Donirana hrana je projekt, v okviru katerega Lioni v sodelovanju z različnimi prostovoljskimi organizacijami vsak dan po zaprtju trgovin prevzemajo hrano in jo dostavijo prejemnikom v zbirne centre-razdelilnice in socialne ustanove kot so Varne hiše, razna zavetišča, enote Rdečega križa, Slovenske Karitas in drugim. »Samo v lanskem letu se je v okviru projekta Donirana hrana razdelilo 270 ton neoporečne hrane,« je še izpostavil guverner.

V projektu Lioni sodelujejo s podjetji Mercator, Spar, Tus, Leclerc, v pripravi je vključevanje Lidl in Hofer. Prejemniki so različni glede na kraj. V Mariboru poteka projekt od 1. oktobra 2013, ko so članice Lions kluba Maribor Zarje vsak dan po zaprtju trgovin prevzemale hrano in jo nato dostavile različnim prejemnikom. 

 

   

Kot je na novinarski konferenci izpostavila Dušanka Mičetič Turk, predsednica Lions kluba Maribor Zarje, so jim v maju 2014 pričeli pomagati Mestna občina Maribor in Center za socialno delo. Avgusta so 3 Lions klubi v Mariboru kupili avto, s katerim se hrana v okviru projekta prevaža. S 1. oktobrom je projekt prevzel Karitas. Trenutno projekt Donirana hrana izvaja Karitas v sodelovanju z Lionkami vsak dan v dveh sklopih. Prvi se nanaša na zbiranje in shranjevanje oz. skladiščenje viškov hrane. Le ta poteka vsak dan v večernih urah, po zaprtju trgovin. Drugi del pa se nanaša na pripravo paketov in izdajo prejemnikom pomoči, ki se vrši med 8. in 9. uro med tednom, ob sobotah in nedeljah ter praznikih pa med 10. in 11. uro. Izvajanje projekta spremlja strokovna sodelavka, ki opravi prvi socialni  razgovor in pripravi komisiji predlog vključitve posameznika oz. družine. Glede na socialno ogroženost so le ti vključeni 1krat, 2 krat ali 3krat tedensko. Branko Maček, predsednik Nadškofijske karitas Maribor je na novinarski konferenci poudaril, da  prejemnike pomoči kontinuirano spremljajo tudi širše in jih vključujejo v druge programe pomoči Karitas. Dnevno v projekt Karitas in Lionke vključujejo tudi tiste prosilce, ki prihajajo po redne pakete pomoči in navedeni artikli predstavljajo priboljšek oz. dodatek ter tudi uporabnike Karitasovega Zavetišča in Materinskega doma. V obdobju od 1.10.2016 do 31.1.2017 je bilo tako vključenih 86 družin oz. posameznikov (64% družin, 36% posameznikov). Skupaj je redno pomoč prejemalo 223 oseb. K vključitvi so bili povabljeni vsi vključeni pri prejšnjem izvajalcu, le ti predstavljajo 37% trenutno vključenih. 

Večina prejemnikov pomoči je vključenih en krat tedensko (55,1%), dva krat 40,6% in 4,3% tri krat tedensko. Največkrat je razlog vključitve slabo socialno in zdravstveno stanje, brezposelnost in dolgotrajna oz. trenutna socialna stiska.

Količina prejetih živil omogoča, da lahko po vnaprejšnjem razporedu vsakodnevno vključimo 15 družin oz. posameznikov ter druge redne prejemnike pomoči glede na količino zbrane donirane hrane. V povprečju dnevno se  z ‘Donirano hrano’ pomaga cca 70 – 90 socialno najbolj ogroženim osebam. 

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox