Na Osnovni šoli Brežice bo v novo šolsko leto s celotnim paketom šolskih potrebščin z delovnimi zvezki za posamezni razred vstopilo 12 otrok, na Osnovni šoli Dobova 5 otrok, po 4 otroci iz Osnovne šole Artiče in Cerklje ob Krki, 3 paketi šolskih potrebščin so bili razdeljeni otrokom iz Osnovne šole Velika Dolina, na Osnovni šoli Bizeljsko, Osnovni šoli Globoko in Osnovni šoli Maksa Pleteršnika Pišece pa bosta na vsaki omenjeni šoli po 2 otroka s pomočjo Lions kluba Brežice pričela novo šolsko leto s paketom šolskih potrebščin. S to akcijo Lions klub Brežice že drugo leto pomaga otrokom iz socialno ogroženih družin v naši občini, ki jim je nakup šolskih potrebščin preveliko finančno breme.

Lions klub Brežice je od svoje ustanovitve v letu 2011 izpeljal že številne uspešne dobrodelne akcije, od nakupa ultrazvočne sonde za otroški oddelek Splošne bolnišnice Brežice, pomoči družini s štirimi otroki, ki se je ob smrti očeta znašla v hudi socialni stiski, do dveh uspešno izpeljanih akcij nakupa celotnih šolskih potrebščin za otroke iz osnovnih šol v občini Brežice, s katerima so v dveh šolskih letih obdarili več kot 80 otrok. Aktualna predsednica Nataša Mihajlović pravi, da se bo v svojem mandatu potrudila izpeljati čim več uspešnih dobrodelnih dogodkov, s katerimi bodo v Lions klubu Brežice številnim, ki potrebujejo pomoč, priklicali nasmeh na obraz.

Lidia Zbašnik

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox