V Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN so, 20. oktobra 2023, obeležili Evropski dan gluhoslepih z otvoritvijo obnovljenih prostorov ter praznovanja 18-letnice delovanja združenja.

22. oktobra obeležujemo Evropski dan gluhoslepih. Pobudo zanj je dala Evropska zveza gluhoslepih (EDbU), ki si že vrsto let prizadeva za priznanje gluhoslepote kot samostojne invalidnosti in samostojno delovanje organizacij za gluhoslepe ter popolno socialno vključenost ljudi z gluhoslepoto v vseh evropskih državah.

Evropski dan gluhoslepih je namenjen ozaveščanju družbe o potrebah in sposobnostih ljudi z gluhoslepoto ter potrebnosti po sistemski ureditvi področja gluhoslepote.

Združenje DLAN je samostojna in neodvisna strokovna invalidska organizacija s statusom reprezentativnosti za osebe z gluhoslepoto. Je polnopravni član Evropske zveze gluhoslepih (EDbU), Svetovne federacije gluhoslepih (World Federation of the Deafblind) ter Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS). Je edina organizacija v Sloveniji, ki predstavlja gluhoslepoto v mednarodnem prostoru in jo priznavajo mednarodne organizacije.

VIR: Združenje gluhoslepih DLAN
Foto: Združenje gluhoslepih DLAN

Kategorije: Novice

Stran postavil in vzdržuje Madbox