Donirana hrana

PROJEKT DONIRANA HRANA

Projekt Donirana hrana je največji slvoenski projekt slovenskih LIONOV, ki smo člani Mednarodnega združenja Lions klubov, največje humanitarne organizacije na svetu. Pri izpolnjevanju našega osnovnega poslanstva POMAGAMO se v zadnjih letih srečujemo z mnogimi stiskami ljudi, vedno več ljudi se težko prebijejo iz dneva v dan, kar pa je najbolj zaskrbljujoče, vedno več ljudi je lačnih. Zato smo si v Zvezi Lions klubov Slovenije (v nadaljevanju ZLKS) in posameznih Lions klubih zadali nalogo, da nekaj naredimo proti temu. Tako se je začel projekt Viški hrane, ki smo ga letos preimenovali v Donirana hrana, s katerim želimo člani ZLKS opozoriti, da obstaja pot, kako užitno hrano, namesto da konča med biološkimi odpadki, preusmeriti in ponudi tistim, ki jo potrebujejo. V okviru projetka LIONI skupaj z drugimi prostovoljci vsak dan ob zaprtju 70 TRGOVIN v 27 KRAJIH prevzamemo neoporečno hrano in jo dostavimo prejemnikom v zbirne centre-razdelilnice, najpogosteje v socialne ustanove kot so Varne hiše, razna zavetišča, enote Rdečega križa, Slovenske Karitas in drugim. Hrano razdeljujemo prejemnikom po svojih kriterijih ali kriterijih Centrov za socialno delo s katerimi tudi zelo dobro sodelujemo. Skupno število prejemnikov hrane presega 2500 in se ves čas povečuje. Samo letos smo s to hrano omogočili več kot 2 miljona obrokov. 

POMAGAMO!

 

 

ZAČETKI

Ideja je nastala pri  članicah Lions kluba Maribor Zarja, projekt pa so v okviru ZLKS v februarju leta 2013 prve začele izvajati članice Lions kluba Celje Mozaik. V koordinaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP) je bilo več delovnih srečanj humanitarnih organizacij in predstavniki večjih trgovskih mrež. Takratni guverner ZLKS, Zoran Vodopija je vzpodbudil članice Lions kluba Celje Mozaik, da začnejo ta dobrodelni projekt.

Najprej poizkusno za tri mesece, edini donator takrat je bil poslovni sistem Mercator, prejemnik pa Zavod SOCIO iz Celja. Donirano hrano so članice vsak večer vozile iz trgovin v hišo za brezdomce. Pred začetkom so uredile vsa potrebna pogodbena razmerja in opravile izobraževanje o sistemu HACCAP. Uspešne izkušnje so  delile z drugimi Lions klubi in jim pomagale pridobiti ustrezna  potrebna znanja.

Na pobudo prejšnje guvernerke Lorene Hus je takratna guvernerka Alenka Marter imenovala pooblaščenca za projekt Viški hrane.  Projekt se je razširil v več krajev po Sloveniji in kot donator se je pridružil tudi TUŠ. V sodelovanju z MO Celje in Zavodom SOCIO so članice Lions kluba Celje Mozaik organizirale in v začetku leta 2014 odprle prvo razdelilnico donirane hrane. Lokalna skupnost je prispevala prostore in delavca preko sistema javnih del. Julija 2014 sta se donatorjem pridružila še SPAR in Interspar. Članice in člani Lions klubov v Mariboru in  Celju pa so zbrali sredstva in poskrbeli za nakup dveh avtomobilov, ki se uporabljata izključno za projekt Donirana hrana.  Pri izvajanju projekta  pomagajo tudi drugi prostovoljci, npr. člani Rotary in prostovoljci Slovenske Karitas, RK in drugih društev.

Jeseni 2014 so nas k sodelovanju povabili Ekologi brez meja s katerimi dobro sodelujemo. Poleti 2015 smo sodelovali se na okrogli mizi MKGP  v Gornji Radgoni in se dogovorili, da projekt preimenujemo iz Viškov hrane v Donirana hrana.

Izpostaviti gre še uspešno sodelovanje z Zavodom Pod strehco v Ljubljani, katerega pobudnik in soustanovitelj je ZLKS. Zavod zraven projekta Ljudske kuhinje kot osnovnega projekta izvaja in koordinira tudi projekt Donirana hrana na področju MO Ljubljana. 

Zdenko Podlesnik

pooblaščenec za projekt Donirana hrana