PROJEKT:

Plakat miru

Mir je pojem, ki nima oblike ali barve, ni ga mogoče meriti, tehtati ali shraniti v železno blagajno.Mir je dobrina, ki mora biti dostopna vsem. Mir se nam ponuja v vsakem trenutku, v vsakem dihu, v vsakem koraku. Le ohranjati ga moramo.

Vsako leto Lions klubi s celega sveta sponzorirajo mednarodni likovni natečaj »Plakat miru« v lokalnem okolju. Namen natečaja je spodbuditi otroke v starosti od 11 do 13 let k razmišljanju o življenju na našem planetu zemlja, o sočutju, o miru. Svoja razmišljanja otroci z različnimi tehnikami predstavijo kot likovna dela. Natečaj poteka stopenjsko.

Dela se najprej ocenjujejo na lokalnem nivoju, nato na nivoju distriktov in v končni fazi na mednarodnem nivoju. Izmed vseh del, ki se zberejo na koncu natečaja je izbranih 23 del, ki predstavljajo delo več kot 350.000 otrok iz vsega sveta. Število vseh otrok, ki sodelujejo v natečaju pa je po grobi oceni vsaj deset-krat večje. Vsak plakat se ocenjuje glede na izvirnost, umetniški slog in tehniko ter na izražanje razpisane teme.

V letu 2018/2019 natečaj Plakat miru Sloveniji poteka že dvaindvajsetič in sicer pod naslovom BODIMO PRIJAZNI. V različnih državah sveta bodo znova nastajala likovna dela že enaintridesetič in otroci bodo lahko izrazili svoja globoka občutenja ob naslovu “Kindness Matters”

Lions Slovenija k sodelovanju povabi prav vse Lions klube v Distriktu 129. Pričakovanja so velika in prepričani smo, da se bodo klubi odzvali v velikem številu.

V letošnjem letu pripravljamo novost pri nagrajevanju zmagovalcev. Na nivoju distrikta bomo za zmagovalca/ko in drugo in tretje uvrščenega izdelali skulpturo goloba, ki ga je na lanski finalni razstavi v Novem mestu oblikovala . Ostali finalisti prejmejo priznanja za uvrstitev med 24 finalnih del. Vsi finalisti prejmejo simbolična darila donatorjev. Finalna dela natečaja 2017/2018 si oglejte v GALERIJI.

S projektom Plakat miru začnemo v začetku meseca FEBRUARJA, ko povabimo vse klube k sodelovanju. Do 15. novembra imajo klubi čas, da na distrikt pošljejo likovna dela učencev, ki so jih izbrali na lokalnem nivoju. Na nivoju distrikta izberemo med 20 – 24 likovnih del, ki gredo v finalni izbor in potem na zaključno razstavo, ki jo organiziramo spomladi prihodnje leto. V letu 2019 bo zaključna prireditev na Vogrskem, datum še ni znan. Med finalisti bomo izbrali zmagovalno delo, ki ga je potrebno poslati na Lions Club International do 1. decembra tekočega leta.

Na mednarodni ravni, sodniki iz umetnosti, dela z mladimi, izobraževanja in medijev izberejo velikega zmagovalca / nagrajenca in 23 dobitnikov priznanj. Mednarodni nagrajenci so obveščeni o zmagovalcu in priznanjih pred ali na 1. februar tekočega leta.

Zmagovalec mednarodne velike nagrade prejme US $ 5000 in možnost prisostvovati na posebni slovesnosti. Vsaka od 23 finalnih nagrajencev prejme denarno nagrado v znesku 500 evrov in potrdilo o svojem dosežku. Več preverite TUKAJ

Zmagovalno delo 2017/2018 - ZARJA ILERŠIČ, pod pokroviteljstvo LK Ljubljana Tivoli

Zmagovalno delo 2017/2018 – ZARJA ILERŠIČ, pod pokroviteljstvo LK Ljubljana Tivoli

Mir je najmočnejša vrednota, ki se najgloblje dotika tistih, ki ga ne morejo doseči, ne moremo ga zaviti, niti podariti. “BODOČNOST MIRU” je bil naslov 30. mednarodnega likovnega natečaja LionsInternational za Plakat miru 2017/2018. Projekt smo zaključili v začetku novembra 2017, poslali zmagovalno delo v Ameriko in po 1.2.2018 pričakovali razglasitev rezultatov. Tokrat se naš plakat miru ni uvrstil med 23 najboljših plakatov na svetu, kljub temu pa smo ponosni na vsa čudovita dela sodelujočih otrok Finaliste Distrikta 129 – Lions Slovenija 2017/2018 si lahko ogledate v galeriji.

Darja Delavec 
Pooblaščenka guvernerja za Plakat miru

PROJEKT:

Tečem, da pomagam

Tečem da pomagam 2018

Dobrodelna akcija Tečem, da pomagam, ki jo pripravljajo slovenski Lionsi skupaj s številnimi prijatelji in podporniki na različnih prizoriščih po državi, je letos povezala več kot 2000 srčnih ljudi.

Vsako od enajstih slovenskih mest je v okviru te akcije razvilo svojo zgodbo, vsem pa je skupno to, da so na posameznih prireditvah prepletli dobrodelnost, glasbo, druženje, šport in dobro voljo. Organizatorji so z raznolikih programom nagovarjali vse generacije: udeleženci so tekli, hodili, premagovali ovire na poligonu, spoznavali pomen zdravega načina življenja, prav vsi pa so lahko to izkusili tudi z zavezanimi očmi, kar je pretresljiva in nenavadna izkušnja, ki zaznamuje vsakogar.

Prva v nizu prireditev je bila že 12. maja v Lipici, 26. maja so bili dobrodelni ljubljanski Lionsi, prvi junijski dan so bili aktivni na Ravnah na Koroškem, vsi ostali pa so dogodek pripravili v soboto, 2. junija. Arboretum Volčji Potok, Celje, Čatež ob Savi, Gornja Radgona, Nova Gorica, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica in Trebnje so tako v soboto združili posameznike in družine v skupni želji pomagati, ob tem pa tudi osveščati in se družiti.

Prav vsi organizatorji so z delom zbranih prostovoljnih prispevkov podprli delovanje Ustanove Mali Vitez – fundacije za pomoč mladim ozdravljenim od raka, glavnino pa namenili posameznikom in družinam v lokalnem okolju, ki potrebujejo pomoč.

Nekaj utrinkov z dogajanja je ujetih na spodnjih fotografijah ali  tej galeriji.

PPT predstavitev je na voljo tudi tukaj

Koordinator vseslovenske akcije:
Zoran Vodopija iz LK Slovenj Gradec (031 623 306).

Mednarodne izmenjave

O programu

Program mednarodne izmenjave mladih je bil prvič uradno predstavljen leta 1961. Od tedaj se je mednarodne izmenjave udeležilo na tisoče mladih, starih od 15 do 21 let, ki so spoznali življenje drugih kultur. Slovenski Lioni v izmenjavi sodelujemo od leta 1993, prvi tabor pa je bil organiziran leta 1996.

Za razliko od nekaterih drugih programov, lionistični program mednarodne izmenjave ne vključuje turističnih obiskov, študija ali zaposlitve, temveč mladim udeležencem nudi priložnost, da sodelujejo pri vsakdanjem življenju v drugi kulturi, bivajo pri gostiteljski družini, se udeležijo lokalnih običajev ter predstavljajo ambasadorje mednarodnega razumevanja.

Programi lionistične izmenjave mladih običajno trajajo od dveh do štirih tednov, večina mladih se v okviru izmenjave udeleži tudi mednarodnega tabora mladih. Slednje organizirajo Lions klubi z vsega sveta in nudijo udeležencem priložnost, da se srečajo in izmenjajo poglede na različne kulture in običaje.

Programa mednarodne izmenjave mladih se lahko udeležijo mladi, ki:

  • so stari med 16 in 21 let,
  • z njihovo udeležbo soglaša Lions klub,
  • predstavljajo sponzorski Lions klub, njihovo okolje in državo ter
  • so pripravljeni sprejeti navade drugih kultur.

Lions klubi, ki sponzorirajo udeleženca v programu izmenjave:

  • morajo udeležencu predstaviti cilje ter pravila programa izmenjave udeležencu in njihovim staršem,
  • mlade morajo pripraviti na medkulturno izkušnjo in
  • morajo vzpostaviti kontakt s pooblaščencem Distrikta za mednarodno izmenjavo mladih, ki koordinira vse postopke.

Več informacij na

lions.ye.slovenia@gmail.com
PROJEKT:

Donirana hrana

Projekt Donirana hrana je največji slvoenski projekt slovenskih LIONOV, ki smo člani Mednarodnega združenja Lions klubov, največje humanitarne organizacije na svetu. Pri izpolnjevanju našega osnovnega poslanstva POMAGAMO se v zadnjih letih srečujemo z mnogimi stiskami ljudi, vedno več ljudi se težko prebijejo iz dneva v dan, kar pa je najbolj zaskrbljujoče, vedno več ljudi je lačnih. Zato smo si v Zvezi Lions klubov Slovenije (v nadaljevanju ZLKS) in posameznih Lions klubih zadali nalogo, da nekaj naredimo proti temu. Tako se je začel projekt Viški hrane, ki smo ga letos preimenovali v Donirana hrana, s katerim želimo člani ZLKS opozoriti, da obstaja pot, kako užitno hrano, namesto da konča med biološkimi odpadki, preusmeriti in ponudi tistim, ki jo potrebujejo. V okviru projetka LIONI skupaj z drugimi prostovoljci vsak dan ob zaprtju 70 TRGOVIN v 27 KRAJIH prevzamemo neoporečno hrano in jo dostavimo prejemnikom v zbirne centre-razdelilnice, najpogosteje v socialne ustanove kot so Varne hiše, razna zavetišča, enote Rdečega križa, Slovenske Karitas in drugim. Hrano razdeljujemo prejemnikom po svojih kriterijih ali kriterijih Centrov za socialno delo s katerimi tudi zelo dobro sodelujemo. Skupno število prejemnikov hrane presega 2500 in se ves čas povečuje. Samo letos smo s to hrano omogočili več kot 2 miljona obrokov. 

POMAGAMO!

ZAČETKI

Ideja je nastala pri  članicah Lions kluba Maribor Zarja, projekt pa so v okviru ZLKS v februarju leta 2013 prve začele izvajati članice Lions kluba Celje Mozaik. V koordinaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP) je bilo več delovnih srečanj humanitarnih organizacij in predstavniki večjih trgovskih mrež. Takratni guverner ZLKS, Zoran Vodopija je vzpodbudil članice Lions kluba Celje Mozaik, da začnejo ta dobrodelni projekt.

Najprej poizkusno za tri mesece, edini donator takrat je bil poslovni sistem Mercator, prejemnik pa Zavod SOCIO iz Celja. Donirano hrano so članice vsak večer vozile iz trgovin v hišo za brezdomce. Pred začetkom so uredile vsa potrebna pogodbena razmerja in opravile izobraževanje o sistemu HACCAP. Uspešne izkušnje so  delile z drugimi Lions klubi in jim pomagale pridobiti ustrezna  potrebna znanja.

Na pobudo prejšnje guvernerke Lorene Hus je takratna guvernerka Alenka Marter imenovala pooblaščenca za projekt Viški hrane.  Projekt se je razširil v več krajev po Sloveniji in kot donator se je pridružil tudi TUŠ. V sodelovanju z MO Celje in Zavodom SOCIO so članice Lions kluba Celje Mozaik organizirale in v začetku leta 2014 odprle prvo razdelilnico donirane hrane. Lokalna skupnost je prispevala prostore in delavca preko sistema javnih del. Julija 2014 sta se donatorjem pridružila še SPAR in Interspar. Članice in člani Lions klubov v Mariboru in  Celju pa so zbrali sredstva in poskrbeli za nakup dveh avtomobilov, ki se uporabljata izključno za projekt Donirana hrana.  Pri izvajanju projekta  pomagajo tudi drugi prostovoljci, npr. člani Rotary in prostovoljci Slovenske Karitas, RK in drugih društev.

Jeseni 2014 so nas k sodelovanju povabili Ekologi brez meja s katerimi dobro sodelujemo. Poleti 2015 smo sodelovali se na okrogli mizi MKGP  v Gornji Radgoni in se dogovorili, da projekt preimenujemo iz Viškov hrane v Donirana hrana.

Izpostaviti gre še uspešno sodelovanje z Zavodom Pod strehco v Ljubljani, katerega pobudnik in soustanovitelj je ZLKS. Zavod zraven projekta Ljudske kuhinje kot osnovnega projekta izvaja in koordinira tudi projekt Donirana hrana na področju MO Ljubljana. 

Zdenko Podlesnik
pooblaščenec za projekt Donirana hrana