Objavljamo članek direktorice Posvetovalnice za otroke in odrasle Novo mesto, Mateje Petric.

 

 

Dobrodelni novoletni bazar Rotary in Lions klubov Novo mesto

 

V soboto, 5. 12. 2015, je v novomeškem nakupovalnem centru Qlandija potekal že tradicionalni dobrodelni bazar, ki sta ga v odlični in uspešni soorganizaciji izpeljala novomeški Rotary in Lions klub. Zbrana sredstva so v celoti namenili Posvetovalnici za učence in starše Novo mesto za nakup prepotrebnega in dragocenega aparata Play Attention. Play Attention je vodilna tehnologija pri učni, kognitivni in vedenjski pomoči pri osebah z ADHD (motnjo pozornosti, koncentacije, impulzivnosti in nemirnosti), saj izboljšuje pozornost, koncentracijo, pomnjenje, omogoča hitrejše opravljanje nalog, izboljšuje spretnost organiziranja, pomaga pri razvijanju socialnih veščin… Vse našteto posledično vpliva na izboljšanje učnega uspeha otrok, večje samospoštovanje in pozitivnejšo samopodobo otrok in večje zadovoljstvo v njihovem življenju nasploh.


Napravo Play Attention je strokovnim delavkam Posvetovalnice za učence in starše predstavil g. Marko Ferek iz društva Buđenje – Udruga za razumijevanje ADHD iz Zagreba, ki omenjen aparat že uporablja pri vsakodnevnem delu z otroki in mladostniki. Ker se tudi v Posvetovalnici za učence in starše dnevno srečujemo z otroki in mladostniki, ki imajo težave na področju ohranjanja pozornosti, koncentracije in nemirnosti, smo vse zaposlene hitro zaznale, da bi bil omenjen aparat več kot dobrodošel tudi v naši ustanovi. Ker pa bi nakup aparata predstavljal strošek, ki ga sami zagotovo ne bi zmogli, smo iskali možnosti, ki bi nas pripeljale do želenega cilja. »Potrkala sem na vrata« Rotary kluba Novo mesto, kjer so mi svoja vrata na široko odprli. Prijazno so me sprejeli na svoj delavni sestanek, kjer sem predstavila našo ustanovo in aparat, ki bi ga želeli kupiti za lažje, boljše in uspešnejše delo z našimi svetovanci. Nadvse prijetno so nas presenetili s svojo hitro odločitvijo in pripravljenostjo, da nam pri nakupu aparata pridejo naproti in nam pomagajo. Povezali so se s klubom Lions in družno organizirali novoletni bazar.  Njihova skupna odločitev, da izkupiček v celoti namenijo naši Posvetovalnici za nakup aparata Play Attention, se mi je sprva zdela skoraj neverjetna. Toda vsi pomisleki, začetna zaskrbljenost in negotovost so skozi dan bazarja ponehovali in zbledeli, saj je bazar potekal nadvse lepo in uspešno in se tako tudi zaključil. 


Aktivnost in dejavnost članov Lions in Rotay kluba na samem bazarju nikakor ni bila preprosta in majhna. Sobotni dan so ZA Posvetovalnico in ZARADI Posvetovalnice številni člani Rotary in Lions kluba (skupaj z vsemi zaposlenimi iz Posvetovalnice) preživeli v Qlandiji, in to nadvse delavno in »gostoljubno«. Človek bi se lahko učil od vseh ljudi dobrih src in namenov, kako se pridružiti mimoidočim, jih nagovoriti, vzpostaviti z njimi odnos in jih povabiti k doniranju prispevkov. Zagotovo brez vsega navedenega izkupiček ne bi bil tako lep in velik. Na bazarju nas je obiskala tudi direktorica občinske uprave gospa Vida Čadonič Špelič in nam prinesla veselo in spodbudno novico o podpiranju in doniranju nakupa aparata tudi s strani Mestne občine Novo mesto.


Delavke Posvetovalnice za učence in starše smo vesele in zadovoljne, da bomo v Posvetovalnici pri svojem delu z otroki lahko uporabljale (tudi)  aparat Play Attention. Potrebno se bo še izobraziti za delo z aparatom, ampak na to smo pripravljene in zelo motivirane za njegovo uporabo.


Članom Rotary in Lions kluba bi se rada iskreno zahvalila v imenu Posvetovalnice za učence in starše za to, da ste nam zaupali, nam prisluhnili, da verjamete v naše poslanstvo in delo in ste prav zato stopili skupaj in nam pomagali v tako veliki meri. Iskrena hvala.

 

 

 

Mateja Petric
direktorica Posvetovalnice za otroke in odrasle Novo mesto 

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox