V Sloveniji želimo udejaniti priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije, da bi se otroci vsako leto od 12. leta starosti učili oživljanja. Pobuda je stara dve leti. V preteklem šolskem letu so se oživljanja učili v 8. razredih osnovnih šol in 1. letnikov srednjih šol preko zdravstveno-vzgojnih programov, ki jih izvajajo zdravstveni domovi. V 7. in 9. razredu osnovne šole pa bi radi spodbudili vzpostavitev učenja oživljanja v rednem šolskem programu – teoretični del v okviru biologije, praktični v okviru športne vzgoje. Lions klubi po Sloveniji, med drugim tudi trebanjski, bodo zagotovili opremo, “manjka samo še, da se učitelji usposobijo za učenje oživljanja. V Osnovni šoli Trebnje smo še korak naprej, ker smo v okviru ugotavljanja, če se da učenje oživljanja umestiti v obstoječe šolske programe, izvedli pilotni projekt, s katerim smo dokazali, da je to mogoče. V okviru tega pilotnega projekta so se učitelji že ustrezno usposobili, tako da sedaj, ko imajo opremo – šolski defibrilator in lutko – lahko v Osnovni šoli Trebnje kot prvi v državi začnejo učenje oživljanja v okviru rednega šolskega programa že prihodnji mesec,” pravi zdravnik Zdenko Šalda, eden najbolj aktivnih v projektu Milijon srčnih točk, pobuda Iniciativa za AED Defibrilatorji na ulice in pobude Otroci rešujejo življenja, v okviru katere je Lions klub Trebnje trebanjskemu ravnatelju Radu Kostrevc v skrbništvo predal opremo za oživljanje.

LK Trebnje donacija AED

“V Lions klubu Trebnje se v letošnjem letu še posebej tesno povezujemo s številnimi organizacijami na področju občin Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno, in sicer z dejavnostmi, ki so povezane z našimi ključnimi področji delovanja. To pa so: pomoč socialno ogroženim, aktivnosti povezane z izboljšanjem življenja ljudi s sladkorno boleznijo, mentrostvo in razvoj talentov ter vse aktivnosti za ohranjanje in izboljšanje življenja prebivalcev v lokalnem okolju in širše. Lions klub Trebnje je med prvimi podprl aktivnosti, povezane z akcijo Milijon srčnih točk v Sloveniji. S svojimi aktivnostmi in nakupi smo omogočili prebivalcem vseh štirih občin hiter dostop do AED naprav. Danes, ko je evropski dan oživljanja, predajamo petim osnovnim šolah opremo za učenje oživljanja z namenom, da učenci naših osnovnih šol pridobijo ustrezna znanja in veščine, da bodo v primeru, da se znajdejo v taki situaciji, brez strahu pristopili k človeku, ki je doživel nenadni srčni zastoj, in mu rešili življenje,” pojasnjuje predsednica Lions kluba Trebnje Tatjana Fink.

LK Trebnje donacija AED

Dogodek so z razmišljanjem o pomenu oživljanja obogatili trebanjski devetošolci Ana Jarc, Kaja Mandelj in Gašper Kovačič, ki jih je na nastop pripravila učiteljica Mojca Bahun. Predajo so spremljali tudi župani občin ustanoviteljic petih osnovnih šol in njihovi ravnatelji. Lions klub Trebnje je omenjene osnovne šole povabil še k sodelovanju na natečaju pod okvirnim naslovom Pomagam, pomagaš, pomagamo, s katerim želi spodbuditi raziskovalni duh med otroci in jih za najboljša dela nagraditi.

LK Trebnje donacija AED

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox