Ob zaključku leta smo vsi trije mariborski klubi podelili zahvale vsem, ki so nam pomagali pri ohranitvi projekta Donirana hrana. Ob prijetni glasbeni spremljavi citer smo nazdravili z guvernerjem in pobratenim klubom iz Ptuja.

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox