LK Maribor Zarja - svečana skupščina ob 10 obletnici kluba

Na svečani skupščini smo sprejele šest novih članic. Z svojo prisotnostjo so nas počastili guverner Marko, Lorena Hus,boter Vojko Lah, Jurij Šarman, in predsedniki sosednjih klubov.

LK Maribor Zarja - svečana skupščina ob 10 obletnici kluba