V pomoči Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN smo se združili člani Lions kluba Ljubljana in Lions kluba Ljubljana Forum ter skupaj s številčno zasedbo članov združenja na novinarski konferenci obeležili 22. oktober, Evropski dan gluhoslepih.

Lions klub Ljubljana Forum je finančno podprl izdajo knjige, ki je izšla prav na praznični dan in prvič doslej razkriva 14 zgodb gluhoslepih o njihovih težavah, izzivih, ovirah, s katerimi se srečujejo v življenju. Pripovedovalci zgodb so razkrili svoje stiske, vendar so ob tem prvič postali aktivni avtorji prispevkov, kar jih postavlja na povsem novo raven delovanja. Lions klub Ljubljana Forum sta na svečanem dogodku zastopala prof. dr. Vlado Dimovski in Zdenko Mazurek.

Lions klub Ljubljana pa je od skupnega zneska, zbranega na Velikem dobrodelnem Lions plesu 5. oktobra, namenil 2.000 evrov za delovanje Združenja DLAN. Že pred tem pa je člane kluba popeljal na dva celodnevna izleta, najprej na slovensko obalo in pred mesecem dni tudi v Belo Krajino. Ček za 2.000 evrov sta na srečanju simbolno podarila Dunja Bohorič in viceguverner Danilo Tomšič.

Pripravila Darinka Pavlič Kamien

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox