O spletni strani

Koordinacija projekta: Petra Krnc Laznik, Dean Žigon 

Informacijska struktura: Dean Žigon 

Oblikovanje: Ana Korenini, Vikida

Tehnična izvedba: Vikida

Uredništvo javne strani: Petra Krnc Laznik, Dean Žigon

Uredništvo strani za člane: Petra Krnc Laznik, Dean Žigon, Urban Centa, Polonca Kukec, Lorena Hus, Boštjan Pavlič, Natalija Tomažič

Avtorji besedil: Dean Žigon, Maja Krušič Šega, Urban Centa (avtor besedil: Lionizem v Sloveniji, Cilji in poslanstvo, Lionizem v svetu - LCI, Pomagajte tudi vi, Postanite Lions, Simboli za objavo)


Fotografije: arhiv LCI; arhiv Zveze Lions klubov, Distrikt 129, Slovenija (avtorji večjega dela fotografij: Borut Šraj, Zdenko Podlesnik, Urban Centa, prosti viri, viri po navedbah)

Vse pravice so v lasti: Zveza Lions klubov, Distrikt 129, Slovenija

Objava vsebin je možna z navedbo vira: www.lions.si


Tehnična podpora: Jernej Navotnik