Izvedli so 14 delavnic, v katerih je bilo vključenih 289 otrok. Delavnice so izvedli zaposleni Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica ter slepa in slabovidna oseba. 

Cilj delavnic je bil otroke seznaniti s specifičnimi potrebami  in pravili komuniciranja  s slepo oziroma slabovidno osebo. S spoznavanjem problematike in specifičnosti okvar vida, že mlade generacije lahko ustvarjajo ustrezne pogoje za lažje vključevanje  oseb s posebnimi potrebami v družbeno življenje. S pomočjo praktičnih vaj (gledanjem skozi simulacijska očala, igranjem iger, ki so prilagojene za slepe in slabovidne, spoznavanjem tehničnih pripomočkov kot so govoreča ura, govoreči termometer, čitalec baru, lupe, zveneča žoga,…) in treningom hoje z belo palico, smo spodbudili otroke, da pridobijo izkušnjo življenja z okvaro vida. Aktivnosti na delavnicah so bile prilagojene starostni skupini otrok. Pri vseh aktivnostih je bil velik poudarek na ravnanju, kaj smemo in česa ne smemo v odnosu s slepo in slabovidno osebo.

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox