Avtor: Zdene Podlesnik

V Ajdovščini je 21. septembra 2019 potekala prva seja kabineta guvernerke, ki so se je udeležili tudi predsedniki Lions klubov in člani posebnih odborov.

Guvernerka je predstavila celoten KABINET, ki bo letos skrbel za vsa ključna področja in aktivnosti. Kdo so letošnji conski predsedniki, pooblaščenci in koordinatorji, si lahko ogledate tukaj

Ključno sporočilo guvernerke je sodelovanje, povezovanje za bolj učinkovito pomoč. Sama se bo zavzemala ob slepih in slabovidnih še za dve prioritetni področji, okolje in medgeneracijska sodelovanja. Igor Bordon je na področju okolja pozval k nadomeščanju plastike z materiali, ki so okolju bolj prijazni. Janja Romih pa je na področju medgeneracijskega sodelovanja pozvala k novim aktivnostim usmerjenim v to področje.

Guvernerka je izpostavila tudi delovanje skupine GAT, v katerem so področja vodenja, članstva in dobrodelnost. Klube je pozvala, da imenujejo KLUBSKE pooblaščence za ta področja, se udeležujejo izobraževanj. Lorena Hus je pooblaščenka za GLT, Aleš Podrekar za GMT in Breda Pečovnik za GST. Vsi bodo v tem letu postavili nove smernice.

V svojem nagovoru je guvernerka pozvala k udeležbi na Dnevu Lionizma, ki bo 12. oktobra v Šeščah pri Celju. Spletno prijavo oddajte TUKAJ. Maja Krušič Šega, pooblaščenka za odnose z javnostmi, je ob predstavitvi Dneva Lionizma pozvala članstvo k aktivnemu komuniciranju aktivnosti v okviru vseh komunikacijskih kanalov.

Kabinet je sprejel poslovnik o delu, poročilo zakladničarke, ki je izpostavila pomembnost poročanja o dobrodelnih aktivnosti. Marko Kužner je predstavil letošnjo uspešno izvedbo Tabora mladih v Sloveniji in pozval Lione, da je odprto mesto za izmenjavo mladih na Japonskem.

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox