Lions klubi povezani v Prvi italijansko-slovenski odbor Lions klubov brez meja so uspešno zaključili projekt za večjo varnost udeležencev v cestnem prometu. V dvojezičnem letaku voznike opozarjajo na nekatere posebnosti, ki veljajo v cestnem prometu sosednje države. Pri pripravi letaka sta z nasveti pomagali tudi policiji obeh držav. Družba Petrol je brezplačno prevzela razdeljevanje publikacije. Letaki bodo na razpolago na petnajstih obmejnih bencinskih servisih na območju delovanja Lions klubov na severnem Primorskem. Letak je dostopen tudi na spletni strani LK Dobrovo preko povezave http://www.lions-dobrovo.si/documents/Letak-prometni-predpisi.pdf.

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox