, ki niso v domeni državljanov. Bolj pomembno je, da se epidemija umirja in da je pred nami upadanje števila obolelih. Soočenje z epidemijo virusa COVID-19 je bilo za vse nas stresno, vendar smo ob doseženih rezultatih umiritve rasti števila obolelih lahko zadovoljni. Kot kažejo gibanja se bo število okuženih v prihodnjih tednih umirjala in postopno zmanjševala. To je signal, da z vso odgovornostjo začnemo opravljati tudi svoje delovne obveznosti. Kot je napovedano bomo še naprej sproščali uvedene ukrepe. Vzpostaviti bo potrebno nove poslovne povezave in obnoviti dosedanje. Ne glede na doseženo pa bo v prihodnje še vedno prioriteta skrb za  samozaščito. Navadili smo se nošenja obraznih mask, spoštujemo pravila distanciranja, obiskovanja trgovin in v zavest nam je prodrlo dejstvo kako virus deluje. To bomo v prihodnosti še vedno potrebovali, saj lahko pričakujemo ponovitev prisotnosti virusa COVID-19. Ponovitev bo zaradi sedanjih izkušenj nedvomno milejša. Žal bomo morali biti pripravljeni, da nas bo ponovni val dosegel v jeseni. Na podlagi informacij iz dežel, kjer so virus omejili vidimo, da se je ta ponovno pojavil kasneje. Gre za dejstvo, da se potem, ko država sprosti ukrepe (v okolju pa so še osebe z virusem) ponovno vzpostavi dinamika prenosa virusa. Zato bomo z virusem živeli še naprej, pri čemer moramo vedeti, da bomo ob tem deležni sproščanja ukrepov vlade in vzpostavljanju normalnega stanja življenja ter v primeru ponovnega povečanja na novo okuženih (drugi val) ponovnih ukrepov in ponovnega socialnega distanciranja. Takšno stanje pa bo trajalo vse dotlej dokler ne bo prekuženost prebivalstva in/ali cepljenje dalo trajnega rezultata. Ob vsem tem pa se in se bodo pojavljala številna vprašanja povezana z demokratičnimi pravicami in človekovimi pravicami. Prav zato še nismo rekli vsega glede postopkov sprejemanja ukrepov, delovanja hrama demokracije, represivnih ukrepov pod krinko javnega zdravja, aplikacij nadzora, kvantne tetovaže in človekovih pravic.

Slavko Stošicki

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox