SPOROČILO naše guvernerke Nadje Pahor Bizjak:

Previdnost je mati modrosti, pravi star rek. So stvari, na pojav katerih nimamo vpliva. To se nam sedaj dogaja s pojavom korona virusa. Zato vas pozivam, da na razvoj dogodkov vplivamo z odgovornim in preventivnim delovanjem. Tudi tu velja, da vsak med nami lahko naredi nekaj, s skupnimi močmi pa veliko več. Ukrepi na osebni ravni so znani, ukrepi na državni ravni se spreminjajo in smo jih dolžni spoštovati. Vse člane in klube pozivam, da se obnašamo družbeno odgovorno in premišljeno organiziramo dogodke. V kolikor ocenjujemo, da obstaja potencialna nevarnost prenosa okužbe, jih odpovemo ali prenesemo na poznejše obdobje. Posebno previdnost priporočamo pri stikih s starejšo populacijo in ranljivimi skupinami prebivalstva. Na distriktni ravni so trenutno odpovedani in preloženi na poznejše obdobje vsi predvideni marčevski dogodki: izobraževanje za prostovoljstvo 12. marca na Vranskem, konferenca New Voices 14. marca na Belvederju nad Izolo ter srečanje pobratenih distriktov 21. marca v Gorici. Datumi poznejših dogodkov zaenkrat ostajajo nespremenjeni.

Vsem želim obilo zdravja!

Nadja Pahor Bizjak, guvernerka

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox