Podelili smo še drugo pošiljko zapčitnih mask, ki smo jih kupili v okviru donacije mednarodne donacije Lions fundacije.

10.000 zaščitnih mask smo podarili: Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah, Domu počitka Metlika, Domu starejših občanov Predvor, VDC Kranj, Domu starejših občanov Ljutomer, Domu upokojencev  Danice Vogrinec Maribor, Domu starejših občanov Horjul, Pobiranje Donirana hrana Vrhnika, Pobiranje Donirana hrana.

Bravo aktivna krizna skupina na distriktu, izpostavljamo tri: Igor Bordon, Aleš Lipnik in Nelson Šorgo, ki so se zaslužni za izjemno hitro in učinkovito pomoč!

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox