Pri trgovcu se zavedajo, da dostopnost defibrilatorjev lahko reši življenje, zato bodo na 22 poslovalnic v Sloveniji in ob bazenu ŠRC Golovec Celje namestili avtomatske eksterne defibrilatorje (AED).

Sledeč raziskavi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)1 so srčno-žilne bolezni v razvitem delu sveta in tudi Sloveniji že desetletja najpogostejši vzrok obolevnosti in umrljivosti odraslih. Največ smrti in dolgotrajne prizadetosti povzroča tudi srčni infarkt. Ob srčnem zastoju je edina rešitev defibrilacija v prvih nekaj minutah. Zato je izjemnega pomena, da so defibrilatorji v bližini in lahko dostopni, ko je to potrebno.

Hofer in LIONSI - Defilbrilatorje na ulice

Tega se zavedajo tudi pri Hoferju, kjer v okviru svoje iniciative Danes za jutri nenehno podpirajo in izvajajo projekte, ki vključujejo lokalno okolje v želji ustvariti lepšo prihodnost. Tako so se priključili vsedržavni Iniciativi za AED, pod imenom »Defibrilatorje na ulice«, s katero si podporniki prizadevajo izboljšati dostopnost avtomatskih defibrilatorjev. V Sloveniji je namreč že veliko avtomatskih defibrilatorjev, ki pa žal niso javno dostopni, če pa že so, so ponoči in ob vikendih zaklenjeni in takrat nedostopni za reševanje ob srčnem zastoju. To je razlog, da bodo na izbranih 22 lokacijah Hoferjevih poslovalnic oziroma v njihovi neposredni bližini in ob bazenu ŠRC Golovec Celje do januarja 2018 namestili defibrilatorje, ki bodo stalno dostopni vsem.

Hofer in LIONSi - defibrilatorje na ulice

Pri Hoferju se zavedajo, da s projektom, ki omogoča širšo dostopnost defibrilatorjev rešujejo življenja: »Res je, da pojav srčno-žilnih bolezni narašča s starostjo, vendar pa srčno-žilne bolezni še zdaleč ne prizadenejo samo generacije naših starih staršev. Pomembno je, da se zavedamo svoje odgovornosti, ki jo imamo do soljudi in pomagamo takrat, ko je naša pomoč potrebna.«

Ponosni so, da pri projektu partnersko sodelujejo s slovensko Zvezo Lions klubov, ki si nenehno prizadeva ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta za človekoljubne potrebe ter prostovoljno pomagati v ožjih in širših skupnostih: »Veseli smo, da je projekt podprl Hofer, ki bo s svojimi triindvajsetimi stalno javno dostopnimi AED-ji veliko prispeval, da bodo defibrilatorji dostopni, ko jih bodo ljudje potrebovali.«

Namestitev avtomatskega eksternega defibrilatorja je potekala 20. oktobra 2017 ob 13.00 uri, pred Hoferjevo poslovalnico v Celju, na Mariborski cesti 30. Slavnostno prireditev, ki je potekala v okviru Evropskega dneva oživljanja, je povezoval igralec SLG Celje, Rastko Krošl. Udeležili so se je številni cenjeni gostje; poleg predstavnikov podjetja Hofer in Zveze Lions klubov Slovenije, se je prireditve udeležili tudi Zdenko Šalda, predstavnik Iniciative za AED in glavni pobudnik projekta »Defibrilatorje na ulice«. Pobudo projektu pa je izkazal tudi judoist in evropski prvak Rok Drakšič.

Hofer in LIONSi - defibrilatorje na ulice

V prihodnjih mesecih bodo tako številne slovenske regije prejele avtomatske eksterne defibrilatorje, katerih uporabo bodo prebivalcem v lokalnem okolju predstavili slovenski strokovnjaki.

Več o iniciativi Danes za jutri na https://daneszajutri.hofer.si/.

Kontakt
Oddelek za odnose z javnostmi
Telefon: 01/ 83 46 748
E-mail: mediji@hofer.si

Hofer trgovina d.o.o.
Zveza Lions klubov, distrikt 129, Slovenija

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox