Podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva in izvajanja rejniške dejavnosti

Brane But prejemnik nagrade za življenjsko delo na področju sociale.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je tudi letos podelilo nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva in izvajanja rejniške dejavnosti. Nagrado za življenjsko delo na področju socialnega varstva je letos prejel Brane But, nekdanji direktor Centra za socialno delo Celje.

Priznanje za dosežke na posameznih področjih dela je prejelo Slovensko društvo Hospic. Nagrado za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju sta prejela Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa »VEZI« in Društvo Projekt Človek.

Priznanje za svoje delo sta prejeli tudi dve rejnici, in sicer Marija Baš in Nevenka Verhnjak.

Priznanja in nagrade je podelila ministrica mag. Ksenija Klampfer.

Prejemnik nagrade za življenjsko delo Brane But je bil celo svoje poklicno življenje aktiven na področju socialnega varstva. Še vedno, že več kot štirideset let, aktivno in predano deluje tudi na področju urejanja problematike invalidov, predvsem slepih in slabovidnih, kot član in predsednik mnogih komisij, delovnih teles in organov v društvih, invalidskih in dobrodelnih organizacijah ter v organizacijah za kronične bolnike in za samopomoč.

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox