Spoštovane članice in člani,

vstopimo odločno v zadnjo tretjino, če se izrazim malce v športnem duhu. V Lions klubih ima ta del leta posebno vlogo. Pripravili in izvedli bomo spomladanske skupščine. Če kadrovanje v klubu deluje po pravilih, je skupščina kluba prijeten dogodek za klub. Predsednik poroča o opravljenem delu, predlaga in izvoli se novo vodstvo, novoizvoljeni predsednik predstavi smernice dela za naslednje leto. Izvolijo se delegati, ki bodo zastopali klub na Zboru članov.  Super je, če se na skupščini odloča o sprejemu novih članov.

Manj prijetna je skupščina v klubih, kjer se pojavljajo težave pri iskanju novega predsednika. Ob ustanovitvi ima klub veliko zainteresiranih, motiviranih kandidatov za vodstvene funkcije. Kaj se zgodi z našimi klubi, da čez leta funkcija predsednika ni več zaželena, privlačna in se je izogibamo? Neodgovorno se mi zdi, da član pristane na funkcijo podpredsednika, potem pa se na skupščini premisli.  Mandat predsednika traja eno leto. Zato se nanj pripravljamo vsaj leto ali dve prej, da s pričetkom novega lionističnega leta lahko vodimo klub uspešno naprej. Za zdravje kluba je poleg dobrih odnosov in programov, pomembno tudi premišljeno kadrovanje in izobraževanje.

Med 15. in 17. majem bodo imeli novoizvoljeni predsedniki možnost, da se udeležijo izobraževanja za nova vodstva v okviru konvencije Zveze Lions klubov Slovenije. Poleg izobraževanja bo v sklopu konvencije potekala tudi skupščina ZLKS in slovesna akademija ob 30-letnici lionizma v Sloveniji.

Tudi na ravni distrikta smo si zadnjo tretjino zastavili zelo aktivno. Žal nam tudi v Lions dogajanju kroji usodo korona virus. Načrtovano konferenco New Voices smo prenesli na junij, o datumu se še dogovarjamo.

Datumi dogodkov v klubih in širše zaenkrat ostajajo nespremenjeni.  7. marca se bomo zbrali v Mariboru na zaključni slovesnosti Plakat miru. 21. marca imamo v načrtu srečanje pobratenih distriktov Italije, Hrvaške in Slovenije. Konec meseca bo v Genovi potekala Mediteranska konferenca, kjer bomo s prispevkom o črnem ogljiku sodelovali v sekciji Podnebne spremembe in zdravje v Sredozemlju.

Nadaljujejo se tudi priprave na akcijo, kjer bomo moči združili s Planinsko zvezo in Zvezo slepih in slabovidnih Slovenije. V nedeljo, 14. junija, se bomo vsi skupaj podali na dve vzpetini, Nanos in Donačko goro.

4. aprila se bom zbrali na redni seji kabineta guvernerke v Celju, kjer bomo poleg drugega sprejeli predlog o kandidatih za vodstvene funkcije v dsitriktu v naslednjem letu. 

Tako se lionistično leto hitro vrti in prehitro zavrti do konca. Vsem želim, da boste uspešno izpeljali vse ali vsaj večino zastavljenih projektov in akcij, uspešno pridobili vsaj enega novega člana, predvsem pa, da se boste v svojem Lions klubu dobro počutili in z veseljem in zadovoljstvom izpolnjevali naše poslanstvo. Delovanje naših klubov je različno, smo različni po starosti, poklicih, interesih in še marsičem, a druži nas naše humanitarno geslo – pomagamo. Srečno!

Različnost nas bogati.

Nadja Pahor Bizjak, guvernerka

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox