SMS POMAGAMO - Pogoji uporabe

Pravila in pogoji uporabe storitve »SMS-prispevki POMAGAMO«

Veljavnost: od 1.11.2015

 

 

1. Splošne določbe

Ponudnik in Organizator storitve:

ZVEZA LIONS KLUBOV, DISTRIKT 129, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, davčna številka 36604640 (v nadaljevanju: organizator storitve).

Ponudnik komunikacijske poti:

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana in SI.MOBIL d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: mobilni operater).

Prenos SMS-sporočil poteka prek mobilnega omrežja Telekoma Slovenije in Si.Mobil.

Pri storitvi SMS-donacija POMAGAMO lahko sodelujete vsi naročniki/uporabniki mobilnega omrežja Telekoma Slovenije in Si.Mobil-a v (nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov).

Za uporabo storitve SMS-donacija POMAGAMO ni starostnih omejitev.

Mobilni operater ne odgovarja za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe storitve in neznanja uporabnika.

Mobilni operater ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

2. Definicije pojmov

Organizator storitve je po teh pravilih in pogojih uporabe: ZVEZA LIONS KLUBOV, DISTRIKT 129, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana

SMS-prispevki POMAGAMO, je organizirana dejavnost ZVEZA LIONS KLUBOV, DISTRIKT 129, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, s ciljem zbiranja sredstev za pomoči potrebnim (slepim in slabovidnim otrokom, humanitarnim organizacijam, namenskim humanitarnim projektom).

Uporabnik po teh pravilih in pogojih je uporabnik mobilnega omrežja mobilnega operaterja, ki je pristopil k storitvi SMS-prispevki POMAGAMO, z zahtevo oz. SMS-sporočilom, ki ga pošlje na številko 3113 in vsebuje ključno besedo POMAGAMO, POMAGAMO1, ali POMAGAMO5.

Odhodno SMS-sporočilo je SMS-sporočilo, ki ga uporabnik pošlje mobilnemu operaterju na številko 3113 in vsebuje ključno besedo POMAGAMO, POMAGAMO1 ali POMAGAMO5 v obliki teksta. Mobilni operater ta SMS-sporočila uporabniku zaračuna po svojem veljavnem ceniku.

Dohodno SMS-sporočilo je zahvalno SMS-sporočilo, ki ga mobilni operater pošlje uporabniku kot odgovor na njegovo odhodno SMS-sporočilo. Mobilni operater v skladu z dogovorom z organizatorjem storitve dohodno SMS-sporočilo uporabniku zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku storitve.

Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev posameznega mobilnega operaterja, se pri uporabi storitve SMS-prispevki POMAGAMO uporabljajo smiselno.

3. Trajanje storitve

Storitev SMS – prispevki POMAGAMO je uporabnikom omogočena od 10.1.2016.

4. Postopek uporabe storitve SMS-prispevki POMAGAMO

1. Uporabnik pošlje odhodno SMS-sporočilo s ključno besedo POMAGAMO na kratko številko 3113.

2. Uporabnik iz številke 3113 prejme plačljivo dohodno, SMS-sporočilo z vsebino: »Hvala za vas SMS prispevek v visini 1 EUR. Ce zelite pomagati in prispevati za nase namene vsak mesec po 1 EUR ali 5 EUR, posljite POMAGAMO1 ali po 5 EUR POMAGAMO5 na 3113. Vas Lions Distrikt D129. Pogoji storitve na http://lions-d129.si«

3. Uporabnik pošlje odhodno SMS-sporočilo s ključno besedo POMAGAMO1 (ali POMAGAMO5) na kratko številko 3113.

4. Uporabnik iz številke 3113 prejme dohodno, SMS-sporočilo z vsebino: »Za potrditev storitve na http://lions-d129.si« posljite DA na 3113.

5. Uporabnik pošlje odhodno SMS-sporočilo s ključno besedo DA na kratko številko 3113 in s tem potrdi naročilo na periodično prejemanje SMS sporočil po 1 EUR ali 5 EUR.

6. Uporabnik iz številke 3113 prejme dohodno, SMS-sporočilo z vsebino: »Hvala. Za odjavo od storitve posljite POMAGAMO1 STOP (ali POMAGAMO5 STOP) na 3113. Vas Lions Distrikt D129. http://lions-d129.si

5. Cenik storitve

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku Telekoma Slovenije, d. d.

KLJUČNA BESEDA - NAMEN SMS SPOROČILA - CENA V €

POMAGAMO - SMS-prispevek - 1,00

POMAGAMO1 - SMS-prispevek - 1,00

POMAGAMO5 - SMS-prispevek - 5,00

Cene vključujejo DDV.

Cene za odhodna SMS-sporočila:

vsako odhodno SMS-sporočilo uporabnika se zaračuna po vsakokrat veljavnem ceniku mobilnega operaterja.

Cene za različna dohodna SMS-sporočila:

posredovani SMS-i se uporabniku zaračunajo 1 EUR ali 5 EUR.

Predplačniški uporabniki lahko storitev uporabljajo, dokler je stanje na njihovem računu pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverijo, če je stanje na računu dovolj visoko.

V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika, se mobilni operater obveže, da bo poskušal sporočilo dostaviti še dvainsedemdeset (72) ur po prvem poizkusu, po preteku tega roka pa sporočilo zavrže.

V primeru, ko uporabnik poda zahtevo za storitev in ima le-ta izklopljen mobitel ali je v območju, kjer ni signala digitalnega omrežja ali ima poln predal za sporočila SMS, uporabniku storitev ponudnika izvede in se šteje, da je ponudnik storitev opravil, mobilni operater pa v tem primeru uporabniku zaračuna opravljeno storitev, hkrati pa se obveže, da bo poskušal vsebino uporabniku dostaviti.

6. Zasebnost in varstvo podatkov

ZVEZA LIONS KLUBOV, DISTRIKT 129 in mobilni operaterji se zavezujejo, da bodo skrbno in v skladu z zakonodajo varovali podatke uporabnikov in pri tem postopali v skladu z določili Zakona o varovanju osebnih podatkov.

7. Reklamacije in pomoč

Organizator storitve je odgovoren za reševanje vsebinskih reklamacij glede storitve. Uporabnik lahko reklamacije naslovi na: ZVEZA LIONS KLUBOV, DISTRIKT 129, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, ali skozi obrazec na http://lions-d129.si/kontakt. V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika komunikacijske poti, jih mora uporabnik nasloviti na mobilnega operaterja, v roku 15 dni od prejema računa.

Ljubljana, 30.1.2016

 

 

 

organizator akcije:

ZVEZA LIONS KLUBOV, DISTRIKT 129