V Lions Alpskem združenju sodeluje deset distriktov iz štirih držav. Skupna jim je geografska lega ob gorskih verigah Alp, družijo jih skupni cilji izvedbe skupnih letnih programov ter spodbujanje izmenjave idej in lionističnih pobud. V združenju sodelujejo:

  • MD 108 Italija: Ia1  – Ib1 – Ta1 – Ta2 – Ta3
  • MD 114 Avstria: Avstria Zahod,  Avstria Center
  • MD 111 Nemčija: Bavarska Jug, Bavarska Vzhod
  • SD 129 Slovenija

Na seji v Goriških Brdih je Distrikt 126 Hrvaška dobil status distrikta opazovalca, distrikt 108 Ita1ja pa je vstopil v združenje. Skupaj je v združenju približno 800 klubov in 23.500 Lions članov. Združenje ima svoj znak, planiko, ki simbolizira vzdržljivost v težkih gorskih pogojih, skromen cvet, vendar žlahten po naravi.

Združenju v letu 2019-20 predseduje PDG Branko Dolenc. Zbor se sestaja običajno dvakrat letno. Prvo srečanje v tem lionističnem letu smo gostili v hotelu San Martin v Goriških Brdih.

Na sejo so povabljeni delegati držav, ki imajo volilno pravico, in distriktni guvernerji. Na dvodnevni seji se poleg administrativnih vprašanj predvsem poroča, razpravlja in odloča o skupnih projektih.

Naš distrikt je postal polnopraven član v letu 2015-16. Člani združenja plačujejo letno članarino 2 evra na člana distrikta. V lanskem letu smo predstavili projekt Lions za zgodnjo obravnavo predšolskih otrok in od združenja prejeli 23.000 evrov. S temi sredstvi smo oplemenitili sredstva, zbrana na distriktu in so bila podlaga za kandidaturo za donacijo LCIF SightFirst, ki smo jo pozneje tudi uspešno pridobili.

Seje v Goriških Brdih se je udeležilo rekordno število delegatov in guvernerjev s soprogami. Za soproge smo organizirali spremljevalni program po Šmartnem in okolici. Klelija Dolenc in prejšnja predsednica LK Dobrovo Vesna Valentinčič sta jima pričarali nepozabno doživetje s penino na vrhu Gonjaškega spomenika – razglednega stolpa.

Guvernerka Nadja Pahor Bizjak je zbranim predstavila naš distrikt, najpomembnejše projekte zadnjega obdobja in mednarodno sodelovanje.

V soboto zvečer smo obiskali Vinsko klet Goriška Brda na Dobrovem in Vinarstvo Sosolič v Zalem Bregu.

Po plenarnem delu v nedeljo smo jih popeljali na ogled spominske poti prve svetovne vojne na Sabotinu.

Prav vsi udeleženci so pohvalili organizacijo. Lepo vreme je pripomoglo, da so bila Brda ta vikend še posebej čarobna, in vsi so odšli domov z nepozabnimi spomini.

Pripravila: Nadja Pahor Bizjak

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox