Mednarodne izmenjave

MEDNARODNE IZMENJAVE

Tudi v lionističnem letu 2016/2017 bo Zveza Lions klubov Slovenije sodelovala v projektu mednarodne izmenjave mladih, ki bo potekala leta 2017 v številnih Lions distriktih po svetu.

Tako bomo v Sloveniji prihodnje poletje organizirali že 21. tabor mladih, namenjen med 25 in 30 udeležencem izmenjave z vsega sveta. Slovenskim mladostnikom pa bomo v sodelovanju z drugimi Lioni po svetu omogočili obisk tujih dežel, spoznavanje različnih kultur ter sklepanje novih prijateljstev.

V veliko veselje in zadovoljstvo mi bo, če se boste v naš projekt vključili tudi vi, bodisi kot udeleženec ali pa kot sponzorski Lions klub. Tako bomo namreč najlaže skupaj sledili cilju projekta, ki želi izpodbuditi in krepiti razumevanje med narodi z vsega sveta.

 

O programu

Program mednarodne izmenjave mladih je bil prvič uradno predstavljen leta 1961. Od tedaj se je mednarodne izmenjave udeležilo na tisoče mladih, starih od 15 do 21 let, ki so spoznali življenje drugih kultur. Slovenski Lioni v izmenjavi sodelujemo od leta 1993, prvi tabor pa je bil organiziran leta 1996.

Za razliko od nekaterih drugih programov, lionistični program mednarodne izmenjave ne vključuje turističnih obiskov, študija ali zaposlitve, temveč mladim udeležencem nudi priložnost, da sodelujejo pri vsakdanjem življenju v drugi kulturi, bivajo pri gostiteljski družini, se udeležijo lokalnih običajev ter predstavljajo ambasadorje mednarodnega razumevanja.

Programi lionistične izmenjave mladih običajno trajajo od dveh do štirih tednov, večina mladih se v okviru izmenjave udeleži tudi mednarodnega tabora mladih. Slednje organizirajo Lions klubi z vsega sveta in nudijo udeležencem priložnost, da se srečajo in izmenjajo poglede na različne kulture in običaje.

 

Programa mednarodne izmenjave mladih se lahko udeležijo mladi, ki:

  • so stari med 16 in 21 let,
  • z njihovo udeležbo soglaša Lions klub,
  • predstavljajo sponzorski Lions klub, njihovo okolje in državo ter
  • so pripravljeni sprejeti navade drugih kultur.

 

Lions klubi, ki sponzorirajo udeleženca v programu izmenjave:

  • morajo udeležencu predstaviti cilje ter pravila programa izmenjave udeležencu in njihovim staršem,
  • mlade morajo pripraviti na medkulturno izkušnjo in
  • morajo vzpostaviti kontakt s pooblaščencem Distrikta za mednarodno izmenjavo mladih, ki koordinira vse postopke.

 

 

Več informacij na lions.ye.slovenia@gmail.com.