Sporočilo za javnost

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih (MDSS) Nova Gorica in Lions klubi 4. cone 1. regije, ki delujejo na severnem Primorskem, so svoje dolgoletno uspešno sodelovanje zdaj nadgradili še s podpisom Pisma o nameri za odpravljanje arhitektonskih in komunikacijskih ovir ter za izobraževanje o dostopnosti. S tem lioni prevzemajo pobudo in odločenost, da s podporo programom društva pripomorejo k izboljšanju dostopnosti v prostoru in dostopa do informacij za ljudi s posebnimi potrebami. Severnoprimorski Lions klubi so s podpisom tega pisma o nameri prevzeli tudi dejavno vlogo za ozaveščanje širše javnosti in odločevalcev pri odpravljanju arhitektonskih, komunikacijskih, izobraževalnih in drugih ovir za različne vrste invalidov in starejših ljudi.

Predsednica 4. cone v 1. regiji lions klubov na severnem Primorskem Nadja Pahor Bizjak ob tem pravi: »Lions klubi severne Primorske že več let po svojih najboljših močeh finančno podpiramo projekte MDSS Nova Gorica. V skladu s cilji in poslanstvom lionističnega gibanja smo se odzvali na pobudo iz širšega okolja in se zavezujemo k sodelovanju pri pobudah in akcijah za odpravljanje ovir, s katerimi se srečujejo različne ranljive skupine državljanov

 

To Pismo o nameri se zelo dobro vključuje v koncept njihovega delovanja in poslanstva na severnem Primorskem, zagotavljajo v MDSS Nova Gorica. Njegov predsednik Igor Miljavec še dodaja: »Zahvaljujemo se Lions klubom za razumevanje in pomoč pri uresničevanju potreb, želja in namer, ki se vsakodnevno postavljajo pred ljudi z okvaro vida. Z nadgraditvijo tovrstnega sodelovanja nam bo v še večji meri omogočeno samostojno gibanje v širšem okolju in javnih ustanovah. S tem pa bomo tudi lažje poskrbeli zase in za svoje opravke ter nekoliko razbremenili svojce. Navsezadnje je cilj slepih in slabovidnih njihova čim večja mobilnost

 

Ob podpisu Pisma o nameri velja izpostaviti tudi pomembno vlogo, ki jo ima v tem okviru Zavod Dostop. Ta je pripravil Načrt varnih poti za lokalne skupnosti na severnem Primorskem in invalidskim društvom pomaga z idejnimi rešitvami in opozorili pri odpravljanju ovir in morebitnih napak pri dostopu do javnih ustanov in v njih samih.

 

Objave:

 

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox