V uvodu je guverner nagovoril udeležence in predstavil svoj pogled na Odnose z javnostmi: “Upravljanje z odnosi 
z javnostmi je ena izmed najtežjih poklicev, kar jih poznam. Za našo organizacijo je izrednega pomena, zato je 
poznavanje tega področja ključno za vse nas.”

V uvodu je guverner nagovoril udeležence in predstavil svoj pogled na Odnose z javnostmi: “Upravljanje z odnosi z javnostmi je ena izmed najtežjih poklicev, kar jih poznam. Za našo organizacijo je izrednega pomena, zato je poznavanje tega področja ključno za vse nas.”

Sledila je delavnica o tem, kdo je Lion, kaj javnosti sporočamo sami in kako nas javnost vidi. Predavateljica je z različnimi primeri prikazala, kako usmerjeno in učinkovito komuniciramo naše poslanstvo: » Lionizem predstavljamo vsi, a drugače medijem, našim prijateljem ali našim bodočim članom. Zakaj in kako?« Ob tem je poudarila, da smo vsi člani ambasadorji, ki gradimo našo javno podobo. Po predstavitvi pomena strategije odnosov z javnostmi, različnih javnosti, orodij in tehnikami odnosov z javnostmi, temelječimi na realnimi praksami članstva in primeri klubov in distrikta, so udeleženci predstavili ključne aktivnosti. Te so skupaj s predavateljico analizirali in nadgradili.

V drugem delu je Gregor Pajič preko videa sporočil pogled in pričakovanja odnosov z javnostmi v lionizmu. Ključna bo  razmejitev komuniciranje guvernerja in skupnih akcij ter akcij klubov. V ospredje pa je postavil jasno komuniciranje 100 letnice naše organizacije. Sledila je okrogla miza z novinarkami TV Slovenije Ksenjo Tratnik in novinarko Radio 1 Moniko Tavčar. Okroglo mizo je vodila Maja, ki je novinarkama postavljala vprašanja iz prakse in jih prosila za nasvet, kako komunicirati lionizem. V diskusijo so se vključili tudi udeleženci izobraževanja, ki jih je na koncu nagovorila še ena izmed najboljših slovenskih voditeljic Bernarda Žarn. Maja je z njo vnaprej posnela video, ter na tak način vnesla v predavanje ob interakciji tudi IKT orodja. Žarnova je v pogovoru v ospredje postavila pomembnost priprav pri svojem delu in odgovornost naše organizacije v dobrodelnosti. Ob koncu pa poudarila, da je dobrodelnost zanjo to, kar delamo mi, lionsi.

Glede na evalvacijo in opravljene ankete udeležencev pred in po izobraževanju, je bila tokratna izvedba uspešna. Predavateljica Maja Krušič Šega: “Pričakovanja in želje udeležencev so bile po začetnem anketiraju velike. Hkrati pa dodatna motivacija, da naredimo korak naprej v učinovitosti našega komunciranja. Tudi zaradi izjemne enerije med udeleženci in pripravljenosti na spremembe in razvoj, smo skupaj uspešno izvedli 4 urno izobraževanje. Posebna zahvala novinarkama Ksenji in Moniki ter voditeljici Bernardi.” Na željo udeležencev Maja že pripravlja nadaljevalno izobraževanje.

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox