PRISEGA

PRISEŽEM

  • da bom spoštoval pravila in statut kluba, distrikta in Mednarodne zveze Lions klubov

  • da se bom udeleževal klubskih srečanj

  • da bom sodeloval pri dejavnostih kluba in se zavzemal za njegove cilje

  • da bom moralno in denarno ter s svojim delom pomagal v klubu in si prizadeval za razvoj lionizma

  • da bom zavzeto pomagal povsod, kjer potrebujejo pomoč

  • da se bom ravnal po etičnih načelih

 

 

Geslo

We Serve  - Pomagamo