DONACIJA ZVEZE LIONS KLUBOV SLOVENIJA, DISTRKT 129 – »Zgodnja obravnava slepih in slabovidnih otrok v Centru IRIS«

Na novinarski konferenci se je s podpisom pogodb pričel projekt »Zgodnja obravnava slepih in slabovidnih otrok v Centru IRIS«, ki bo Centru Iris omogočil izvedbo dodatnih programov

Zveza Lions klubov Slovenija je donirana sredstva pridobila iz dveh virov:

  • Mednarodne Lions Fundacije (LCIF) v višini v višini =103.000 EUR
  • Alpine Lions Cooperation (ALC) v višini =23.000 EUR

K sredstvom iz tujine, v skupnem znesku =126.000 EUR, bo Zveza Lions klubov Slovenije D129 dodala še =38.000 EUR sredstev, zbranih z donacijami Lions klubov iz Slovenije.

To pomeni, da bo Zveza Lions klubov Slovenije za projekt namenila skupaj:

=164.000 EUR

Slovenija je ena redkih držav v Evropi, v kateri v praksi še ni zaživel program zgodnje obravnave za otroke s posebnimi potrebami, kljub temu, da jo parafirani in veljavni domači in mednarodni pravni dokumenti k temu zavezujejo:

Zakon o izenačevanju invalidov v 12. členu opredeljuje, da morata otrokom biti zagotovljena zgodnja obravnava in več disciplinarna stalna obravnava glede na posebne potrebe. Ustrezna pomoč mora biti zagotovljena tudi njihovim staršem, ko se spoprimejo z invalidnostjo svojih otrok.
Konvencija o otrokovih pravicah v 19. členu govori o pravicah otrok s posebnimi potrebami do ustrezne oskrbe in programov.
Konvencija o pravicah invalidov v svojem 26. členu govori o habilitaciji in rehabilitaciji, ki se mora začeti na najzgodnejši stopnji in temelji na multidisciplinarni presoji potreb posameznika.
Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) je bil v Uradnem Listu RS objavljen 14.7.2017, izvajati pa naj bi se začel 1.1.2019. Na izvedbeni ravni se pojavlja vrsto nejasnosti, zakon posledično v praksi še ni zaživel.
Na novinarski konferenci vam bomo posredovali informacije o izvedbi projekta, ki ima za namen tudi sistemsko vplivati na ureditev področja zgodnje obravnave (Zakon o zgodnji obravnavi) in posledično pričeti reševati težave organizacij kot je Center IRIS pri reševanju te aktutne problematike.

Na novinarski konferenci so projekt predstavili:

  • Miroslav KVAS, Guverner Zveze Lions klubov Slovenija, Distrikt 129
  • Aleš LIPNIK, Koordinator projekta pri Zvezi Lions klubov Slovenije, Distrikt 129
  • Stanko KOLAR, Pooblaščenec za odnose z javnostmi Zveze Lions klubov Slovenija, Distrikt 129
  • Katjuša KOPRIVNIKAR, Ravnateljica Centra IRIS

Za morebitne dodatne informacije in pojasnila smo na voljo.

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox